Nieuws & Agenda

Vernieuwd team Handhaving Losser gepresenteerd

Maandagmiddag werd in ’t Lossers Hoes het vernieuwde team van Handhaving Losser aan de media voorgesteld en werd daarmee het officiële startsignaal gegeven voor het vernieuwde handhavingsbeleid.

Nieuw team en nieuwe innovatieve  methodes

Tot 2017 had de gemeente Losser geen buitengewone opsporingsambtenaren (Boa’s) in dienst. De opmerking of er in die tijd in Losser überhaupt wel gehandhaafd werd sneed dan ook hout. Maar die periode is nu definitief beëindigd.

Blij met het nieuwe handhavingsteam

Wethouder Jaimi van Essen: “ We zijn erg content met ons handhavingsteam. We hebben het team met toeziende capaciteit nu ook met juridische capaciteit uitgebreid. En bovendien kunnen we nu gebruik maken van drones”.

Henri Nijsink en Dirk-Jan Kroeske  zijn beiden bouwkundig toezichthouder en ook dronepiloten. Zij beamen dat de inzet van drones nu een onderdeel is van het nieuwe handhavingsbeleid in Losser. Met de drones is het mogelijk om bijvoorbeeld illegale bouw of illegale bomenkap in beeld te brengen.

Wethouder Jaimi van Essen voegt hieraan toe dat de drones alleen gebruikt worden als het echt nodig is en dat het alleen om objecten gaat. Inwoners hoeven zich geen zorgen te maken over ongewenst bezoek van een drone. Er wordt altijd een zogenaamd Privacy Impact Assesment ( een onderzoek naar privacyrisico’s ) gedaan om inwoners te beschermen. Na dronegebruik zijn we dan ook heel transparant naar de inwoners toe.

Hidde en Danielle zijn de nieuwe geüniformeerde Boa’s in Losser.

In het dagelijkse leven zullen er twee nieuwe gezichten in Losser te zien zijn. Hidde Meintema (23) en Danielle Wagemakers (26) zijn vanaf augustus werkzaam in Losser en zullen zich gaan oriënteren op zaken die de aandacht verdienen.

Laagdrempelig en benaderbaar

Het nieuwe duo, dat veelal in uniform opereert, probeert ook jongeren te bereiken door actief te zijn op social media. Beiden hebben niet de intentie om lukraak te bekeuren en willen graag gesprekken aan gaan met de bewoners en daarmee te bewerkstelligen dat daardoor het aantal overtredingen afneemt. En korte lijntjes kunnen dan goed van pas komen.

Meldpunt gemeente

Binnen de gemeente bestaat er een meldpunt waar inwoners de mogelijkheid hebben iets te melden waarvan men denkt dat dit een zaak voor de gemeente of voor de Boa is. Dit kan digitaal via Losser.nl

 

 

 

Maandagmiddag werd in ’t Lossers Hoes het vernieuwde team van Handhaving Losser aan de media voorgesteld en werd daarmee het officiële startsignaal gegeven voor het vernieuwde handhavingsbeleid.

Nieuw team en nieuwe innovatieve  methodes

Tot 2017 had de gemeente Losser geen buitengewone opsporingsambtenaren (Boa’s) in dienst. De opmerking of er in die tijd in Losser überhaupt wel gehandhaafd werd sneed dan ook hout. Maar die periode is nu definitief beëindigd.

Blij met het nieuwe handhavingsteam

Wethouder Jaimi van Essen: “ We zijn erg content met ons handhavingsteam. We hebben het team met toeziende capaciteit nu ook met juridische capaciteit uitgebreid. En bovendien kunnen we nu gebruik maken van drones”.

Henri Nijsink en Dirk-Jan Kroeske  zijn beiden bouwkundig toezichthouder en ook dronepiloten. Zij beamen dat de inzet van drones nu een onderdeel is van het nieuwe handhavingsbeleid in Losser. Met de drones is het mogelijk om bijvoorbeeld illegale bouw of illegale bomenkap in beeld te brengen.

Wethouder Jaimi van Essen voegt hieraan toe dat de drones alleen gebruikt worden als het echt nodig is en dat het alleen om objecten gaat. Inwoners hoeven zich geen zorgen te maken over ongewenst bezoek van een drone. Er wordt altijd een zogenaamd Privacy Impact Assesment ( een onderzoek naar privacyrisico’s ) gedaan om inwoners te beschermen. Na dronegebruik zijn we dan ook heel transparant naar de inwoners toe.

Hidde en Danielle zijn de nieuwe geüniformeerde Boa’s in Losser.

In het dagelijkse leven zullen er twee nieuwe gezichten in Losser te zien zijn. Hidde Meintema (23) en Danielle Wagemakers (26) zijn vanaf augustus werkzaam in Losser en zullen zich gaan oriënteren op zaken die de aandacht verdienen.

Laagdrempelig en benaderbaar

Het nieuwe duo, dat veelal in uniform opereert, probeert ook jongeren te bereiken door actief te zijn op social media. Beiden hebben niet de intentie om lukraak te bekeuren en willen graag gesprekken aan gaan met de bewoners en daarmee te bewerkstelligen dat daardoor het aantal overtredingen afneemt. En korte lijntjes kunnen dan goed van pas komen.

Meldpunt gemeente

Binnen de gemeente bestaat er een meldpunt waar inwoners de mogelijkheid hebben iets te melden waarvan men denkt dat dit een zaak voor de gemeente of voor de Boa is. Dit kan digitaal via Losser.nl

 

 

 

afbeelding van Henri Schuite

Door: Henri Schuite