Verkenning strategische samenwerking De Woonplaats en Domijn

Verkenning strategische samenwerking De Woonplaats en Domijn

Om te verkennen of samenwerking écht meerwaarde biedt, selecteerden de corporaties zes projecten. Zo wordt er bijvoorbeeld gekeken naar een gezamenlijk woonvindsysteem, worden krachten gebundeld op het gebied van inkoop én liggen er plannen voor de robotisering van werkprocessen, zodat er meer tijd over blijft voor maatwerk aan de klant.

Verkenning strategische samenwerking De Woonplaats en Domijn
Woningcorporaties De Woonplaats en Domijn werken in hetzelfde gebied. Ze vervullen een belangrijke maatschappelijke taak en willen allebei het beste voor huurders, hun organisaties en medewerkers. Ze staan voor een aantal grote uitdagingen in de toekomst. Zoals het betaalbaar en beschikbaar houden van woningen voor huurders in wijken waar het fijn wonen is en het CO2-neutraal maken van alle woningen in 2050. De corporaties denken dat er meer uit te halen is als ze samenwerken. Daarom gaan ze een aantal projecten gezamenlijk oppakken om te kijken of dat inderdaad meerwaarde oplevert. Afgelopen dinsdag tekenden de bestuurders van beide corporaties een overeenkomst waarmee de verkenning van de samenwerking èn de projecten officieel van start gaan.

Woningcorporaties De Woonplaats en Domijn zijn beiden actief in Oost-Nederland en komen elkaar in het werkveld vaak tegen. Ze weten elkaar goed te vinden en werken al veel samen. Voor de lange(re) termijn staan de corporaties voor vergelijkbare opgaven. Dat maakt dat ze kansen zien voor een strategische samenwerking.

Wat levert dit de huurders op?
Door de krachten via samenwerking te bundelen denken de corporaties huurders en woningzoekenden nog beter van dienst te kunnen zijn. Marion Wolters, directeur-bestuurder van De Woonplaats vertelt: ¨Samen kunnen we nog slimmer investeren in een fijn wonen voor onze huurders. Om een paar voorbeelden te noemen:

  • Woningen bouwen wordt steeds duurder. Door samen op trekken, ook richting de markt, kunnen we de kosten omlaag brengen en wonen betaalbaar laten blijven. 
  • Samen zijn we een grote club en kunnen we meer invloed uitoefenen op bijvoorbeeld beleid, niet alleen landelijk maar ook regionaal in Oost-Nederland.
  • Er is nu versnippering in onze wijken. Door samen op te trekken, kunnen we grotere slagen maken in onze wijken, wat de kwaliteit van de wijk en het woonplezier van onze huurders ten goede komt.
  • Er ligt een grote uitdaging om onze woningen van het gas af te krijgen. Samen kunnen we kosten delen en sneller innoveren om zo de doelstellingen te halen.

We willen dus inzetten op verduurzaming, innovatie en samen optrekken in wijken. Dit vanuit de gedachte dat één plus één drie kan zijn

Aan de slag
De corporaties gaan vanaf nu samen met de projecten aan de slag. Wilma van Ingen, directeur-bestuurder van Domijn licht toe: ¨We weten nog niet waar we uit gaan komen. De toekomst ligt open en dat is het leuke aan deze aanpak. We gaan met elkaar het avontuur aan en kijken of het samenwerken in projecten meerwaarde oplevert, voor onze huurders, onze organisaties en medewerkers. Als de meerwaarde er is, dan is dat geweldig, want daar doen we het voor. En dan gaan we ook kijken hoe we in de toekomst verder gaan samenwerken met elkaar. ¨

Foto ondertekening

links: Wilma van Ingen, directeur-bestuurder Domijn, rechts: Marion Wolters, directeur-bestuurder De Woonplaats

Auteur: Nieuwsredactie Hallo Losser
Geplaatst in: Archief, Nieuws
Scroll naar boven
Ga naar de inhoud