Tweede ronde incidentele subsidies: aanvragen indienen vóór 1 oktober

Tweede ronde incidentele subsidies: aanvragen indienen vóór 1 oktober

De gemeente Losser geeft financiële steun aan activiteiten die de leefbaarheid van de gemeenschap bevorderen.

Om activiteiten en initiatieven van inwoners, verenigingen en andere partijen (rechtspersonen) te kunnen ondersteunen en stimuleren. Organisaties kunnen twee keer per jaar (vóór 1 april en vóór 1 oktober) een subsidieaanvraag indienen bij de gemeente.
 
Dien uw subsidieaanvraag in voor 1 oktober 2021

In 2021 is in totaal € 35.000 beschikbaar voor incidentele subsidies. Voor deze tweede subsidieronde 2021 is nog ruim € 20.000 beschikbaar. Aanvragen voor subsidie dienen vóór 1 oktober aanstaande te worden ingediend. Belangrijk is verder dat een aanvraag voor incidentele subsidie uiterlijk 8 weken voor aanvang van de activiteit ingediend moet worden bij de gemeente. 
Kijk op www.losser.nl/Inwoners/Recreatie_sport_en_cultuur/Subsidies voor meer informatie.

Later dit jaar een extra subsidieronde vanwege de impact van corona

Wethouder Harry Nijhuis: “Later dit jaar komt er nog een extra subsidieronde. Daarmee willen we verenigingen een financiële steun in de rug geven om na de moeilijke coronaperiode weer een goede start te maken met hun activiteiten. Ook de raad heeft hiervoor speciale aandacht gevraagd”, aldus Nijhuis. Hoeveel geld hiervoor beschikbaar is, valt nu nog niet precies te zeggen. Daarover volgt te zijner tijd meer informatie.

Activiteiten die in aanmerking komen voor een incidentele subsidie zijn activiteiten die:

 • de leefbaarheid en inzet van vrijwilligers stimuleren;
 • de gezondheid en zelfredzaamheid van mensen bevorderen;
 • de actieve deelname aan sport en bewegen stimuleren;
 • recreatie en toerisme bevorderen;
 • kunst- en cultuurparticipatie bevorderen;
 • de armoede bestrijden;
 • de eigen kracht, zelfredzaamheid en verantwoordelijkheid van inwoners bevorderen;
 • bijdragen aan de natuur- en milieueducatie.
 • Hoe vraag je een incidentele subsidie aan?

U kunt een incidentele subsidie aanvragen via het ‘aanvraagformulier incidentele subsidie’, dat te downloaden is via www.losser.nl.  Een aanvraag wordt niet toegekend als een organisatie ook zonder subsidie over voldoende gelden (eigen middelen of sponsoren) kan beschikken om de kosten van de activiteiten te dekken. Ook verleend de gemeente geen subsidie voor activiteiten die al gestart zijn of die binnen 8 weken voor het aanvragen van de subsidie starten.
 
Bij de beoordeling van de verzoeken wordt onder andere gekeken naar de volgende aspecten:

 • De activiteiten waarvoor subsidie wordt aangevraagd betreffen geen reguliere/jaarlijkse activiteit; hiervoor kan, voor zover van toepassing, de structurele subsidie gebruikt worden.
 • Jubilea: een incidentele subsidie is mogelijk indien door de organisatie voor de jubileumactiviteit extra activiteiten worden verricht.
 • Nieuwe/bijzondere evenementen: een incidentele subsidie is mogelijk indien een organisatie een nieuw evenement wil opzetten of een kampioenschap (NK, EK) wil organiseren.
 • Cofinanciering: hoe hoger de eigen bijdrage van de aanvragende organisatie, hoe groter de kans op een incidentele subsidie.
   
Auteur: Nieuwsredactie Hallo Losser
Geplaatst in: Archief, Nieuws
Scroll naar boven
Ga naar de inhoud