Toeristisch Genootschap Losser stopt er mee

Toeristisch Genootschap Losser stopt er mee

Op 7 januari verscheen een artikel in Tubantia met de titel “Toeristisch Genootschap Losser stopt: “Zo heeft het geen zin meer”. Hierin vertelde Paul Hendriks dat de beslissing over ondersteuning van toeristische projecten uiteindelijk door de gemeente werd genomen. Het actieprogramma was niet meer actueel en de bij het TGL aanwezige kennis werd aan de kant geschoven. Dit was voor Hallo Losser aanleiding om de mening van de gemeente Losser en van de voorzitter van TGL, René Kleinsmit, te vragen. 

Gesprek

13 januari heeft er een “Teams” gesprek met Hallo Losser plaatsgevonden met de betrokken wethouder Harry Nijhuis, Monique Hamers (beleidsambtenaar), Hans Lammertink (communicatie) en René Kleinsmit (voorzitter TGL). Doel van het gesprek was om een nadere toelichting op de situatie te geven.

Hoe het Toeristisch Genootschap Losser begon

Het Toeristisch Genootschap is in 2016 door de sector, op initiatief van de toenmalige burgemeester Michael Sijbom, opgericht. Met als doel het ondersteunen van kansrijke toeristische initiatieven met kennis en financiering. Initiatieven die zorgen voor meer overnachtingen, meer bestedingen en meer werkgelegenheid in de gemeente Losser. Deze initiatieven zijn vervolgens verzameld in het Actieprogramma Recreatie & Toerisme, waarvoor de gemeenteraad een uitvoeringsbudget van 30.000 euro beschikbaar heeft gesteld. Het Actieprogramma is dynamisch: er kunnen ook projecten worden ingediend die nog niet vermeld staan in het actieprogramma. De taken en verantwoordelijkheden van de verschillende partijen zijn ook in het actieprogramma benoemd. TGL kon zelf beslissen over de toewijzing van geld aan initiatieven. Achteraf verantwoordt TGL de besteding van het geld aan de gemeente Losser.

Actieprogramma Recreatie & Toerisme

Om het actieprogramma onder de aandacht te brengen bij de sector en om elkaar te inspireren is door TGL onder meer een aantal bijeenkomsten gehouden met interessante gastsprekers. In 2019 is het actieprogramma op initiatief van de gemeente geactualiseerd en zijn nieuwe afspraken over taken en verantwoordelijkheden gemaakt. Afgesproken is dat de adviezen van TGL niet meer bindend zijn. De aanvragen voor een stimuleringsbijdrage lopen via de gemeente en TGL heeft een adviserende functie. Monique Hamers merkt daarbij op dat vrijwel alle voorstellen en adviezen van het TGL vervolgens overgenomen zijn. Wethouder Nijhuis legt sterk de nadruk op het feit dat “het initiatief om tot realisatie van ideeën te komen van onderop moet komen, vanuit de sector. Dat vergroot de betrokkenheid, het draagvlak en daarmee de kans op een succesvol project. De gemeente wil daarin graag faciliteren met o.a. cofinanciering. Overigens zijn er al diverse acties gerealiseerd. Maar het actieprogramma kent nog meer goede ideeën die de toeristische aantrekkelijkheid van onze gemeente kunnen versterken”. 

Waarom stopt het TGL?

Voorzitter René Kleinsmit geeft aan dat het Toeristisch Genootschap Losser, na lang wikken en wegen, zelf unaniem heeft besloten haar activiteiten te staken per 1 januari 2021. “Ondanks dat de projecten uit het Actieprogramma grotendeels is opgesteld door de Sector zelf, viel de animo om deze projecten op te pakken en te realiseren tegen. Het voelde soms als “trekken aan een dood paard”. Veruit de meeste projecten die met een aanjaagbedrag ondersteund zijn door TGL, stonden namelijk niét op de Actielijst. Voor TGL was daarom de Actieprogramma niet leidend. Liever hadden we gezien dat we regelmatig mooie toeristische conceptaanvragen binnen zouden krijgen waarbij TGL niet alleen geldverstrekker is maar ook als klankbord zou fungeren. We zijn een gemêleerd bestuur dat veel kennis in huis heeft. Daarnaast was het soms frustrerend te constateren dat door TGL georganiseerde bijeenkomsten, met voor de Sector interessante gastsprekers, maar mondjesmaat werden bezocht. We kwamen tot de conclusie dat het format TGL niet langer fungeerde en besloten hierdoor de stekker eruit te trekken”. Als afronding van hun werkzaamheden hebben twee bestuursleden van TGL (waaronder René Kleinsmit) een goed gesprek gehad met wethouder Harry Nijhuis. 

Hoe nu verder?

Monique Hamers geeft aan dat de 2019 versie van het “Actieprogramma Recreatie & Toerisme” op dit moment wordt herzien. De verwachting is dat eind januari de nieuwe 2021 versie beschikbaar komt. In dit herzieningsproces heeft de gemeente de recreatiesector ook gevraagd hoe er beter voortgang gemaakt kan worden met de uitvoering van de ideeën.

Uit het bovenstaande zou de indruk kunnen ontstaan, dat er helemaal niets meer gebeurt. Dat is niet zo, maar er zou zoveel meer gedaan kunnen worden. 

Incidentele subsidie Actieprogramma Recreatie & Toerisme

Voor 2021 heeft de gemeenteraad een bedrag van € 15.000 beschikbaar gesteld voor het uitvoeren van het Actieprogramma Recreatie & Toerisme. Mocht u wat willen organiseren om Recreatie en Toerisme in de gemeente Losser te bevorderen? Dan kunt u bij de gemeente een verzoek tot subsidie indienen. Zie https://www.losser.nl/Inwoners/Recreatie_sport_en_cultuur/Subsidies

 

 

Auteur: Theo Kip
Scroll naar boven
Ga naar de inhoud