Nieuws & Agenda

Stijging rioolrecht blijft beperkt tot 5,2%

Het college heeft besloten om de voorgenomen tariefstijging rioolheffing voor 2022 te beperken tot 5,2%. In eerste instantie zouden de rioolrechten met 11,5 % stijgen. De motie van Burgerforum, bij behandeling van de begroting 2022, om de stijging van de rioolheffing te beperken tot 5,2 % is door de gemeenteraad raadsbreed aangenomen

Wethouder Harry Nijhuis: “Bij de behandeling van de begroting 2022 op 9 november jl. heeft de raad een motie aangenomen om de tariefstijging van de rioolheffing voor 2022 te beperken en daarmee de woonlasten voor onze inwoners. Om de kosten van de investeringen in het riool te dekken, was aanvankelijk voorzien in een hogere tariefstijging. De opdracht in de motie van de raad was de stijging te beperken tot 5,2%. Binnen de voorliggende begroting 2022 is dat financieel verantwoord. De lagere opbrengsten van 161.200 euro worden gedekt uit de voorziening riolering. Dat bedrag wordt opnieuw betrokken bij de actualisering van het gemeentelijke rioleringsplan in de loop van 2022”, aldus de wethouder financiën. 

Het college heeft besloten om de voorgenomen tariefstijging rioolheffing voor 2022 te beperken tot 5,2%. In eerste instantie zouden de rioolrechten met 11,5 % stijgen. De motie van Burgerforum, bij behandeling van de begroting 2022, om de stijging van de rioolheffing te beperken tot 5,2 % is door de gemeenteraad raadsbreed aangenomen

Wethouder Harry Nijhuis: “Bij de behandeling van de begroting 2022 op 9 november jl. heeft de raad een motie aangenomen om de tariefstijging van de rioolheffing voor 2022 te beperken en daarmee de woonlasten voor onze inwoners. Om de kosten van de investeringen in het riool te dekken, was aanvankelijk voorzien in een hogere tariefstijging. De opdracht in de motie van de raad was de stijging te beperken tot 5,2%. Binnen de voorliggende begroting 2022 is dat financieel verantwoord. De lagere opbrengsten van 161.200 euro worden gedekt uit de voorziening riolering. Dat bedrag wordt opnieuw betrokken bij de actualisering van het gemeentelijke rioleringsplan in de loop van 2022”, aldus de wethouder financiën. 

afbeelding van Nieuwsredactie Hallo Losser

Door: Nieuwsredactie Hallo Losser