SBTL publiceert aantal eigen YouTube video's over windturbines

SBTL publiceert aantal eigen YouTube video's over windturbines

De Stichting Behoud Twents Landschap (SBTL) publiceert deze week een aantal eigen YouTube videoproducties die een uitwerking en illustratie vormen op de door SBTL gepresenteerde Zienswijze op de conceptnota Windbeleid van de Noordoost Twentse gemeenten Dinkelland, Losser, Oldenzaal en Tubbergen.

SBTL verzet zich tegen de voorgenomen plaatsing windturbines 

Zoals bekend verzet SBTL zich al geruime tijd tegen de voorgenomen plaatsing van windturbines in het Nationaal Landschap Noordoost Twente. SBTL werkt ook hierin samen met de Aanwonenden Zandhuizerweg te De Lutte en de Landgoedeigenaren rond het Lutterzand. Bezwaren zijn er ook tegen de onvolledige en eenzijdige informatievoorziening, het stelselmatig negeren van voorstellen met alternatieven, het vaststellen van een RES Ontwerp voordat er een besluit is genomen over de NOT voorstellen voor windbeleid en het alsmaar negeren van de vraag naar organisatie van maatschappelijke acceptatie.

Het besluit om eigen informatieve video’s te gaan ontwikkelen, is mede ingenomen door het besluit in januari dit jaar door het College van B en W van Losser geen gehoor te willen geven aan een verzoek vanuit SBTL om een inhoudelijke bijdrage te mogen leveren aan een door de gemeente Losser georganiseerd webinar over het NOT Windbeleid.

Er is zowel een korte samenvattende reportage van 20 minuten gemaakt als enkele meer uitgewerkte afzonderlijk te bekijken filmpjes. In de filmpjes zijn ondermeer te zien:

  • een interview met Johan Zuidam, auteur van het boek “Oale Groond” over de unieke waarden van het NO Twentse landschap,
  • een interview met Gijs Zwartsenberg, voorzitter van MSR Thorium, over de reële kansen van thorium (kern)energie als alternatief voor duizenden windturbines en zonneakkers in Nederland,
  • een presentatie van Daan Zandveld, één van de auteurs van “Via Parijs”, waarin een kritische benadering geschetst wordt over hoe wij in Nederland omgaan met het uitstrooien als confetti van duizenden windturbines over heel het land zonder rekening te houden met windopbrengsten, landschapspijn etc. ,
  • een interview met Leo van der Stelt, bestuurslid van de Stichting Leven met de Aarde, over de thema’s draagvlak en maatschappelijke acceptatie,
  • een presentatie over het rapport van Deloitte waarin berekend is dat de ruimte voor zon op dak groot genoeg is om het bod van RES Twente mee te kunnen vullen,
  • een presentatie van huisarts Sylvie van Maanen over de gezondheidsschade door windturbines.

Al deze aspecten zijn ook aan de orde gekomen in de eerder genoemde Zienswijze. De samenvattende reportage is te vinden op de website van SBTL www.behoudtwentslandschap.nl . De links naar de afzonderlijke filmpjes op You Tube zijn daarin ook opgenomen. Hier al vast een link naar de eerste video.

Auteur: Nieuwsredactie Hallo Losser
Geplaatst in: Archief, Blog, Dorpsproat, Nieuws
Scroll naar boven
Ga naar de inhoud