Nieuws & Agenda

De Raad van State fluit de gemeente terug (2)

Op 6 oktober publiceerde Hallo Losser on de bovenstaande titel het verhaal van Yvon Luierink over de uitspraak van de Raad van State over de slachterij. De gemeente Losser had daarop toen geen commentaar. Wethouder Harry Nijhuis zegt hier het volgende over:

Wethouder Harry Nijhuis

Om te beginnen is het voor mij altijd een teleurstelling wanneer je met een inwoner van onze gemeente de gang naar de rechter moet maken. Dan blijft er verschil van inzicht in interpretatie van maximale bedrijfsvoering, waar je samen niet uitkomt. Dat is altijd spijtig. Bij de voorbereiding van een bestemmingsplan moeten we een afweging in het kader van een goede ruimtelijke ordening maken. Dat is een afweging in het algemene belang. Daartoe is de gemeente zelfs verplicht. In dit geval werkt dat twee kanten op. Is er ter plaatse van de beoogde woning sprake van een aanvaardbaar woon- en leefklimaat? Maar ook of een bedrijf niet in zijn bedrijfsvoering wordt beperkt door de ontwikkeling van een woning. Er wordt dus niet alleen gekeken naar de belangen van een initiatiefnemer die een woning wil bouwen. Daarvoor heeft de gemeente Losser een uitgebreid onderzoek laten uitvoeren. We hadden alle vertrouwen in de onderbouwingen in het rapport. Daar heeft de Raad van State op sommige aspecten anders over geoordeeld”, aldus Wethouder Nijhuis. “Hoewel het beroep gegrond is verklaard, geeft de uitspraak wel duidelijkheid over de wijze waarop de belangenafweging wel plaats had moeten vinden. Wij analyseren op dit moment de uitspraak om te kijken hoe nu verder.”

Op 6 oktober publiceerde Hallo Losser on de bovenstaande titel het verhaal van Yvon Luierink over de uitspraak van de Raad van State over de slachterij. De gemeente Losser had daarop toen geen commentaar. Wethouder Harry Nijhuis zegt hier het volgende over:

Wethouder Harry Nijhuis

Om te beginnen is het voor mij altijd een teleurstelling wanneer je met een inwoner van onze gemeente de gang naar de rechter moet maken. Dan blijft er verschil van inzicht in interpretatie van maximale bedrijfsvoering, waar je samen niet uitkomt. Dat is altijd spijtig. Bij de voorbereiding van een bestemmingsplan moeten we een afweging in het kader van een goede ruimtelijke ordening maken. Dat is een afweging in het algemene belang. Daartoe is de gemeente zelfs verplicht. In dit geval werkt dat twee kanten op. Is er ter plaatse van de beoogde woning sprake van een aanvaardbaar woon- en leefklimaat? Maar ook of een bedrijf niet in zijn bedrijfsvoering wordt beperkt door de ontwikkeling van een woning. Er wordt dus niet alleen gekeken naar de belangen van een initiatiefnemer die een woning wil bouwen. Daarvoor heeft de gemeente Losser een uitgebreid onderzoek laten uitvoeren. We hadden alle vertrouwen in de onderbouwingen in het rapport. Daar heeft de Raad van State op sommige aspecten anders over geoordeeld”, aldus Wethouder Nijhuis. “Hoewel het beroep gegrond is verklaard, geeft de uitspraak wel duidelijkheid over de wijze waarop de belangenafweging wel plaats had moeten vinden. Wij analyseren op dit moment de uitspraak om te kijken hoe nu verder.”

afbeelding van Sietse Smit

Door: Sietse Smit

Redacteur, schrijver en regisseur.