Nieuws & Agenda

De Raad van State fluit de gemeente terug

De beslissingen die de gemeente Losser heeft genomen, op basis van niet deugende rapportages zijn niet juist. De oude milieurechten van de slachterij die al meer dan 100 jaar op deze plek staat zijn onvoldoende in kaart gebracht. De milieuvergunning van de slachterij van Luijerink biedt flink wat meer slachtingen dan waarvan de gemeente Losser uit was gegaan.

We steken de vlag niet uit

Yvon Luijerink zegt het volgende; ”We hebben deze zaak gewonnen maar steken de vlag niet uit. Natuurlijk is het een geruststelling dat wij in het gelijk zijn gesteld. Het is echter zo wrang dat het op deze manier is gegaan. We begrijpen ook wel dat deze plek in de huidige tijd geen ideale plek is voor een slachterij. Maar om een Lossers bedrijf dat al meer dan 100 jaar functioneert zo te behandelen als een lastige luis in een pels!

Onmenselijk

Het eerste gesprek was met de heer Hassink, destijds wethouder, en er werd gezegd: Het is absoluut niet de bedoeling om aan jullie vergunning te komen. En uiteindelijk proberen ze je een vergunning op te dringen die bijna 90 % minder capaciteit toestaat dan de eigenlijke vergunning. Met het verhaal dat we eigenlijk nu al in overtreding zijn (Actuele slachtingen). En of we de nieuwe vergunning dan zelf ook nog wel even willen aan vragen, daar zijn we vanzelfsprekend niet op in gegaan, dit was het laatste gesprek met de heer Hassink en hij wenste de heer Nijhuis en de familie Luijerink veel succes met de zaak. Ter vergelijking; een boer heeft een stal met plek voor 200 koeien maar mag er nog maar 20 houden. Vervolgens wordt er ook nog in een raadsvergadering gezegd door de betreffende wethouder dat Luijerink ook wel van die 10% kan bestaan. Hiermee ga je voorbij dat er veel geld is gestoken in de slachterij de voorafgaande jaren en ook nog als gemeente de grond hebt verkocht in 1994 om de laatste verbouwing te realiseren. De wethouder benadrukt dat het een eerlijk onderzoek is, en vervolgens zegt een raadslid van het CDA dat het maar een rechtszaak moet worden. Yvon heeft ook bij de gemeenteraad herhaaldelijk aangegeven dat het een doelgericht onderzoek is en verschillende zaken niet eens benoemd zijn, maar kreeg geen van de meerderheid gehoor. Deze zelfde zaken zijn eveneens door de rechter benoemd. We hebben zelf nog aangegeven leg het onderzoek vast als het eerlijk is, maar als er in de toekomst klachten komen is de gemeente Losser verantwoordelijk voor eventuele kosten van aanpassingen die dan gedaan moeten worden werd ook niet op ingegaan. Uitgangspunt had moeten zijn wat de maximale capaciteit van de slachterij is. En niet wat kan Luijerink nog slachten om te kunnen bouwen. En dat de Gronausestraat 9 beperkend zou zijn is ook niet van toepassing de vergunning ligt er namelijk al vanaf dat er Hinderwetvergunningen werden afgegeven, het was en is nog een bestaande situatie. Elk nieuw te bouwen plan moet aan de voorwaarden voldoen. Het raadslid dat aangeeft dat het maar een rechtszaak moet worden kan niet inschatten wat voor een impact dat heeft, nog afgezien van de financiële kant (als je de middelen niet hebt is dit het begin van het einde van je bedrijf waar je jaren hard voor hebt gewerkt) en dat voelt helemaal niet goed. We hebben om slechte ervaringen uit het verleden alle gesprekken die plaats hebben gevonden op mail gezet met de bedoeling een bevestiging bij de gemeente te halen krijg je niet voor elkaar (Eigenlijk zou je de gesprekken op moeten nemen). Onderzoeken voor geur en geluid die afgerond waren gaan weer terug voor aanpassingen voordat wij ze hadden ingezien. Dreigen van een ambtenaar (die overigens toen van de zaak is gehaald). Documenten die opgevraagd zijn bij de voedsel en warenautoriteit om maar iets te vinden om ons in een negatief daglicht te stellen. Mails van onze advocaten waar niet op gereageerd werd en dus kostenverhogend werkt. Dit heeft niets meer te maken met een onderzoek naar geluid en geur maar alles om het voor elkaar te krijgen om op die plek te kunnen bouwen.”

Persoonlijk

Het werd een persoonlijke kwestie om op alle mogelijke manieren te proberen je gelijk te halen. Dit alles kost verschrikkelijk veel negatieve energie en vele slapeloze nachten. En hiermee krijgt het vertrouwen in de gemeente Losser wel een heel erg wrange smaak. We geven hier mee aan dat dit absoluut geen schoonheidsprijs verdient, hoe de gemeente met zijn burgers en bedrijven omgaat.”

Gemeente

De gemeente Losser om commentaar gevraagd, reageerde als volgt: “De gemeente geeft nu geen reactie op dit artikel.”

De beslissingen die de gemeente Losser heeft genomen, op basis van niet deugende rapportages zijn niet juist. De oude milieurechten van de slachterij die al meer dan 100 jaar op deze plek staat zijn onvoldoende in kaart gebracht. De milieuvergunning van de slachterij van Luijerink biedt flink wat meer slachtingen dan waarvan de gemeente Losser uit was gegaan.

We steken de vlag niet uit

Yvon Luijerink zegt het volgende; ”We hebben deze zaak gewonnen maar steken de vlag niet uit. Natuurlijk is het een geruststelling dat wij in het gelijk zijn gesteld. Het is echter zo wrang dat het op deze manier is gegaan. We begrijpen ook wel dat deze plek in de huidige tijd geen ideale plek is voor een slachterij. Maar om een Lossers bedrijf dat al meer dan 100 jaar functioneert zo te behandelen als een lastige luis in een pels!

Onmenselijk

Het eerste gesprek was met de heer Hassink, destijds wethouder, en er werd gezegd: Het is absoluut niet de bedoeling om aan jullie vergunning te komen. En uiteindelijk proberen ze je een vergunning op te dringen die bijna 90 % minder capaciteit toestaat dan de eigenlijke vergunning. Met het verhaal dat we eigenlijk nu al in overtreding zijn (Actuele slachtingen). En of we de nieuwe vergunning dan zelf ook nog wel even willen aan vragen, daar zijn we vanzelfsprekend niet op in gegaan, dit was het laatste gesprek met de heer Hassink en hij wenste de heer Nijhuis en de familie Luijerink veel succes met de zaak. Ter vergelijking; een boer heeft een stal met plek voor 200 koeien maar mag er nog maar 20 houden. Vervolgens wordt er ook nog in een raadsvergadering gezegd door de betreffende wethouder dat Luijerink ook wel van die 10% kan bestaan. Hiermee ga je voorbij dat er veel geld is gestoken in de slachterij de voorafgaande jaren en ook nog als gemeente de grond hebt verkocht in 1994 om de laatste verbouwing te realiseren. De wethouder benadrukt dat het een eerlijk onderzoek is, en vervolgens zegt een raadslid van het CDA dat het maar een rechtszaak moet worden. Yvon heeft ook bij de gemeenteraad herhaaldelijk aangegeven dat het een doelgericht onderzoek is en verschillende zaken niet eens benoemd zijn, maar kreeg geen van de meerderheid gehoor. Deze zelfde zaken zijn eveneens door de rechter benoemd. We hebben zelf nog aangegeven leg het onderzoek vast als het eerlijk is, maar als er in de toekomst klachten komen is de gemeente Losser verantwoordelijk voor eventuele kosten van aanpassingen die dan gedaan moeten worden werd ook niet op ingegaan. Uitgangspunt had moeten zijn wat de maximale capaciteit van de slachterij is. En niet wat kan Luijerink nog slachten om te kunnen bouwen. En dat de Gronausestraat 9 beperkend zou zijn is ook niet van toepassing de vergunning ligt er namelijk al vanaf dat er Hinderwetvergunningen werden afgegeven, het was en is nog een bestaande situatie. Elk nieuw te bouwen plan moet aan de voorwaarden voldoen. Het raadslid dat aangeeft dat het maar een rechtszaak moet worden kan niet inschatten wat voor een impact dat heeft, nog afgezien van de financiële kant (als je de middelen niet hebt is dit het begin van het einde van je bedrijf waar je jaren hard voor hebt gewerkt) en dat voelt helemaal niet goed. We hebben om slechte ervaringen uit het verleden alle gesprekken die plaats hebben gevonden op mail gezet met de bedoeling een bevestiging bij de gemeente te halen krijg je niet voor elkaar (Eigenlijk zou je de gesprekken op moeten nemen). Onderzoeken voor geur en geluid die afgerond waren gaan weer terug voor aanpassingen voordat wij ze hadden ingezien. Dreigen van een ambtenaar (die overigens toen van de zaak is gehaald). Documenten die opgevraagd zijn bij de voedsel en warenautoriteit om maar iets te vinden om ons in een negatief daglicht te stellen. Mails van onze advocaten waar niet op gereageerd werd en dus kostenverhogend werkt. Dit heeft niets meer te maken met een onderzoek naar geluid en geur maar alles om het voor elkaar te krijgen om op die plek te kunnen bouwen.”

Persoonlijk

Het werd een persoonlijke kwestie om op alle mogelijke manieren te proberen je gelijk te halen. Dit alles kost verschrikkelijk veel negatieve energie en vele slapeloze nachten. En hiermee krijgt het vertrouwen in de gemeente Losser wel een heel erg wrange smaak. We geven hier mee aan dat dit absoluut geen schoonheidsprijs verdient, hoe de gemeente met zijn burgers en bedrijven omgaat.”

Gemeente

De gemeente Losser om commentaar gevraagd, reageerde als volgt: “De gemeente geeft nu geen reactie op dit artikel.”

afbeelding van Sietse Smit

Door: Sietse Smit

Redacteur, schrijver en regisseur.