Nieuws & Agenda

Projecten in uw dorp

Op 10 november, tijdens de behandeling van de programmabegroting 2021-2025, hebben alle fracties het college van Burgemeester en Wethouders in een motie nadrukkelijk gevraagd om meer tempo te maken bij de uitvoering van “En noe verdan!” (titel van het huidige coalitieakkoord). De raad vroeg om een actieplan, inclusief financiële dekking, benodigde externe inhuur en tijdsplanning. Het acttieplan Pitstop is dinsdag 15 december in de gemeenteraad behandeld. In het actieplan ‘Versnelling uitvoering ambities gemeente Losser’ heeft het gemeentebestuur 19 specifieke projecten in de gemeente Losser benoemd die versneld worden opgepakt. De gemeenteraad heeft daarvoor extra budget beschikbaar gesteld. De projecten zijn verspreid over de hele gemeente, in elk dorp gebeurt wat.

Nog weinig tastbare voortgang

Wethouder Nijhuis gaf donderdagmiddag een update aan de pers over de voortgang. Veel activiteiten betreffen projectplannen die niet direct in tastbare acties omgezet worden. In de 3e week van mei krijgt de gemeenteraad een eerste formele voortgangsrapportage over het actieplan Pitstop.

Kijk op de website en meld u aan voor de nieuwsbrief

Op de website www.losser.nl/Inwoners/Dorpen staat per kerkdorp informatie over de verschillende projecten. Ook geeft u zich via deze website op, als u voortaan een nieuwsbrief over de projecten in uw kerkdorp per email wilt ontvangen.

Woensdagavond 28 april online informatieavond voor Glane

In Glane starten op korte termijn de werkzaamheden van het project Dinkel Zuid. Een gezamenlijk project van het waterschap Vechtstromen en de gemeente Losser. Deze week krijgen inwoners van Glane een nieuwsbrief in de brievenbus waarin de projecten worden toegelicht. Op 28 april wordt daarover - én over de andere projecten in Glane - een online informatieavond verzorgt. Deze online uitzending kan iedere belangstellende via YouTube volgen. De link vindt u op www.losser.nl/glane. Op de infoavond zijn onder meer projectleiders van de gemeente en het waterschap aanwezig om informatie te geven en vragen te beantwoorden. Tijdens de uitzending kunnen ook vragen worden gesteld via email: communicatie@losser.nl De vragen worden beantwoord in de uitzending of achteraf via de website of email.

Week van Losser

In de week van 26 april verschijnt er een advertentie in het weekblad Week van Losser met een overzicht van de projecten, actieplan, kalender en communicatielijnen.

Online Informatieavond voor De Lutte

In de 2e helft van mei vindt er een online informatieavond plaats voor de Lutte.

Informatieavond Overdinkel

Voor de zomer van 2021 vindt er een (online) informatieavond plaats voor Overdinkel.

Op 10 november, tijdens de behandeling van de programmabegroting 2021-2025, hebben alle fracties het college van Burgemeester en Wethouders in een motie nadrukkelijk gevraagd om meer tempo te maken bij de uitvoering van “En noe verdan!” (titel van het huidige coalitieakkoord). De raad vroeg om een actieplan, inclusief financiële dekking, benodigde externe inhuur en tijdsplanning. Het acttieplan Pitstop is dinsdag 15 december in de gemeenteraad behandeld. In het actieplan ‘Versnelling uitvoering ambities gemeente Losser’ heeft het gemeentebestuur 19 specifieke projecten in de gemeente Losser benoemd die versneld worden opgepakt. De gemeenteraad heeft daarvoor extra budget beschikbaar gesteld. De projecten zijn verspreid over de hele gemeente, in elk dorp gebeurt wat.

Nog weinig tastbare voortgang

Wethouder Nijhuis gaf donderdagmiddag een update aan de pers over de voortgang. Veel activiteiten betreffen projectplannen die niet direct in tastbare acties omgezet worden. In de 3e week van mei krijgt de gemeenteraad een eerste formele voortgangsrapportage over het actieplan Pitstop.

Kijk op de website en meld u aan voor de nieuwsbrief

Op de website www.losser.nl/Inwoners/Dorpen staat per kerkdorp informatie over de verschillende projecten. Ook geeft u zich via deze website op, als u voortaan een nieuwsbrief over de projecten in uw kerkdorp per email wilt ontvangen.

Woensdagavond 28 april online informatieavond voor Glane

In Glane starten op korte termijn de werkzaamheden van het project Dinkel Zuid. Een gezamenlijk project van het waterschap Vechtstromen en de gemeente Losser. Deze week krijgen inwoners van Glane een nieuwsbrief in de brievenbus waarin de projecten worden toegelicht. Op 28 april wordt daarover - én over de andere projecten in Glane - een online informatieavond verzorgt. Deze online uitzending kan iedere belangstellende via YouTube volgen. De link vindt u op www.losser.nl/glane. Op de infoavond zijn onder meer projectleiders van de gemeente en het waterschap aanwezig om informatie te geven en vragen te beantwoorden. Tijdens de uitzending kunnen ook vragen worden gesteld via email: communicatie@losser.nl De vragen worden beantwoord in de uitzending of achteraf via de website of email.

Week van Losser

In de week van 26 april verschijnt er een advertentie in het weekblad Week van Losser met een overzicht van de projecten, actieplan, kalender en communicatielijnen.

Online Informatieavond voor De Lutte

In de 2e helft van mei vindt er een online informatieavond plaats voor de Lutte.

Informatieavond Overdinkel

Voor de zomer van 2021 vindt er een (online) informatieavond plaats voor Overdinkel.

afbeelding van Theo Kip

Door: Theo Kip

Woon sinds 1982 in Losser. Verzorg voor Hallo Losser "Sport en Hobby" en Duurzaamheid / Energietransitie.