Plaatsing pinbox aan de Braakstraat (vervolg)

Plaatsing pinbox aan de Braakstraat (vervolg)

Naar aanleiding van de plaatsing van een pinbox aan de Braakstraat heeft Hallo Losser een aantal vragen gesteld aan de gemeente. Inmiddels heeft de gemeente Losser geantwoord.

 • Zijn er bezwaren tegen plaatsing pinbox ingediend?
  • Er is één bezwaar binnengekomen namens enkele appartementbewoners.
 • Zijn de aanwonenden geïnformeerd over plaatsing pinbox door de gemeente?
  • De aanvraag is een initiatief van Geldmaat, die een vergunning heeft aangevraagd. De aanvrager moet de omwonenden informeren. Daar heeft de gemeente de aanvrager ook op gewezen. De vergunningaanvraag en de verleende vergunning zijn zoals gewoonlijk gepubliceerd door de gemeente.
 • Een bewoonster van de appartementen boven de Coop gaf aan dat een bewoner een vraag bij de gemeente had ingediend over de pinbox maar geen antwoord heeft gehad. Klopt dat?
 • Heeft de gemeente een risicoanalyse laten verrichten m.b.t. een mogelijke plofkraak en de risico’s voor omwonenden?
  • Nee, er is geen risicoanalyse verricht. Dit doen we ook niet bij juweliers of banken. Juist voor de veiligheid worden pinautomaten uit gebouwen met daarin woningen geplaatst om dergelijke risico’s te beperken. Er is ook gekeken naar de veiligheid van de mensen die komen pinnen en de plaats waar de geldauto komt te staan.
 • Mag de pinbox in gebruik worden genomen voordat de gehele beroepsprocedure is afgehandeld, dus inclusief Raad van State?
  • De pinbox mag gewoon gebruikt worden. De procedure van het ingediende bezwaarschrift loopt wel gewoon door.
Auteur: Theo Kip
Geplaatst in: Archief, Gemeente, Nieuws
Scroll naar boven
Ga naar de inhoud