Nieuws & Agenda

Opnieuw coronasteun voor vrijwilligersverenigingen, instellingen en organisaties

Het college van de gemeente Losser vindt een bruisend cultuur- en verenigingsleven belangrijk. Dat draagt bij aan de leefbaarheid en vitaliteit van de dorpen en zorgt voor verbinding in de samenleving. Via twee financiële sporen ondersteunt het college daarom vrijwilligersverenigingen, instellingen en organisaties die te lijden hebben gehad onder de corona-maatregelen.

Wethouder Harry Nijhuis: “Vorig jaar hebben we van het Rijk coronagelden gekregen voor activiteiten en ontmoetingen, lokale cultuur- en dorpshuizen. Dit jaar hebben we ook weer geld gekregen, zij het fors minder. Het kan dus voorkomen dat niet alle aanvragen kunnen worden gehonoreerd. Het geld is bedoeld voor verenigingen die het echt zwaar hebben. Bijvoorbeeld verenigingen bij wie bezoekersaantallen en ledencontributies terugliepen, inkomsten opdroogden en financiële buffers verdwenen.”

Extra ronde incidentele subsidie

Naast deze noodsteun richt de gemeente zich ook op de lange termijn en is er een extra ronde van de bestaande regeling incidentele subsidie. Het beschikbare budget is daarvoor eenmalig verhoogd met 20.000 euro. “Verenigingen, instellingen en organisaties die nieuw en vernieuwend aanbod ontwikkelen, kunnen hier een beroep doen op”, aldus Nijhuis. “Zij worden aangemoedigd om zich (met inachtneming van de geldende coronamaatregelen) te laten zien, deelname te bevorderen en (nieuw) publiek te zoeken.” Aanvragen kunnen tot uiterlijk 31 december 2021 worden ingediend. Zie voor de wijze van aanvragen en de voorwaarden op www.losser.nl onder het kopje Subsidies.

Voor 31 december 2021 verzoek coronaondersteuning indienen

De gemeente stuurt hierover een mail aan de bij hen bekende vrijwilligersverenigingen en dorps/buurthuizen. Wie deze mail niet heeft ontvangen, kan een verzoek indienen via de site van de gemeente. Informatie, voorwaarden en het aanmeldformulier zijn hier te vinden: https://www.losser.nl/Inwoners/Recreatie_sport_en_cultuur/Subsidies.

Op dit formulier moeten de volgende gegevens worden ingevuld:

  • De doorlopende en extra gemaakte kosten in de periode 1 januari – 31 december 2021;
  • De minderkosten in dezelfde periode;
  • Reeds eerder ontvangen tegemoetkomingen van Rijk, provincie en gemeente.

Het college neemt uiteindelijk een besluit hoe het geld wordt verdeeld.

Het college van de gemeente Losser vindt een bruisend cultuur- en verenigingsleven belangrijk. Dat draagt bij aan de leefbaarheid en vitaliteit van de dorpen en zorgt voor verbinding in de samenleving. Via twee financiële sporen ondersteunt het college daarom vrijwilligersverenigingen, instellingen en organisaties die te lijden hebben gehad onder de corona-maatregelen.

Wethouder Harry Nijhuis: “Vorig jaar hebben we van het Rijk coronagelden gekregen voor activiteiten en ontmoetingen, lokale cultuur- en dorpshuizen. Dit jaar hebben we ook weer geld gekregen, zij het fors minder. Het kan dus voorkomen dat niet alle aanvragen kunnen worden gehonoreerd. Het geld is bedoeld voor verenigingen die het echt zwaar hebben. Bijvoorbeeld verenigingen bij wie bezoekersaantallen en ledencontributies terugliepen, inkomsten opdroogden en financiële buffers verdwenen.”

Extra ronde incidentele subsidie

Naast deze noodsteun richt de gemeente zich ook op de lange termijn en is er een extra ronde van de bestaande regeling incidentele subsidie. Het beschikbare budget is daarvoor eenmalig verhoogd met 20.000 euro. “Verenigingen, instellingen en organisaties die nieuw en vernieuwend aanbod ontwikkelen, kunnen hier een beroep doen op”, aldus Nijhuis. “Zij worden aangemoedigd om zich (met inachtneming van de geldende coronamaatregelen) te laten zien, deelname te bevorderen en (nieuw) publiek te zoeken.” Aanvragen kunnen tot uiterlijk 31 december 2021 worden ingediend. Zie voor de wijze van aanvragen en de voorwaarden op www.losser.nl onder het kopje Subsidies.

Voor 31 december 2021 verzoek coronaondersteuning indienen

De gemeente stuurt hierover een mail aan de bij hen bekende vrijwilligersverenigingen en dorps/buurthuizen. Wie deze mail niet heeft ontvangen, kan een verzoek indienen via de site van de gemeente. Informatie, voorwaarden en het aanmeldformulier zijn hier te vinden: https://www.losser.nl/Inwoners/Recreatie_sport_en_cultuur/Subsidies.

Op dit formulier moeten de volgende gegevens worden ingevuld:

  • De doorlopende en extra gemaakte kosten in de periode 1 januari – 31 december 2021;
  • De minderkosten in dezelfde periode;
  • Reeds eerder ontvangen tegemoetkomingen van Rijk, provincie en gemeente.

Het college neemt uiteindelijk een besluit hoe het geld wordt verdeeld.

afbeelding van Nieuwsredactie Hallo Losser

Door: Nieuwsredactie Hallo Losser