Ook dit jaar weer kampeerfeesten in de gemeente Losser 

Ook dit jaar weer kampeerfeesten in de gemeente Losser 

Goed nieuws voor jongeren in de gemeente Losser. Door de verdere versoepelingen van de coronamaatregelen zijn ook dit jaar weer kampeerfeesten mogelijk.

Net als vorig jaar geldt er wel een aantal spelregels. Jongeren die van 2 juli t/m 26 juli een kampeerfeest willen houden, melden dit vooraf bij de gemeente door een kampeerplan en een ondertekend exemplaar van de spelregels in te leveren.

Burgemeester Cia Kroon is opgetogen: “Het contact met vrienden en vriendinnen is heel belangrijk voor jongeren. Het begin van de zomervakantie samen kunnen vieren, is natuurlijk heerlijk! Fijn dat dat ook dit jaar weer kan. Vorig jaar heb ik gezien hoe belangrijk deze kampeerfeesten zijn. Het was duidelijk zichtbaar hoe zij ervan genoten om weer met vrienden of vriendinnen onder elkaar te zijn, om bij te kletsen en plezier te maken. Daarom staan we ook dit jaar kampeerfeesten toe, maar wel met een aantal spelregels om het samen leuk te hebben én te houden.”

Veilig kamperen

Veiligheid staat bij de kampeerfeesten voorop. Daarom gelden tijdens de kampeerfeesten spelregels. Zo is alcohol niet toegestaan en is het aan de jongeren om overlast voor omliggende woningen te voorkomen. Deze spelregels worden mede ondertekend door ouders en de grondeigenaar van het kampeerterrein. Uiteraard zijn ook de regels van het RIVM van kracht. Net als vorig jaar moeten jongeren die een kampeerfeest willen houden een coronaproof kampeerplan inleveren. Hierin staat onder andere hoe zij denken dit veilig te kunnen doen met 1,5 afstand en wat de hygiënemaatregelen zijn met eten, drinken en persoonlijke hygiëne (handen wassen).

Indienen ondertekende spelregels en kampeerplan

Jongeren die in de periode van 2 juli t/m 26 juli 2021 een kampeerfeest willen houden, kunnen het formulier met de spelregels vinden op www.losser.nl. De ondertekende spelregels en het kampeerplan moeten minimaal 3 werkdagen voor het kamperen in bezit zijn van de gemeente.

Bij het kamperen in het weekend geldt dat de formulieren uiterlijk de dinsdag ervoor bij de gemeente moeten zijn. Ondertekende spelregels en het kampeerplan kunnen worden gemaild naar: 

of worden afgegeven in ’t Lossers hoes ten name van Marijke Pluijgers of Rutger Bolier.

Auteur: Nieuwsredactie Hallo Losser
Geplaatst in: Archief, Nieuws
Scroll naar boven
Ga naar de inhoud