Nieuws & Agenda

Onthulling Kei van Losser in de Bleekbuurt

Vrijdagavond 22 oktober vond er op de hoek van de Scholtinkstraat en de Bernard Leurinkstraat een feestelijke bijeenkomst plaats.

Stoeptegel

De gewonnen stoeptegel, verkregen voor de mooist versierde straat tijdens de carnavalsoptocht 2019, werd opnieuw onthuld. Door het herinrichten van het centrum en de daarbij horende werkzaamheden tussen Bernard Leurinkstraat en Bleek, kreeg de stoeptegel een nieuwe plek. In overleg met Dura Vermeer en de gemeente Losser werd de tegel in een prachtige, grote veldkei gemaakt. De tegel valt nu nog beter op en is een mooi geheel met de andere keien in deze omgeving.

Noabers

De onthulling werd gedaan door vier noabers die bij deze actie betrokken waren en wel André Theussing (voor het maken van de tegel in de kei), Henk Kühlkamp (voor het regelen van een vrachtwagen met kraan voor het vervoer en het op de plek leggen) Nicole Olde Heuvel (voor de organisatie van de avond en het invullen van het plantsoen tijdens carnaval 2017) en Mirande Droste (mede organisatie en initiator van het versieren in 2019). Noaber Jan Riesewijk praatte het geheel aan elkaar en gaf het startsein voor het aftellen richting onthullen. Dit ging geheel carnavalesk van elf naar nul! Na de onthulling konden alle aanwezige noabers de kei met tegel bewonderen, waarna het nog lang gezellig bleef op het plantsoen. Ook in de jaren voor 2019 was dit gedeelte van de Losserse carnavalsoptocht al feestelijk versierd, ieder jaar was er wel een andere noaber die een extra feestelijke versiering op zich nam. Dit alles heeft dus geleid tot de straatprijs van 2019, die dan ook echt door de hele buurt beleefd wordt.

Bleekbuurt

Het samen versieren van de straat en het gezamenlijk optocht kijken geeft veel voldoening, gezelligheid en saamhorigheid. Het is dan ook jammer dat de optochtcommissie van de Gaffel Aöskes besloten heeft deze carnavaleske straatprijs niet meer uit te reiken.

Dit weerhoudt de buurt er echter niet van om volgend jaar de straat weer in een carnavaleske sfeer te brengen. Ideeën zijn er genoeg in de Bleekbuurt!

Vrijdagavond 22 oktober vond er op de hoek van de Scholtinkstraat en de Bernard Leurinkstraat een feestelijke bijeenkomst plaats.

Stoeptegel

De gewonnen stoeptegel, verkregen voor de mooist versierde straat tijdens de carnavalsoptocht 2019, werd opnieuw onthuld. Door het herinrichten van het centrum en de daarbij horende werkzaamheden tussen Bernard Leurinkstraat en Bleek, kreeg de stoeptegel een nieuwe plek. In overleg met Dura Vermeer en de gemeente Losser werd de tegel in een prachtige, grote veldkei gemaakt. De tegel valt nu nog beter op en is een mooi geheel met de andere keien in deze omgeving.

Noabers

De onthulling werd gedaan door vier noabers die bij deze actie betrokken waren en wel André Theussing (voor het maken van de tegel in de kei), Henk Kühlkamp (voor het regelen van een vrachtwagen met kraan voor het vervoer en het op de plek leggen) Nicole Olde Heuvel (voor de organisatie van de avond en het invullen van het plantsoen tijdens carnaval 2017) en Mirande Droste (mede organisatie en initiator van het versieren in 2019). Noaber Jan Riesewijk praatte het geheel aan elkaar en gaf het startsein voor het aftellen richting onthullen. Dit ging geheel carnavalesk van elf naar nul! Na de onthulling konden alle aanwezige noabers de kei met tegel bewonderen, waarna het nog lang gezellig bleef op het plantsoen. Ook in de jaren voor 2019 was dit gedeelte van de Losserse carnavalsoptocht al feestelijk versierd, ieder jaar was er wel een andere noaber die een extra feestelijke versiering op zich nam. Dit alles heeft dus geleid tot de straatprijs van 2019, die dan ook echt door de hele buurt beleefd wordt.

Bleekbuurt

Het samen versieren van de straat en het gezamenlijk optocht kijken geeft veel voldoening, gezelligheid en saamhorigheid. Het is dan ook jammer dat de optochtcommissie van de Gaffel Aöskes besloten heeft deze carnavaleske straatprijs niet meer uit te reiken.

Dit weerhoudt de buurt er echter niet van om volgend jaar de straat weer in een carnavaleske sfeer te brengen. Ideeën zijn er genoeg in de Bleekbuurt!

afbeelding van Sietse Smit

Door: Sietse Smit

Redacteur, schrijver en regisseur.