Ondertekening Greune Deal Akkerranden

Ondertekening Greune Deal Akkerranden

Op maandag 31 mei hebben wethouder Jaimi van Essen (gemeente Losser), Renee Roeleveld (Stichting Broez) en Hans Roelveld (Energiecoöperatie IJskoud) een Greune Deal ondertekend. De stichting Broez zet zich in voor meer biodiversiteit door het inzaaien van akkerranden met behulp van donaties. Met de Greune Deal wordt een eenmalige bijdrage van 2.500 euro geschonken zodat de stichting Broez in Losser meer bekendheid krijgt om hun initiatief nog meer te laten landen bij toekomstige donateurs.

Stichting Broez

Broez is een stichting met als doel het bevorderen van de biodiversiteit in de regio Twente. Dit doen ze door onder meer de aanleg van bloemenstroken langs paden, wegen en in en nabij de woonkernen. Hierbij vormen ze de bemiddeling tussen burgers en bedrijven (investeerders) enerzijds en grondeigenaren anderzijds, ten behoeve van de aanleg van akkerranden. Een belangrijk subdoel van Broez is om meer bewustzijn onder de bevolking te creëren omtrent biodiversiteit. Dit doen ze onder andere door (informatieve) borden te plaatsen rondom de ingezaaide velden en actief te zijn op social media met informatie en leuke foto’s/filmpjes, zo willen ze de lokale bevolking inspireren en enthousiasmeren.  

De naam Broez staat voor bruisen, zej willen dat de bloemen straks de grond ‘uutbroest’. Daarbij is de letter ‘B’ gelinkt aan burgers, boeren, buitenlui, buurten, bloemen, bijen en biodiversiteit. Ook heeft Broez iets gebroederlijk, dus samen de biodiversiteit verbeteren. Mensen kunnen direct invloed uitoefenen op een mooiere omgeving, want elke €0,25 wordt binnen een jaar omgezet in 1 m2 bloemen. “Nait soezen moar broezen; geen woorden, maar daden!”

De stichting Broez wordt gerund door de zusters Renee, Roos en Fraukje Roeleveld uit Beuningen. 

Renee, Roos en Fraukje Roeleveld zaaien een bloemenmengsel samen met wethouder Jaii van Essen. Freddy, de 10 weken oude pup van de wethouder, helpt mee.

Energiecoöperatie IJskoud

Energiecoöperatie IJskoud is een club enthousiaste boeren in Beuningen, die biogas produceren en leveren, omdat ze de bedrijfsvoering willen verduurzamen. Het initiatief is ontstaan via de stichting Energieneutraal Noord-Deurningen. In de ambitie om energieneutraal te worden, bleek biogas produceren uit mest van runderen een hele geschikte en efficiënte manier te zijn om aan de warmtevraag van bedrijven en bewoners te voldoen.

Energiecoöperatie IJskoud gelooft in circulair

IJskoud streeft naar circulaire landbouw, waarbij natuurbeheer geïntegreerd wordt op de bedrijven. Circulair houdt voor hen in dat de emissies tot een minimum te beperken. Niet omdat dit alleen schadelijke broeikasgassen zijn, maar ook omdat wij dit als economische verliezen zien. Door de mest zo snel mogelijk vanuit de stal naar de mestvergister te pompen, worden de emissies van methaan en ammoniak naar de buitenlucht stopgezet. Methaan komt uiteindelijk in de gasleidingen naar bedrijven waar het aardgas vervangt. En ammoniak willen ze in de stikstofkringloop behouden en hun gewassen mee bemesten. Dit moet er in resulteren dat de stikstofkringloop zo veel mogelijk gesloten wordt en dat er zo weinig mogelijk stikstofkunstmest en eiwitrijkkrachtvoer nodig is. Kortom het nuchtere boerenverstand brengt oplossingen voor energie- en landbouwproblemen, doordat zij niet alleen praten en plannen maken maar deze ook daadwerkelijk uitvoeren.

Samenwerking Broez en IJskoud

Als de ingezaaide akkerranden en andere ingezaaide percelen uitgebloeid zijn, worden de plantresten gebruikt / verwerkt door de biovergisters.

RTV Losser maakte een reportage van deze ondertekening

 

Auteur: Theo Kip
Scroll naar boven
Ga naar de inhoud