Nieuws & Agenda

Nieuws van waterschap Vechtstromen

De informatie in dit artikel is afkomstig uit de nieuwsbrief van het waterschap Vechtstromen van december 2021. Hierin o.a. de status van Dinkeldal Zuid, het project om de Dinkel te laten meanderen (slingeren) tussen de Duitse grens tot de Hoofdstraat achter de Pol langs. Verder de werkzaamheden aan de Glanerbeek, Kloosterhuizenbeek, Elsbeek en Ruhenbergerbeek. Tot slot het waterplan omgeving Kramerswatergang in De Lutte.

Herinrichting project Dinkeldal Zuid krijgt steeds meer vorm

In mei is het waterschap gestart met de werkzaamheden bij de Dinkel in Glane. Het werk schiet mooi op en een groot deel van de werkzaamheden ter hoogte van Glane is afgerond. Waar werken wij aan? In dit project komen verschillende doelen samen, zo werken wij bijvoorbeeld aan de natuur, de waterkwaliteit en het beperken van wateroverlast. Vanaf de Duitse grens tot aan de Ellermansbrug in Losser krijgt de Dinkel haar natuurlijke karakter terug. De Dinkel krijgt hier meer ruimte voor het water en de kwetsbare natuur wordt versterkt en hersteld. Daarom zijn de oevers natuurvriendelijk ingericht en zijn er meanders aangelegd. Zo ontstaat in de loop van de tijd meer ruimte voor de natuurlijke rivierprocessen. De Dinkel zoekt haar eigen weg en laat op de ene oever zand achter en pakt op een andere plek weer zand mee. De rivier krijgt daarom in de loop van de tijd een andere vorm. Deze dynamiek draagt bij aan de biodiversiteit en daar zijn wij blij mee! Daarnaast helpen wij de natuur een handje door de vegetatie te stimuleren. Dit doen wij door maaisel elders uit het gebied uit te strooien. Op deze manier groeien hier in de toekomst ook weer bijzondere planten en kruiden. De werkzaamheden tot aan de Weertsbrug zijn afgerond. De loopbrug over de Dinkel wordt nog geplaatst, zodat het mogelijk is een rondje te wandelen over het struinpad. Tot halverwege 2022 wordt nog gewerkt aan het deel tot aan de Ellermansbrug. De werkzaamheden worden in opdracht van het waterschap uitgevoerd door aannemer NEGAM. De gemeente werkt gelijktijdig aan onder andere de herinrichting van de Glanestraat, een nieuwe wandelbrug over de Dinkel en het LAGA- fietspad. Zo is het fietspad verlegd en tot aan de Duitse grens opengesteld. 

Glanerbeek

Naast de werkzaamheden aan de Dinkel, zijn wij ook aan het werk bij de beken die in het stroomgebied liggen. Het water van deze beken stroomt naar de rivier de Dinkel. Zo is afgelopen jaar een deel van de Glanerbeek, tussen de Gronausestraat en de Glanergrensweg in Glane, opnieuw ingericht. Dit deel van de beek is omgevormd van een rechte beek naar een meanderende beek. Hiermee is de stroming van het water verbeterd en is er meer ruimte voor het water gemaakt. Bij hevige regenbuien wordt het teveel aan water geborgd in het beekdal, waarna het met vertraging naar de Dinkel stroomt. De Glanerbeek tussen de Rijksweg N35 en het klooster St. Ephrem de Syriër wordt ook aangepast. De beek krijgt hier het natuurlijke karakter terug, waardoor de leefomgeving van planten en dieren wordt verbeterd. Ook wordt de beek vispasseerbaar gemaakt, zodat vissen zich goed kunnen verplaatsen. Tot slot wordt de beek meer zichtbaar en hebben we aandacht voor de beleving van de beek zelf. In dit gebied werken wij nauw samen met onze Duitse partners: Stadt Gronau, Kreis Borken en Wasser- und Bodenverband Amtsvenn. Wij werken op dit moment nog aan de planvorming, naar verwachting starten de werkzaamheden in 2022. 

Kloosterhuizenbeek, Elsbeek en Ruhenbergerbeek

De herinrichting van de Kloosterhuizenbeek en de Losserse Elsbeek zijn begin dit jaar afgerond. Langs grote delen van de beken is nieuwe beplanting aangebracht. Dit zorgt voor extra schaduw en is goed voor het leven in het water. Ook zijn er twee waterbergingsgebieden aangelegd aan de Haagsebosweg en bij Penninkskotten. In deze gebieden kan bij hevige regenval het water tijdelijk worden opgeslagen. Zo zorgt het elders niet voor wateroverlast en kan het in droge tijden gebruikt worden. Tot slot werken wij aan de plannen voor de herinrichting van de Ruhenbergerbeek. Het Nederlandse deel van de beek wordt aangepast met als doel het natuurlijk karakter te bevorderen. De oevers worden natuurvriendelijk ingericht en ook in dit gebied wordt gewerkt aan het beperken van wateroverlast. In november hebben wij een inloopbijeenkomst gehouden. De grote belangstelling en reacties geven ons het vertrouwen dat we gezamenlijk tot een goed ontwerp zijn gekomen en in 2022 kunnen starten met de uitvoering.

Waterplan omgeving Kramerswatergang De Lutte

Dagelijks werken wij aan de uitdagingen op het gebied van klimaat. Een voorbeeld hiervan speelt zich af in de omgeving Kramerswatergang in De Lutte. In samenwerking met zes agrarische ondernemers in de directe omgeving is een gezamenlijk waterplan opgesteld om klimaatbestendiger met water om te gaan. Deze ondernemers zijn met ons het gesprek gestart omdat een klimaatbestendiger waterbeheer niet stopt bij hetgeen dat het waterschap beheert. Juist de grondeigenaren kunnen hierbij helpen! Door intensief samen te werken, kunnen wij de gevolgen van de klimaatverandering zoveel mogelijk beperken. In de omgeving Kramerswatergang liggen concrete kansen om op het gebied van water en bodem kleinschalige maatregelen in gezamenlijkheid uit te voeren. Daarom onderzoeken wij de mogelijkheden voor het verhogen van organische stoffen, het verbeteren van de bodemstructuur, het inzetten van boerenstuwen om water vast te houden, een piekwaterberging en peilgestuurde drainage. Ook in de toekomst blijven we met de ondernemers in gesprek om kennis te delen en het beheer eventueel aan te passen aan de omstandigheden en ontwikkelingen. 

De informatie in dit artikel is afkomstig uit de nieuwsbrief van het waterschap Vechtstromen van december 2021. Hierin o.a. de status van Dinkeldal Zuid, het project om de Dinkel te laten meanderen (slingeren) tussen de Duitse grens tot de Hoofdstraat achter de Pol langs. Verder de werkzaamheden aan de Glanerbeek, Kloosterhuizenbeek, Elsbeek en Ruhenbergerbeek. Tot slot het waterplan omgeving Kramerswatergang in De Lutte.

Herinrichting project Dinkeldal Zuid krijgt steeds meer vorm

In mei is het waterschap gestart met de werkzaamheden bij de Dinkel in Glane. Het werk schiet mooi op en een groot deel van de werkzaamheden ter hoogte van Glane is afgerond. Waar werken wij aan? In dit project komen verschillende doelen samen, zo werken wij bijvoorbeeld aan de natuur, de waterkwaliteit en het beperken van wateroverlast. Vanaf de Duitse grens tot aan de Ellermansbrug in Losser krijgt de Dinkel haar natuurlijke karakter terug. De Dinkel krijgt hier meer ruimte voor het water en de kwetsbare natuur wordt versterkt en hersteld. Daarom zijn de oevers natuurvriendelijk ingericht en zijn er meanders aangelegd. Zo ontstaat in de loop van de tijd meer ruimte voor de natuurlijke rivierprocessen. De Dinkel zoekt haar eigen weg en laat op de ene oever zand achter en pakt op een andere plek weer zand mee. De rivier krijgt daarom in de loop van de tijd een andere vorm. Deze dynamiek draagt bij aan de biodiversiteit en daar zijn wij blij mee! Daarnaast helpen wij de natuur een handje door de vegetatie te stimuleren. Dit doen wij door maaisel elders uit het gebied uit te strooien. Op deze manier groeien hier in de toekomst ook weer bijzondere planten en kruiden. De werkzaamheden tot aan de Weertsbrug zijn afgerond. De loopbrug over de Dinkel wordt nog geplaatst, zodat het mogelijk is een rondje te wandelen over het struinpad. Tot halverwege 2022 wordt nog gewerkt aan het deel tot aan de Ellermansbrug. De werkzaamheden worden in opdracht van het waterschap uitgevoerd door aannemer NEGAM. De gemeente werkt gelijktijdig aan onder andere de herinrichting van de Glanestraat, een nieuwe wandelbrug over de Dinkel en het LAGA- fietspad. Zo is het fietspad verlegd en tot aan de Duitse grens opengesteld. 

Glanerbeek

Naast de werkzaamheden aan de Dinkel, zijn wij ook aan het werk bij de beken die in het stroomgebied liggen. Het water van deze beken stroomt naar de rivier de Dinkel. Zo is afgelopen jaar een deel van de Glanerbeek, tussen de Gronausestraat en de Glanergrensweg in Glane, opnieuw ingericht. Dit deel van de beek is omgevormd van een rechte beek naar een meanderende beek. Hiermee is de stroming van het water verbeterd en is er meer ruimte voor het water gemaakt. Bij hevige regenbuien wordt het teveel aan water geborgd in het beekdal, waarna het met vertraging naar de Dinkel stroomt. De Glanerbeek tussen de Rijksweg N35 en het klooster St. Ephrem de Syriër wordt ook aangepast. De beek krijgt hier het natuurlijke karakter terug, waardoor de leefomgeving van planten en dieren wordt verbeterd. Ook wordt de beek vispasseerbaar gemaakt, zodat vissen zich goed kunnen verplaatsen. Tot slot wordt de beek meer zichtbaar en hebben we aandacht voor de beleving van de beek zelf. In dit gebied werken wij nauw samen met onze Duitse partners: Stadt Gronau, Kreis Borken en Wasser- und Bodenverband Amtsvenn. Wij werken op dit moment nog aan de planvorming, naar verwachting starten de werkzaamheden in 2022. 

Kloosterhuizenbeek, Elsbeek en Ruhenbergerbeek

De herinrichting van de Kloosterhuizenbeek en de Losserse Elsbeek zijn begin dit jaar afgerond. Langs grote delen van de beken is nieuwe beplanting aangebracht. Dit zorgt voor extra schaduw en is goed voor het leven in het water. Ook zijn er twee waterbergingsgebieden aangelegd aan de Haagsebosweg en bij Penninkskotten. In deze gebieden kan bij hevige regenval het water tijdelijk worden opgeslagen. Zo zorgt het elders niet voor wateroverlast en kan het in droge tijden gebruikt worden. Tot slot werken wij aan de plannen voor de herinrichting van de Ruhenbergerbeek. Het Nederlandse deel van de beek wordt aangepast met als doel het natuurlijk karakter te bevorderen. De oevers worden natuurvriendelijk ingericht en ook in dit gebied wordt gewerkt aan het beperken van wateroverlast. In november hebben wij een inloopbijeenkomst gehouden. De grote belangstelling en reacties geven ons het vertrouwen dat we gezamenlijk tot een goed ontwerp zijn gekomen en in 2022 kunnen starten met de uitvoering.

Waterplan omgeving Kramerswatergang De Lutte

Dagelijks werken wij aan de uitdagingen op het gebied van klimaat. Een voorbeeld hiervan speelt zich af in de omgeving Kramerswatergang in De Lutte. In samenwerking met zes agrarische ondernemers in de directe omgeving is een gezamenlijk waterplan opgesteld om klimaatbestendiger met water om te gaan. Deze ondernemers zijn met ons het gesprek gestart omdat een klimaatbestendiger waterbeheer niet stopt bij hetgeen dat het waterschap beheert. Juist de grondeigenaren kunnen hierbij helpen! Door intensief samen te werken, kunnen wij de gevolgen van de klimaatverandering zoveel mogelijk beperken. In de omgeving Kramerswatergang liggen concrete kansen om op het gebied van water en bodem kleinschalige maatregelen in gezamenlijkheid uit te voeren. Daarom onderzoeken wij de mogelijkheden voor het verhogen van organische stoffen, het verbeteren van de bodemstructuur, het inzetten van boerenstuwen om water vast te houden, een piekwaterberging en peilgestuurde drainage. Ook in de toekomst blijven we met de ondernemers in gesprek om kennis te delen en het beheer eventueel aan te passen aan de omstandigheden en ontwikkelingen. 

afbeelding van Theo Kip

Door: Theo Kip

Woon sinds 1982 in Losser. Verzorg voor Hallo Losser "Sport en Hobby" en Duurzaamheid / Energietransitie.