Nieuws & Agenda

Nieuw speelruimteplan voor de hele gemeente Losser

In opdracht van het college is een speelruimteplan opgesteld voor de gemeente Losser. Het speelruimteplan is de visie van de gemeente op de speelruimte voor de komende jaren. Doel van het plan is een goede verdeling van de speelruimte voor kinderen en jongeren over alle doelgroepen en buurten, met daarbij een afgewogen en gevarieerd speelaanbod. In het speelruimteplan wordt rekening gehouden met het feit dat kinderen overal in de buitenruimte kunnen spelen.

Laatste nota speelvoorzieningen stamt uit 2007

De meest recente nota speelvoorzieningen stamt inmiddels uit 2007. Met de steeds veranderende bevolkingssamenstelling is het van belang om het speelruimtebeleid op z’n tijd te actualiseren. Voor het nieuwe speelruimteplan zijn alle bestaande speeltuinen geïnspecteerd en in kaart gebracht. Conclusie is dat de kwantiteit van speelplekken in de gemeente Losser op een hoog niveau ligt. De meeste speelplekken en speeltoestellen zijn goed onderhouden. Er zijn wel de nodige stappen te maken op het gebied van kwaliteit van de speelruimte. Het aanbod kent nu te weinig diversiteit.
Door op buurtplekken in te zetten, stimuleert de gemeente het samen spelen door kinderen uit de gehele buurt en is de kans groter op ontmoetingen tussen verschillende doelgroepen. Ook op het gebied van inclusiviteit is een verbeterslag mogelijk. Waar mogelijk dienen speelplekken ook geschikt te worden gemaakt voor kinderen met een beperking.

Zodra het speelruimteplan is vastgesteld, wordt dit gebruikt als uitgangspunt bij de (her-)inrichting van speelplekken en als checklist voor inwonersinitiatieven.

In opdracht van het college is een speelruimteplan opgesteld voor de gemeente Losser. Het speelruimteplan is de visie van de gemeente op de speelruimte voor de komende jaren. Doel van het plan is een goede verdeling van de speelruimte voor kinderen en jongeren over alle doelgroepen en buurten, met daarbij een afgewogen en gevarieerd speelaanbod. In het speelruimteplan wordt rekening gehouden met het feit dat kinderen overal in de buitenruimte kunnen spelen.

Laatste nota speelvoorzieningen stamt uit 2007

De meest recente nota speelvoorzieningen stamt inmiddels uit 2007. Met de steeds veranderende bevolkingssamenstelling is het van belang om het speelruimtebeleid op z’n tijd te actualiseren. Voor het nieuwe speelruimteplan zijn alle bestaande speeltuinen geïnspecteerd en in kaart gebracht. Conclusie is dat de kwantiteit van speelplekken in de gemeente Losser op een hoog niveau ligt. De meeste speelplekken en speeltoestellen zijn goed onderhouden. Er zijn wel de nodige stappen te maken op het gebied van kwaliteit van de speelruimte. Het aanbod kent nu te weinig diversiteit.
Door op buurtplekken in te zetten, stimuleert de gemeente het samen spelen door kinderen uit de gehele buurt en is de kans groter op ontmoetingen tussen verschillende doelgroepen. Ook op het gebied van inclusiviteit is een verbeterslag mogelijk. Waar mogelijk dienen speelplekken ook geschikt te worden gemaakt voor kinderen met een beperking.

Zodra het speelruimteplan is vastgesteld, wordt dit gebruikt als uitgangspunt bij de (her-)inrichting van speelplekken en als checklist voor inwonersinitiatieven.

afbeelding van Nieuwsredactie Hallo Losser

Door: Nieuwsredactie Hallo Losser