Nieuw Integraal Huisvestingsplan voor het onderwijs in Losser

Nieuw Integraal Huisvestingsplan voor het onderwijs in Losser

Het college van de gemeente Losser heeft een Integraal Huisvestingsplan (IHP) opgesteld voor het primair en voortgezet onderwijs in de gemeente Losser.

Wethouder Jaimi van Essen:het oude huisvestingsplan voor onze basisscholen en voortgezet onderwijs was verlopen. In het nieuwe plan, dat we in nauwe samenwerking met de schoolbesturen hebben opgesteld, kijken we naar de huidige situatie én minimaal 16 jaar vooruit. Hoe staan onze schoolgebouwen er nu bij, wat willen we in de toekomst met onze schoolgebouwen, welke moeten worden verduurzaamd en gerenoveerd. Of moet er nieuw worden gebouwd? We kijken daarbij niet alleen naar de staat van de schoolgebouwen zelf, maar ook naar de betekenis van de scholen voor het dorp of de omgeving waar ze staan. Het huisvestingsplan leggen we nu ter besluitvorming voor aan de gemeenteraad.

Duurzaamheid en een ‘frisse’ school zijn belangrijke onderwerpen in het plan. Hoe zorgen we dat onze schoolgebouwen energiezuinig zijn, hoe krijgen we ze van het aardgas af en voldoet de ventilatie aan de actuele eisen? In het Integraal huisvestingsplan wordt per school naar deze en andere aspecten gekeken. Vervolgens is voor elke school een huisvestingsscenario opgesteld variërend van instandhouden of renovatie/nieuwbouw tot het uitvoeren van nader onderzoek.

Nadat de gemeenteraad het Integraal Huisvestingsplan (IHP) definitief heeft vastgesteld, kunnen de scholen zelf aanvragen indienen voor aanpassingen van hun schoolgebouw en kan de gemeenteraad, na beoordeling, de noodzakelijke kredieten verstrekken. En ook schoolbesturen zelf dragen financieel bij aan de aanpassingen van hun gebouwen.

Auteur: Nieuwsredactie Hallo Losser
Geplaatst in: Archief, Nieuws
Scroll naar boven
Ga naar de inhoud