Meer flexibiliteit voor Losser met Woonagenda 2021-2025

Meer flexibiliteit voor Losser met Woonagenda 2021-2025

Het college van Burgemeester & Wethouders heeft gisteren ingestemd met de Concept Woonagenda Twente 2021-2025. Deze Woonagenda moet nog worden ondertekend door álle betrokken 14 gemeenten en de provincie Overijssel. 

Loslaten maximaal aantal woningen per jaar

In het verleden was het zo dat iedere gemeente door de provincie een maximaal aantal te bouwen woningen per jaar kreeg toegewezen. Dit principe is losgelaten en vervangen door bouwen naar behoefte. Daar speelt ook mee dat de provincie tot 2030 60.000 woningen wil realiseren. Indien de gemeente dit wenst zijn er zelfs “aanjaagteams” beschikbaar om vooral de kleinere gemeenten ambtelijk te ondersteunen bij al het papierwerk dat noodzakelijk is voor de bouwprojecten.

Inspelen op de vergrijzende samenleving

Wethouder Prins: “Met de afspraken in de Woonagenda en de Woonvisie Losser, die er ook aan zit te komen, kunnen we ook inspelen op de toenemende vergrijzing. We merken nu al een groeiende behoefte aan kleinere woningkavels en laagbouwwoningen. En je ziet ook dat appartementen en hofjeswoningen zeer in trek zijn. Daar spelen we, samen met initiatiefnemers, op in met vernieuwende woonvormen als het Keizershofje in Losser, het Stienn hofje in Overdinkel en een Knarrenhof in de Lutte. In 2021 worden aan de Kerkstraat in Losser 13 koopappartementen opgeleverd en de bouw van 21 koopappartementen Dinkelstaete Losser is in volle gang.” De mogelijke realisatie van appartementen op de locatie van het centrumgebouw van het Luttermolenveld in de Lutte past ook goed in de nieuwe kaders.”.

200 nieuwe doelgroep-onafhankelijke woningen

We willen de komende jaren ook minimaal 200 zogenaamde doelgroep-onafhankelijke woningen bouwen. Dit zijn woningen met een slaapkamer en badkamer op de begane grond en met de mogelijkheid om extra slaapkamers met een badkamer op de verdieping te bouwen, zodat deze woningen geschikt zijn voor ouderen én jongeren. Een eerste voorbeeld hiervan staat al in de verkoop aan de Julianastraat in Overdinkel. Waar en hoe deze woningen verder verdeeld worden over de kernen werken we nog uit. Daarbij houden we rekening met de resultaten van het onlangs uitgevoerde onderzoek naar de woonwensen van jongeren uit onze gemeente.” 

Bouwmogelijkheden in Losser

Voor de Saller is de laatste kavel verkocht. Er zijn nog bouwmogelijkheden in de gemeente Losser : Luttermolen, Geurmij (Overdinkel), Martinusschool (Enschedesestraat) en het Muchteterrein. Daarnaast zijn er mogelijkheden om winkels om te bouwen tot woningen. Ook wordt gekeken naar realisatie van woningen rond het Martinusplein. Het college van Burgemeester & Wethouders gaat in overleg met de raad over mogelijke inbreiding- (binnen bebouwde kom) en/of uitbreidingsplannen. Het college geeft aan tempo te willen maken met de planontwikkeling.

Auteur: Theo Kip
Geplaatst in: Archief, Gemeente, Nieuws
Scroll naar boven
Ga naar de inhoud