Nieuws & Agenda

De Martinuskerkbouwvakkers van het eerste uur

Met heel zijn ziel en zaligheid bewerkte pastoor Driever zijn omgeving om gelden in te zamelen voor de Martinuskerk aan de Kloppenstaat in Losser.

Pastoor Driever als bouwpastoor

Hoe hij dat deed en met welke cijfers dat gepaard ging, is te lezen in “Oet Dorp en Marke” van de Historische Kring Losser, uitgave 2016.3 (https://historischekringlosser.nl/orgaan/teksten/2016-3.pdf). Een zeer uitgebreide versie van het 60 jarig bestaan van de kerk. De eerste dopeling wordt er in genoemd, het eerste huwelijk en de eerste uitvaart. Getuige deze reportage een kerk die in haar jonge leven toch een grote betekenis heeft gehad voor een groot deel van de Losserse bevolking. De bizarre combinatie van herdenking van de bouw van een nieuwe kerk en gelijktijdig de sluiting van die kerk is voor HKL de aanleiding om dat dubbeldikke nummer van “Oet Dorp en Marke” geheel aan de Sint Martinuskerk te wijden.

Vier Bouwvakkers

Op donderdag 25 november 2021 sprak de redactie van Hallo Losser met vier bouwvakkers die destijds meegeholpen hebben de Martinuskerk te realiseren. Het betrof de mannen Jan Uit het Broek (timmerman), Jan Joostink (timmerman) en de twee broers Gerard (timmerman) en Joop (metselaar) Damhuis. Vier mannen rond de leeftijd van 75 jaar die getuige waren van de eerste steenlegging. Vier mannen die met plezier vertellen hoe dat toen in z’n werk ging. Ze maken gewag van de loden koker die gevuld werd met munten uit 1965, dichtgemaakt door loodgieter Herman Fiselier, werd ingemetseld. Ze vertellen over de werkzaamheden van Willen van de Kloomp met zijn dragline. En nog veel meer noemenswaardigheden.

Tijdcapsule

In het al eerder genoemde artikel van HKL is onder andere de volgende passage te lezen: “Toen de bouw van de kerk tot een meter boven de grond was gevorderd, werd op zaterdag 2 oktober 1965 de eerste steen gelegd door deken Nico van Dijk uit Enschede. Hij werd daarbij geassisteerd door pastoor Beckers uit Utrecht en pastoor Teuben uit Hengelo. Eerst werd een loden koker, met daarin een oorkonde en enkele munten uit dat jaar 1965, ingemetseld. Er waren natuurlijk veel genodigden, waaronder de moeder, broers en zuster en andere familieleden van de bouwpastoor.” Het zou aardig zijn om hier foto’s en een verslag van te maken als de loden koker tevoorschijn komt bij de sloop.

Toekomst

De kerk gaat plaatsmaken voor woningbouw. De bouwers spelen met de gedachte om de toren te laten staan. En of je deze mooi vindt of niet, het is wel een zeer markant punt aan de skyline van Losser

Op de oude foto een opname van het leggen van de eerste steen. Hier staan alle vier genoemde heren ook op als jongeling.

Met heel zijn ziel en zaligheid bewerkte pastoor Driever zijn omgeving om gelden in te zamelen voor de Martinuskerk aan de Kloppenstaat in Losser.

Pastoor Driever als bouwpastoor

Hoe hij dat deed en met welke cijfers dat gepaard ging, is te lezen in “Oet Dorp en Marke” van de Historische Kring Losser, uitgave 2016.3 (https://historischekringlosser.nl/orgaan/teksten/2016-3.pdf). Een zeer uitgebreide versie van het 60 jarig bestaan van de kerk. De eerste dopeling wordt er in genoemd, het eerste huwelijk en de eerste uitvaart. Getuige deze reportage een kerk die in haar jonge leven toch een grote betekenis heeft gehad voor een groot deel van de Losserse bevolking. De bizarre combinatie van herdenking van de bouw van een nieuwe kerk en gelijktijdig de sluiting van die kerk is voor HKL de aanleiding om dat dubbeldikke nummer van “Oet Dorp en Marke” geheel aan de Sint Martinuskerk te wijden.

Vier Bouwvakkers

Op donderdag 25 november 2021 sprak de redactie van Hallo Losser met vier bouwvakkers die destijds meegeholpen hebben de Martinuskerk te realiseren. Het betrof de mannen Jan Uit het Broek (timmerman), Jan Joostink (timmerman) en de twee broers Gerard (timmerman) en Joop (metselaar) Damhuis. Vier mannen rond de leeftijd van 75 jaar die getuige waren van de eerste steenlegging. Vier mannen die met plezier vertellen hoe dat toen in z’n werk ging. Ze maken gewag van de loden koker die gevuld werd met munten uit 1965, dichtgemaakt door loodgieter Herman Fiselier, werd ingemetseld. Ze vertellen over de werkzaamheden van Willen van de Kloomp met zijn dragline. En nog veel meer noemenswaardigheden.

Tijdcapsule

In het al eerder genoemde artikel van HKL is onder andere de volgende passage te lezen: “Toen de bouw van de kerk tot een meter boven de grond was gevorderd, werd op zaterdag 2 oktober 1965 de eerste steen gelegd door deken Nico van Dijk uit Enschede. Hij werd daarbij geassisteerd door pastoor Beckers uit Utrecht en pastoor Teuben uit Hengelo. Eerst werd een loden koker, met daarin een oorkonde en enkele munten uit dat jaar 1965, ingemetseld. Er waren natuurlijk veel genodigden, waaronder de moeder, broers en zuster en andere familieleden van de bouwpastoor.” Het zou aardig zijn om hier foto’s en een verslag van te maken als de loden koker tevoorschijn komt bij de sloop.

Toekomst

De kerk gaat plaatsmaken voor woningbouw. De bouwers spelen met de gedachte om de toren te laten staan. En of je deze mooi vindt of niet, het is wel een zeer markant punt aan de skyline van Losser

Op de oude foto een opname van het leggen van de eerste steen. Hier staan alle vier genoemde heren ook op als jongeling.

afbeelding van Sietse Smit

Door: Sietse Smit

Redacteur, schrijver en regisseur.