Nieuws & Agenda

Lutterzand Literair krijgt subsidie voor editie 2022

Het festival ‘Lutterzand Literair, schrijvers aan de Dinkel’ krijgt een subsidie van € 5000 van de gemeente Losser. De subsidie komt uit het Actieprogramma Recreatie en Toerisme. Deze 3e editie van Lutterzand Literair staat gepland voor zaterdag 29 en zondag 30 januari 2022.

Afweging om het literaire festival subsidie toe te kennen, is dat dit evenement bijdraagt aan de verlenging van het toeristisch seizoen. Daarnaast is het evenement onderscheidend, vernieuwend en vergroot het de diversiteit van het toeristisch-recreatieve aanbod in de gemeente Losser.

Extra impuls voor toerisme en recreatie in de gemeente Losser Wethouder Harry Nijhuis: “Eind januari is het laagseizoen voor de verblijfsrecreatie. Voor de horeca en verblijfsrecreatie is dit festival een mooie gelegenheid om in de wat stillere tijd van het jaar extra gasten te trekken. Daarnaast is het festival verder vernieuwd en uitgebreid. Binnen het thema van 2022 ‘Noaberschap’ gaat het nóg nadrukkelijker om actieve cultuurparticipatie voor diverse doelgroepen en talentontwikkeling. Naast de reguliere sessies is er speciale aandacht voor nieuwkomers in Nederland, (dementerende) ouderen en kinderen van basisscholen. Ik hoop dat er nog meer van dit soort mooie initiatieven volgen, die het toerisme een extra boost geven. Immers, meer overnachtingen zorgen voor meer bestedingen, die ten goede komen aan onze ondernemers.”

Heeft u ook een initiatief waarvoor u een subsidieaanvraag wilt indienen? Het Actieprogramma Recreatie en Toerisme ondersteunt initiatieven die tot doel hebben toerisme en recreatie in de gemeente Losser te stimuleren. Bent u van plan zo’n initiatief op te zetten of te organiseren? Dan kunt u bij de gemeente een aanvraag voor subsidie indienen. Voor de uitvoering van het Actieprogramma heeft het college in 2021 een bedrag van € 15.000 beschikbaar gesteld. Meer informatie over het indienen van een aanvraag vindt u op de website van de gemeente Losser.

Het festival ‘Lutterzand Literair, schrijvers aan de Dinkel’ krijgt een subsidie van € 5000 van de gemeente Losser. De subsidie komt uit het Actieprogramma Recreatie en Toerisme. Deze 3e editie van Lutterzand Literair staat gepland voor zaterdag 29 en zondag 30 januari 2022.

Afweging om het literaire festival subsidie toe te kennen, is dat dit evenement bijdraagt aan de verlenging van het toeristisch seizoen. Daarnaast is het evenement onderscheidend, vernieuwend en vergroot het de diversiteit van het toeristisch-recreatieve aanbod in de gemeente Losser.

Extra impuls voor toerisme en recreatie in de gemeente Losser Wethouder Harry Nijhuis: “Eind januari is het laagseizoen voor de verblijfsrecreatie. Voor de horeca en verblijfsrecreatie is dit festival een mooie gelegenheid om in de wat stillere tijd van het jaar extra gasten te trekken. Daarnaast is het festival verder vernieuwd en uitgebreid. Binnen het thema van 2022 ‘Noaberschap’ gaat het nóg nadrukkelijker om actieve cultuurparticipatie voor diverse doelgroepen en talentontwikkeling. Naast de reguliere sessies is er speciale aandacht voor nieuwkomers in Nederland, (dementerende) ouderen en kinderen van basisscholen. Ik hoop dat er nog meer van dit soort mooie initiatieven volgen, die het toerisme een extra boost geven. Immers, meer overnachtingen zorgen voor meer bestedingen, die ten goede komen aan onze ondernemers.”

Heeft u ook een initiatief waarvoor u een subsidieaanvraag wilt indienen? Het Actieprogramma Recreatie en Toerisme ondersteunt initiatieven die tot doel hebben toerisme en recreatie in de gemeente Losser te stimuleren. Bent u van plan zo’n initiatief op te zetten of te organiseren? Dan kunt u bij de gemeente een aanvraag voor subsidie indienen. Voor de uitvoering van het Actieprogramma heeft het college in 2021 een bedrag van € 15.000 beschikbaar gesteld. Meer informatie over het indienen van een aanvraag vindt u op de website van de gemeente Losser.

afbeelding van Nieuwsredactie Hallo Losser

Door: Nieuwsredactie Hallo Losser