De Lutte gaat stevig op de schop

De Lutte gaat stevig op de schop

De gemeente Losser heeft gisteravond in De Vereeniging een informatieavond gehouden over de plannen die de gemeente samen met Dorpsbelangen De Lutte, de klankbordgroep en aanwonenden heeft ontwikkeld. 

Projecten

De hele aanpak van De Lutte wordt opgedeeld in deelprojecten. Het grootste en ingrijpendste project is het aanpakken van het Centrumplein. Daarnaast wordt de buitenruimte Erve Boerrigter heringericht en worden de dorpsranden en entrees verfraaid. Bovendien wordt het project “Gastvrij De Lutte” opgepakt. De projecten worden min of meer volgtijdelijk opgepakt.

Herinrichting buitenruimte Erve Boerrigter

Er inmiddels al een start gemaakt met deze werkzaamheden, maar daarbij is asbest aangetroffen en dat moet eerst opgeruimd worden. Bij de herinrichting van het terrein aan de Bentheimerstraat worden 60 parkeerplaatsen gerealiseerd voor langparkeerders. Een deel van de parkeerplaatsen wordt bestraat en een deel wordt voorzien van grasbeton. Er komen laadpalen voor elektrische fietsen en 2 of 3 laadpalen voor elektrische auto’s. Ook komt er een dorpsschuur waarin verenigingen hun materialen kunnen opslaan. Deze schuur wordt gebouwd door vrijwilligers. De fundering van de schuur wordt gelijktijdig met de werkzaamheden van de gemeente aangelegd. De verwachting is dat de herinrichting van de buitenruimte Erve Boerrigter in 2021 afgerond wordt.

Verfraaien dorpsranden en entrees

In november wordt gestart met de aanleg bij de dorpsentrees van groen en waar mogelijk waterbergingen. Bij verschillende entrees van De Lutte is weinig groen, met name bij de binnenkomst vanaf het Arboretum. Daar wordt nu onderzocht hoe de spoorwegovergang en de brug over de A1 anders ingericht kunnnen worden. Verderop wordt deze entree “vergroend”.. In samenwerking met de provincie wordt langs de Bentheimerstraat over een afstand van ca. 1,5 km veel meer groen aangelegd. Daarnaast neemt de gemeente Losser het onderhoud van het Kerkebos over van de RK kerk in ruil voor parochietuin die meegenomen wordt in de herinrichting van het centrumplein. In het Kerkebos worden sloten aangepast met o.a. kleine stuwen zodat het water langer vastgehouden wordt en de A bij hevige regenval niet of minder snel overstroomd. Bij de 4 dorpentrees zullen welkomsborden geplaatst worden. De uitvoering, al dan niet digitaal is nog onderwerp van overleg.

Centrumplein

De meest ingrijpende operatie wordt de herinrichting van het centrumplein. Door medewerking van RK kerk, Plechelmus school, Domijn en ondernemers kan het het centrumplein ingrijpend aangepast worden. De voornaamste wijziging is dat de Dorpsstraat nu vlak langs Plexat loopt en als het ware omgeklapt wordt richting de bomen. De bomen blijven vrijwel allemaal staan. Voor de fietsers worden onder de bomen en bij winkels parkeerbeugels neergezet, die bij evenementen eenvoudig verwijderd kunnen worden. Tevens komen er oplaadpunten voor e-bikes. Er komt een wandelpad van Erve Boerrigter naar het centrumplein. Bij de inrichting worden fietsers, wandelaars en auto’s zo veel mogelijk gescheiden. Het parkeerterrein dij de kerk wordt zodanig ingericht dat het aantal parkeerplaatsen gelijk blijft, maar door meer groen, het plein er minder stenig als parkeerplaats uitziet. Wel wordt de markering zodanig gedaan dat het voor de automobilist duidelijk is waar de auto geparkeerd kan worden. 

Bij de school wordt de situatie aangepast zodat de verkeerstroom duidelijk is en minder chaotisch. Ook wordt de ontsluiting van de school en de Elfterborgh uit elkaar gehaald.

De verwachting dat na een positief raadsbesluit de aanbesteding van de aanpassing van het centrumplein begin 2022 plaatsvindt. Na de bijeenkomst van maandagavond kunnen nog reacties binnenkomen. Vermoedelijk neemt het college van B&W volgende week een besluit waarna het plan 6 weken ter inzage ligt. Het jaar 2022 zal nodig zijn om alle werkzaaamheden uit te werken door aannemer en gemeente. Hierna worden deze in een projectplanning gegoten, waarna in 2023 begonnen kan worden met “de schop in de grond”.

Verfraaing

De waterput bij Erve Boerrigter komt prominenter in beeld. De Helhond krijgt een andere plek, net als het beeld voor de kerk. Er komt een waterpomp in het centrum die geintegreerd wordt met het waterpunt van Vitens.

Artist impressions

Onderstaand enige artist impressions van het nieuwe centrum van De Lutte.

Deze zijn ook geplaatst op https://www.losser.nl/Inwoners/Dorpen/de_Lutte/Lopende_projecten_de_Lutte.

Daar komt ook de video van de bijeenkomst met de presentatie.

 

 

Auteur: Theo Kip
Geplaatst in: Archief, De Lutte, Gemeente, Nieuws
Scroll naar boven
Ga naar de inhoud