Lijsttrekker PvdA Losser bekend gemaakt

Lijsttrekker PvdA Losser bekend gemaakt

Vrijdagavond 15 oktober heeft de PvdA Losser, in ‘t’Trefhuus te Overdinkel, bekend gemaakt dat Jimme Nordkamp de lijsttrekker zal zijn. De jonge bevlogen politicus die al enige ervaring heeft opgedaan in het politieke circuit zegt blij te zijn met deze benoeming. Zijn speech staat gedeeltelijk afgedrukt een het eind van dit artikel.

Druk bezocht

De druk bezochte avond, ruim 45 personen, werd geopend door Gert-Jan Egberink, sinds 2017 voorzitter van de afdeling PvdA Noordoost Twente. Hij gaf het woord aan Bert Otten, die zich al jaren inzet voor de idealen van de sociaaldemocratie: vrijheid, democratie, rechtvaardigheid, duurzaamheid en solidariteit. Deze idealen binden en inspireren tal van mensen in Overijssel. Als voorzitter van de PvdA Overijssel wil hij hen vooral verbinden en samen met het bestuur, fractie en leden werken aan een sterke, herkenbare en vooral ook gezellige PvdA in Overijssel. Hij gaf dat de afstand tussen rijk en arm steeds groter wordt. Dat inwoners geen inwoners zijn, maar klant van de gemeente. Dat de flexibiliteit totaal is doorgeslagen is doorgeslagen op de arbeidsmarkt en dat ZZP’ers terug moeten naar vast werk.

Arjan Kampman

Zijn huidige functie is Wethouder Werk en Inkomen, Emancipatie, Arbeidsmarkt en transformatie Sociaal Domein. Stadsdeelwethouder Enschede Zuid. Als rasechte Enschedeër voelt hij zich enorm verbonden met de stad en al haar vraagstukken. Hij heeft zichzelf mogen ontwikkelen en daar ook de kansen toe gekregen. Dat is niet voor iedereen weggelegd. Voor hem brengt dit een verplichting met zich mee, om zijn best te doen om voor anderen van betekenis te zijn. Vanuit huis heeft hij dit vanaf kleins af aan meegekregen. In de stad ziet hij, vanwege de vele contacten die hij er heeft, de dagelijkse (sociale) vraagstukken waar de stad mee worstelt: werkeloosheid, armoede, ongelijkheid, kinderen die niet mee kunnen doen en polarisatie, om er maar een paar te noemen. Vraagstukken waar hij zich ernstige zorgen over maakt. Beveelt Jimme aan als een hele goede kandidaat en lijsttrekker. Zei dat 24% van de Enschedese bevolking laag geletterd is.

Gedeeltelijke Speech Jimme

Ik ben dankbaar dat ik ook de komende 4 jaar politiek leider mag zijn van de Partij van de Arbeid in Losser en het is voor mij een eer om hier vanavond op deze locatie, ’t Trefhuus in Overdinkel, met jullie te mogen staan. Een zaal welke meer dan eens is gebruikt als stemlokaal en waar wij als sociaaldemocraten bij de Europese verkiezingen van 2019 nog de grootste werden. Dat bevestigt nog maar weer eens dat ons verhaal door de mensen gehoord en gewaardeerd wordt, maar ook dat ons verhaal voor velen relevant en nodig is. En juist die gedachte heeft mij doen besluiten om mij wederom verkiesbaar te stellen als lijsttrekker van de Partij van de Arbeid voor de aankomende gemeenteraadsverkiezingen van de gemeente Losser; WIJ ZIJN NODIG EN NOG LANG NIET KLAAR.

Als fractie hebben wij ons vanaf het begin het doel gesteld om zoveel mogelijk van onze standpunten te realiseren door een constructieve maar toch kritische houding in de raad. Wij hebben politiek effectief samengewerkt met andere partijen zonder onze eigen principes te verloochenen maar juist daardoor zaken elkaar gekregen waarmee onze mensen vooruit geholpen worden.

In tegenstelling tot de andere oppositiepartij in Losser hebben wij niet voortdurend de hakken in

het zand gezet, waardoor men niets voor elkaar krijgt, maar daar waar mogelijk juist geprobeerd om constructief mee te werken om zo wél zaken te bereiken zodat kiezers waar voor hun stem krijgen.

In tegenstelling tot de coalitiepartijen zijn wij ons zeer zeker bewust van de heersende sociaaleconomische problematiek in delen van de gemeente Losser. De Partij van de Arbeid is dé partij in de raad van Losser welke haar ogen niet sluit voor deze uitdagingen en welke middels gerichte voorstellen het beleid, en daarmee ook het welzijn van de algehele Losserse gemeenschap, wil verbeteren.

Daarnaast hebben wij in een voorstel afgedwongen dat de inwoners van de Losserhof actiever worden betrokken bij het lokale bestuur zodat zij in ruimere mate worden erkend als volwaardig onderdeel van de Losserse gemeenschap. Dit omdat wij niet naast elkaar leven maar met elkaar en juist SAMEN onze gemeente leefbaar houden. Ook daarom zijn er, naar aanleiding van een voorstel van de PvdA, welkomstbijeenkomsten georganiseerd voor nieuwe inwoners zodat zij zo snel mogelijk wegwijs worden in onze gemeente en ook zij volwaardig kunnen deelnemen aan de Losserse gemeenschap.

Dan het thema Wonen, oftewel de problematiek rondom het wonen. Er is sprake van een wooncrisis in Nederland en ook in Losser zijn er problemen rondom gepaste huisvesting. Gedurende deze raadsperiode hebben wij als PvdA Losser hier meermaals aandacht aanbesteedt door met wisselend succes aanpassingsvoorstellen in te dienen. Onlangs is de Woonvisie vastgesteld in de gemeenteraad. Als PvdA-fractie hebben wij tegen deze woonvisie gestemd omdat deze ons inziens geen antwoord geeft op de uitdagingen waar wij voor staan.

De gemeente Losser wordt geconfronteerd met vergrijzing en ontgroening. Hierdoor is het extra van belang om jongeren aan onze kernen te blijven binden. Voor jongeren is het moeilijk om als starter een gepaste woning te vinden in de eigen kern. Daarnaast wordt het voor veel inwoners steeds moeilijker om een hypotheek te krijgen (te laag inkomen of te oud) of een sociale huurwoning te vinden (te hoog inkomen). De groep die hierdoor “tussen wal en schap” dreigt te vallen, wordt steeds groter. Bovenstaande vraagstukken worden onvoldoende beantwoord in de Woonvisie van de gemeente Losser. Door vergrijzing, ontgroening en huishoudensverdunning neemt het aandeel kleine huishoudens fors toe. Inzetten op extra seniorenwoningen en inspelen op de groei van het aantal één- en twéépersoonshuishoudens om daarmee het aanbod van bestaande woningen voor starters te vergroten, dat is wat nodig is. Een toekomstbestendige visie op wonen is voor de Partij van de Arbeid een absolute topprioriteit. De huidige woonvisie heeft te weinig visie en wij hadden graag andere politieke keuzes gemaakt. Daarom heeft PvdA Losser tegen de Woonvisie gestemd.

Ook de komende periode zullen wij ons daarvoor blijven inzetten evenals dat het gemeentebestuur oog blijft houden voor de inwoners van de gemeente Losser met een kleinere beurs. Want dat is waar het misgaat in de gemeente Losser. Bijvoorbeeld op het gebied van woningbouw. Wij hebben het ook de afgelopen periode gezien. Denk bijvoorbeeld aan het nieuwbouwproject Wonen aan het Dinkeldal. De gemeente legt geld toe op de gronden van het voormalig topcraft-terrein tegenover de vuilnisstort. En wat wordt daar gebouwd; geen sociale huurwoningen of betaalbare koopwoningen, nee; daar wordt een VVD-wijk uit de grond gestampt met rond de 5 en 6 ton. De Partij van de Arbeid is daar niet mee akkoord gegaan en zal daar ook nooit mee akkoord gaan. Wij hebben bij de behandeling van de woonvisie voorgesteld om voor nieuwbouwprojecten een vast minimumpercentage goedkope huur- en koopwoningen af te spreken. Hier heeft de gemeenteraad niet voor gekozen; men ziet liever projecten als het

Dinkelstaete en het wonen aan het Dinkeldal. Dat zijn politieke keuzes van de Losserse politiek maar zeer zeker niet die van de Partij van de Arbeid.

Auteur: Sietse Smit
Geplaatst in: Archief, Nieuws
Scroll naar boven
Ga naar de inhoud