Nieuws & Agenda

LAGA fietspad vanaf 3 mei gedeeltelijk afgesloten

Op 28 april vond een digitale informatieavond plaats over de projecten die in de komende tijd hun uitvoering vinden in Glane. De opname van de informatieavond is ook online beschikbaar via https://www.losser.nl/Inwoners/Dorpen/Glane/Lopende_projecten_Glane/Bekijk_hier_de_online_informatieavond In onderstaand artikel een korte samenvatting.

Dinkeldal Zuid

Aannemer NEGAM is begonnen met de uitvoering van het project Dinkeldal Zuid In dit project wordt de Dinkel aangepakt in het kader van Natura 2000 van de grens t/m de Hoofdstraat. De nu gekanaliseerde Dinkel wordt dan weer een meanderende (slingerende) rivier met verhogingen en poelen. Doelstelling is dat het water langer wordt vastgehouden. Het LAGA pad wordt ingrijpend verlegd en keert terug als 50 cm breder betonpad en wordt achter industrieterrein De Pol doorgetrokken tot de Hoofdstraat. Er is nog geen complete planning beschikbaar. 

Als eerste onderdeel wordt het stuk Dinkel tussen de grens en de Weertsbrug aangepakt en is eind 2021 gereed. Bijna gelijktijdig starten ze in het gebied tussen de Weertsbrug in Glane en de Zoekerbrug in Losser. In 2022 starten de werkzaamheden in het gebied tussen de Zoekerbrug en Hoofdstraat (N731) in Losser.

 • Vanaf 3 mei is het LAGA fietspad niet meer bruikbaar (er is een omleiding)
 • Achter het tankstation komt een tijdelijke brug om het vrachtverkeer door Glane te beperken (zie foto)
 • De loop van het eerste stuk van de Dinkel blijft gelijk, maar dan komt er een dam met duiker en bruggetje.
 • Vanaf de dam gaat het fietspad meer oostwaarts en gaat ca. 100 van de Weertsbrug over de Glanerstraat. Daar wordt de snelheid op de Glanerstraat teruggebracht naar 30 km en begint de bebouwde kom.
 • Er komen langs de Dinkel een aantal bankjes te staan.
 • Het "dorpsommetje" wordt aangelegd. 

Voor plattegrond van de Dinkel https://www.glane.eu/plan-dinkelland/

Streefbeeld waar fietspad op Glanerstraat uitkomt

Renovatie Weertsstraat en Glanerstraat

Voor de Weertsstraat is een schets van de nieuwe situatie beschikbaar en deze wordt binnenkort besproken met de aanwonenden. De straat wordt smaller en er komt een kleine "slinger" in. De straat wordt voorzien van klinkers, bomen en parkeervakken. Er wordt gescheiden riolering aangelegd (vuil- en regenwater). Tevens worden de regenpijpen losgekoppeld van het riool. Ook de nutsbedrijven gaan hun infrastructuur renoveren.

Dorpshuis "De Glaan"

Het dorpshuis heeft het nodige achterstallig onderhoud. De dorpsraad heeft met de gemeente Losser diverse plannen doorgesproken, zoals herbouw op de huidige locatie. Ook wordt het alternatief Eldorado bespoken. Deze locatie is echter (nog) geen eigendom van de gemeente. 

Nieuwe locatie voor het paasvuur

De huidige locatie van het paasvuur ligt in het Nature 2000 gebied. Gemeente en dorpsraad gaan op zoek naar nieuwe locatie.

 

Op 28 april vond een digitale informatieavond plaats over de projecten die in de komende tijd hun uitvoering vinden in Glane. De opname van de informatieavond is ook online beschikbaar via https://www.losser.nl/Inwoners/Dorpen/Glane/Lopende_projecten_Glane/Bekijk_hier_de_online_informatieavond In onderstaand artikel een korte samenvatting.

Dinkeldal Zuid

Aannemer NEGAM is begonnen met de uitvoering van het project Dinkeldal Zuid In dit project wordt de Dinkel aangepakt in het kader van Natura 2000 van de grens t/m de Hoofdstraat. De nu gekanaliseerde Dinkel wordt dan weer een meanderende (slingerende) rivier met verhogingen en poelen. Doelstelling is dat het water langer wordt vastgehouden. Het LAGA pad wordt ingrijpend verlegd en keert terug als 50 cm breder betonpad en wordt achter industrieterrein De Pol doorgetrokken tot de Hoofdstraat. Er is nog geen complete planning beschikbaar. 

Als eerste onderdeel wordt het stuk Dinkel tussen de grens en de Weertsbrug aangepakt en is eind 2021 gereed. Bijna gelijktijdig starten ze in het gebied tussen de Weertsbrug in Glane en de Zoekerbrug in Losser. In 2022 starten de werkzaamheden in het gebied tussen de Zoekerbrug en Hoofdstraat (N731) in Losser.

 • Vanaf 3 mei is het LAGA fietspad niet meer bruikbaar (er is een omleiding)
 • Achter het tankstation komt een tijdelijke brug om het vrachtverkeer door Glane te beperken (zie foto)
 • De loop van het eerste stuk van de Dinkel blijft gelijk, maar dan komt er een dam met duiker en bruggetje.
 • Vanaf de dam gaat het fietspad meer oostwaarts en gaat ca. 100 van de Weertsbrug over de Glanerstraat. Daar wordt de snelheid op de Glanerstraat teruggebracht naar 30 km en begint de bebouwde kom.
 • Er komen langs de Dinkel een aantal bankjes te staan.
 • Het "dorpsommetje" wordt aangelegd. 

Voor plattegrond van de Dinkel https://www.glane.eu/plan-dinkelland/

Streefbeeld waar fietspad op Glanerstraat uitkomt

Renovatie Weertsstraat en Glanerstraat

Voor de Weertsstraat is een schets van de nieuwe situatie beschikbaar en deze wordt binnenkort besproken met de aanwonenden. De straat wordt smaller en er komt een kleine "slinger" in. De straat wordt voorzien van klinkers, bomen en parkeervakken. Er wordt gescheiden riolering aangelegd (vuil- en regenwater). Tevens worden de regenpijpen losgekoppeld van het riool. Ook de nutsbedrijven gaan hun infrastructuur renoveren.

Dorpshuis "De Glaan"

Het dorpshuis heeft het nodige achterstallig onderhoud. De dorpsraad heeft met de gemeente Losser diverse plannen doorgesproken, zoals herbouw op de huidige locatie. Ook wordt het alternatief Eldorado bespoken. Deze locatie is echter (nog) geen eigendom van de gemeente. 

Nieuwe locatie voor het paasvuur

De huidige locatie van het paasvuur ligt in het Nature 2000 gebied. Gemeente en dorpsraad gaan op zoek naar nieuwe locatie.

 

afbeelding van Theo Kip

Door: Theo Kip

Woon sinds 1982 in Losser. Verzorg voor Hallo Losser "Sport en Hobby" en Duurzaamheid / Energietransitie.