Koninklijke onderscheiding voor Rob Swennenhuis

Koninklijke onderscheiding voor Rob Swennenhuis

Op woensdag 13 oktober ontving de heer Rob Swennenhuis een Koninklijke Onderscheiding. Hij werd benoemd tot Ridder in de Orde van Oranje Nassau. Burgemeester Patrick Welman van de gemeente Oldenzaal reikte, in overleg met burgemeester Cia Kroon van de gemeente Losser, de onderscheiding uit.

De heer Swennenhuis kreeg zijn onderscheiding tijdens het 40 jarig jubileum van de Stichting Metaal- Elektro Opleidingen Twente (SMEOT) aan de Sportlaan Driene in Hengelo. Het was tevens de afscheidsbijeenkomst van de heer Swennenhuis als directeur van SMEOT. Hij werd in het bijzijn van zijn echtgenote, familie, vrienden, bestuur en collega’s van SMEOT met veel lof en waardering toegesproken door burgemeester Patrick Welman.

Vanaf 2009 is de heer Swennenhuis werkzaam als directeur bij de SMEOT. Hij maakte het opleidingscentrum mede tot wat het nu is: een modern en representatief opleidingscentrum. Door de buitengewone inzet is SMEOT enorm gegroeid in het aantal studenten: van jaarlijks circa 55 naar circa 450. De heer Swennenhuis was de drijvende kracht in de samenwerking en verbond daarmee het SMEOT met het ROC van Twente en later ook met de regionale VMBO scholen.

Van 2015 tot heden is de heer Swennenhuis bestuurslid/secretaris van de coöperatieve vereniging (coöperatie) CIV TechWise Twente u.a. Deze vereniging werd opgericht om tegemoet te komen aan de vraag naar beter gekwalificeerde mensen. De vereniging ontving tot twee keer toe een vierjarige subsidie uit het Regionaal Investerings Fonds waarmee het kon uitbreiden. Dat geeft wel aan hoe belangrijk deze vereniging voor de regio is geweest.

Van 2013 tot 2015 nam de heer Swennenhuis deel aan het bestuur van HEIM het huidige Oyfo (Fusie van Crea Centrum voor kunsteducatie, techniekmuseum HEIM en Muziekschool Hengelo).

Naast zijn inzet voor zijn werk bij SMEOT zette hij zich in voor de Losserse en vooral ook de Lutterse samenleving. Hij was sinds 2015 vicevoorzitter, penningmeester en lid van de Participatieraad sociaal domein Losser. Hij had daar de portefeuille jeugd. In De Lutte stond hij in 1990 aan de wieg van de oprichting van de Stichting Dorpsbelangen de Lutte en was hij voorzitter tot circa 2000. Hij maakte zich onder andere sterk voor het behoud van de basisschool in het centrum van De Lutte.

Vanaf 2012 is de heer Swennenhuis voorzitter van de Historische vereniging De Dree Marken en sinds 2005 was hij een van de oprichters van de Solexclub “Vliegwiel”, waarvan vele jaren als voorzitter. Van 2013 – 2018 was de heer Swennenhuis bestuurslid van de Overijsselse Vereniging van Krachtige Kernen. Daar zette hij zich in voor de leefbaarheid in de kleine kernen en hoe deze vitaal kunnen worden gehouden in de provincie.

Uitreiking

De heer Rob Swennenhuis is inwoner van de gemeente Losser. De uitreiking vond plaats in Hengelo. Met instemming van de betrokken burgemeesters werd de Koninklijke Onderscheiding door de burgemeester van Oldenzaal uitgereikt. De uitreiking van de Koninklijke Onderscheiding maakte onderdeel uit van het programma ter gelegenheid van het 40-jarig jubileum van SMEOT.

Auteur: Sietse Smit
Geplaatst in: Archief, Nieuws
Scroll naar boven
Ga naar de inhoud