Nieuws & Agenda

Judo Losser ontvangt stimuleringsbudget Inclusief Sporten

Judo moet beschikbaar zijn voor iedereen. Daarom heeft de Losserse vereniging een aanvraag gedaan voor een bijdrage uit het stimuleringsbudget Inclusief Sporten. De bijdrage is inmiddels toegezegd en daarmee kan Judo Losser twee speerpunten verder gaan uitwerken.

Sinds 2 jaar biedt het voor jongeren met ASS-problematiek Special Heroes aan. In een kleine lesgroep wordt judo-op-maat aangeboden aan kinderen van 6 t/m 10 jaar. Op hun eigen niveau en met de extra aandacht die zij verdienen. Inmiddels hebben deze judoka’s hun eerste graduaties al behaald. Judo Losser is voornemens om deze groep uit te breiden. Vanuit de bijdrage uit het stimuleringsfonds worden extra spelmaterialen aangeschaft om de lessen nog aantrekkelijker te maken.

Met het andere deel van de bijdrage wil de vereniging na de zomervakantie een aanbod gaan doen voor jongeren met een verstandelijke beperking. Er wordt nog gezocht naar een instantie waarmee Judo Losser een samenwerking kan aangaan om een aanbod voor deze groep te realiseren. Judo Losser richt zich op valtechnieken, opbouwen van vertrouwen en het aanleren van de eerste technieken.

Belangstellenden voor het Special Heroes programma of als samenwerkingspartner voor verstandelijk beperkte judoka’s kunnen contact opnemen via mail info@judolosser.nl.

Het stimuleringsbudget vormt een belangrijk sturingsinstrument bij het verwezenlijken van beleidsdoelen uit het programma Inclusief Sporten en Bewegen in het grotere geheel van het landelijk gesloten Sportakkoord. Het programma Inclusief Sporten en Bewegen schrijft een aantal aandachtsgebieden voor in het kader van de uitvoering van de plannen behorende tot het stimuleringsbudget. Ook stelt het programma Inclusief Sporten en Bewegen beleidsregels vast over het doel, de inhoud en de omvang van het stimuleringsbudget.

Judo moet beschikbaar zijn voor iedereen. Daarom heeft de Losserse vereniging een aanvraag gedaan voor een bijdrage uit het stimuleringsbudget Inclusief Sporten. De bijdrage is inmiddels toegezegd en daarmee kan Judo Losser twee speerpunten verder gaan uitwerken.

Sinds 2 jaar biedt het voor jongeren met ASS-problematiek Special Heroes aan. In een kleine lesgroep wordt judo-op-maat aangeboden aan kinderen van 6 t/m 10 jaar. Op hun eigen niveau en met de extra aandacht die zij verdienen. Inmiddels hebben deze judoka’s hun eerste graduaties al behaald. Judo Losser is voornemens om deze groep uit te breiden. Vanuit de bijdrage uit het stimuleringsfonds worden extra spelmaterialen aangeschaft om de lessen nog aantrekkelijker te maken.

Met het andere deel van de bijdrage wil de vereniging na de zomervakantie een aanbod gaan doen voor jongeren met een verstandelijke beperking. Er wordt nog gezocht naar een instantie waarmee Judo Losser een samenwerking kan aangaan om een aanbod voor deze groep te realiseren. Judo Losser richt zich op valtechnieken, opbouwen van vertrouwen en het aanleren van de eerste technieken.

Belangstellenden voor het Special Heroes programma of als samenwerkingspartner voor verstandelijk beperkte judoka’s kunnen contact opnemen via mail info@judolosser.nl.

Het stimuleringsbudget vormt een belangrijk sturingsinstrument bij het verwezenlijken van beleidsdoelen uit het programma Inclusief Sporten en Bewegen in het grotere geheel van het landelijk gesloten Sportakkoord. Het programma Inclusief Sporten en Bewegen schrijft een aantal aandachtsgebieden voor in het kader van de uitvoering van de plannen behorende tot het stimuleringsbudget. Ook stelt het programma Inclusief Sporten en Bewegen beleidsregels vast over het doel, de inhoud en de omvang van het stimuleringsbudget.

afbeelding van Nieuwsredactie Hallo Losser

Door: Nieuwsredactie Hallo Losser