Jaarvergadering LP&KV

Jaarvergadering LP&KV

De Losserse Pluimvee & Konijnenvereniging hield haar jaarvergadering op zondagmorgen 3 oktober bij café Heijdemann aan de Smaalmaatstraat in Losser. Een vrij goed bezochte vergadering met 20 aanwezigen. De voor melde dat drie leden zich hadden afgemeld. De voorzitter vroeg bij de opening van de vergadering aan de leden om stilte naar aanleiding van de drie overleden leden van de LP&KV, Hilbert van der Weide, Bennie Nijhof en Bennie Berends. Vanwege de corona zijn er weinig activiteiten geweest de laatste twee jaar.

Penningmeester

Geen tentoonstellingen en geen kosten hiervoor. Een zeer klein negatief saldo voor het afgelopen jaar. Het totale saldo is toereikend is voor de komende tijd. De penningmeester werd decharge verleend.

Jubilarissen

Er waren drie jubilarissen. Rikus Harbers, 40 jaar lid, Abel Roseboom, 40 jaar lid (niet op de vergadering aanwezig) en Hans Nijenbrink. Ze werden door de voorzitter in het zonnetje gezet. Hans Nijenbrink werd vanwege zijn grote deskundigheid vanwege zijn vechthoenders een rozet opgespeld.

Bestuursverkiezingen

Aftredend en herkiesbaar was de voorzitter Gerrit Wunderink. Werd herkozen in het bestuur. Hij heeft zelf aangegeven dat hij in verband met drukke werkzaamheden elders de voorzittershamer neer wil leggen. Het bestuur deed het voorstel aan de vergadering om Herwie Wiehink, reeds bestuurslid, als voorzitter te laten fungeren. De vergadering was het hier unaniem mee eens. Herwie bedankte de vergadering voor het vertrouwen in hem.

Clubtentoonstelling

Aanvankelijk was het onzeker of de clubtentoonstelling dit jaar wel doorgang zou vinden. Er werd ingeschat dat er te weinig dieren zouden worden ingestuurd. Om een redelijke bezetting te hebben dienen minimaal 100 dieren ingezonden te worden. Bij informatie onder de aanwezige leden kwam met net iets boven dit getal uit. Uiteindelijk werd besloten dat tentoonstelling dit jaar op 27 en 28 november door te laten gaan bij café Heijdemann. Er werden werkgroepen samengesteld om het de tentoonstelling in goede orde te laten opbouwen en verlopen.

Fuseren

Uit de vergadering kwamen veel stemmen op door het bestuur te laten onderzoeken of fuseren met een andere club de toekomst er wat rooskleuriger uit te laten zien. Door fusie met bijvoorbeeld een club uit Tilligte ontstaat de mogelijkheid om per toerbeurt een tentoonstelling en of jonge dierendag te houden. De sociale activiteiten kan de vereniging dan voor zichzelf houden. Het bestuur gaat dit onderzoeken en brengt hierover op een later tijdstip verslag uit.

Auteur: Sietse Smit
Scroll naar boven
Ga naar de inhoud