Nieuws & Agenda

Intentieovereenkomst oprichting groengasbedrijf in Noordoost Twente

De productie van groengas uit biogas kan in Noordoost Twente een goede bijdrage leveren aan de energietransitie. Groengas is een duurzaam alternatief voor aardgas en kan relatief eenvoudig worden gewonnen uit bijvoorbeeld mest. Boeren uit Noord-Deurningen, verenigd in de coöperatie IJskoud, het Energiefonds Overijssel, Cogas en de gemeenten Dinkelland, Losser en Tubbergen tekenen daarom een intentieovereenkomst om te komen tot de oprichting van een groengasbedrijf in Noordoost Twente.

Wat is groengas

Groengas is een opgewerkte vorm van biogas. Het kan op dezelfde manier als aardgas worden gebruikt en via het bestaande aardgasnetwerk worden verspreid. ‘We moeten uiterlijk 2050 van het aardgas af, dat staat vast. Noordoost Twente, met zijn landelijke gebied en vele boerenbedrijven heeft zo veel koeienmest dat we een groot deel van de woningen en de bedrijven in onze regio ermee kunnen verwarmen. Hier ligt een prachtige kans, ook voor de boeren’ zegt Ben Blokhuis, wethouder van de gemeente Dinkelland en woordvoerder namens de gemeenten in Noordoost Twente.

Groengas kans voor inwoners

Veel woningen en gebouwen in de kleine kernen en in het buitengebied kunnen niet betaalbaar ‘all electric’ worden verwarmd, met bijvoorbeeld een warmtepomp. Ook een groot warmtenet kan niet rendabel worden aangelegd, door de lage bebouwingsdichtheid. Zowel vanuit duurzaamheidsoogpunt als uit financieel oogpunt biedt groengas kansen voor Noordoost Twente.

De samenwerkende partijen willen dit met de intentieovereenkomst stimuleren. Andere boerenbedrijven uit Noordoost Twente volgen ook met belangstelling de ontwikkelingen, om in de toekomst mogelijk aan te haken bij het groengasbedrijf.

Cooperatie IJskoud

IJskoud wordt gevormd door zes melkveehouders die al biogas winnen uit koeienmest en dit rechtstreeks leveren aan het bedrijfsleven. Uit onderzoek blijkt dat het nog rendabeler kan zijn om dit op te werken naar groengas. Het biogas gaat dan via een ondergrondse leiding naar een gezamenlijke opwerkinstallatie, die er groengas van maakt en dit direct in het bestaande aardgasnetwerk pompt. Het hoeft dus niet opgeslagen te worden. Aanpassingen van leidingwerk of verwarmingsketels in woningen en gebouwen zijn niet nodig. 

Intentieovereenkomst

Medio 2021 besloten Dinkelland, Losser, Oldenzaal en Tubbergen al om te investeren in onderzoek naar de haalbaarheid en vorm van een productiebedrijf voor groengas. Met deze intentieovereenkomst worden intenties en afspraken vastgelegd, zodat verdere samenwerking en subsidieaanvragen voor boerenbedrijven mogelijk worden.

De productie van groengas uit biogas kan in Noordoost Twente een goede bijdrage leveren aan de energietransitie. Groengas is een duurzaam alternatief voor aardgas en kan relatief eenvoudig worden gewonnen uit bijvoorbeeld mest. Boeren uit Noord-Deurningen, verenigd in de coöperatie IJskoud, het Energiefonds Overijssel, Cogas en de gemeenten Dinkelland, Losser en Tubbergen tekenen daarom een intentieovereenkomst om te komen tot de oprichting van een groengasbedrijf in Noordoost Twente.

Wat is groengas

Groengas is een opgewerkte vorm van biogas. Het kan op dezelfde manier als aardgas worden gebruikt en via het bestaande aardgasnetwerk worden verspreid. ‘We moeten uiterlijk 2050 van het aardgas af, dat staat vast. Noordoost Twente, met zijn landelijke gebied en vele boerenbedrijven heeft zo veel koeienmest dat we een groot deel van de woningen en de bedrijven in onze regio ermee kunnen verwarmen. Hier ligt een prachtige kans, ook voor de boeren’ zegt Ben Blokhuis, wethouder van de gemeente Dinkelland en woordvoerder namens de gemeenten in Noordoost Twente.

Groengas kans voor inwoners

Veel woningen en gebouwen in de kleine kernen en in het buitengebied kunnen niet betaalbaar ‘all electric’ worden verwarmd, met bijvoorbeeld een warmtepomp. Ook een groot warmtenet kan niet rendabel worden aangelegd, door de lage bebouwingsdichtheid. Zowel vanuit duurzaamheidsoogpunt als uit financieel oogpunt biedt groengas kansen voor Noordoost Twente.

De samenwerkende partijen willen dit met de intentieovereenkomst stimuleren. Andere boerenbedrijven uit Noordoost Twente volgen ook met belangstelling de ontwikkelingen, om in de toekomst mogelijk aan te haken bij het groengasbedrijf.

Cooperatie IJskoud

IJskoud wordt gevormd door zes melkveehouders die al biogas winnen uit koeienmest en dit rechtstreeks leveren aan het bedrijfsleven. Uit onderzoek blijkt dat het nog rendabeler kan zijn om dit op te werken naar groengas. Het biogas gaat dan via een ondergrondse leiding naar een gezamenlijke opwerkinstallatie, die er groengas van maakt en dit direct in het bestaande aardgasnetwerk pompt. Het hoeft dus niet opgeslagen te worden. Aanpassingen van leidingwerk of verwarmingsketels in woningen en gebouwen zijn niet nodig. 

Intentieovereenkomst

Medio 2021 besloten Dinkelland, Losser, Oldenzaal en Tubbergen al om te investeren in onderzoek naar de haalbaarheid en vorm van een productiebedrijf voor groengas. Met deze intentieovereenkomst worden intenties en afspraken vastgelegd, zodat verdere samenwerking en subsidieaanvragen voor boerenbedrijven mogelijk worden.

afbeelding van Nieuwsredactie Hallo Losser

Door: Nieuwsredactie Hallo Losser