Hogeboekelweg wordt fietsstraat

Hogeboekelweg wordt fietsstraat

Na een half jaar wachten heeft het college van Burgemeester & Wethouders op 9 maart besloten de Hogeboekelweg, tussen Broekhoekweg en Lonneker Markeweg, aan te wijzen als “fietsstraat” met een maximumsnelheid van 30 km/h. Bovendien wordt de Strokappenweg (tot de grens met Enschede) afgesloten voor gemotoriseerd verkeer .

Wat er aan vooraf ging

  • In eerste instantie was de gemeente Losser van plan om tussen de Bredelweg en Zoekerweg een landbouwsluis aan te leggen. Dat plan is in maart 2020 ingetrokken.
  • Tijdens het project heeft de gemeente Losser subsidie gekregen van de provincie voor het pilotproject “fietsstraat in het buitengebied” ten bedrage van € 239.397. 
  • Belanghebbenden konden van 30 juni t/m 16 augustus een zienswijze indienen op de voorgenomen verkeersbesluiten :
    • Hogeboekelweg, tussen Broekhoekweg en Lonneker Markeweg, aan te wijzen als “fietsstraat” met een maximumsnelheid van 30 km/h.
    • Strokappenweg (tot de grens met Enschede) afsluiten voor gemotoriseerd verkeer

Wat is er door B&W besloten

  1. De ingediende zienswijzen ontvankelijk verklaren en de opgestelde zienswijzenota vaststellen en verspreiden aan de indieners van de zienswijzen. Dit wil dus zeggen dat B&W de zienswijzen voor kennisgeving aanneemt en de plannen niet aanpast.
  2. De verkeersbesluiten zoals gepubliceerd in de Staatscourant d.d. 30-06-2020 ongewijzigd vaststellen en publiceren in Staatscourant alsmede de Week van Losser.
  3. De benodigde werkzaamheden -volgend uit de verkeersbesluiten- aan het wegvak (laten) uitvoeren 

In de raadsvergadering van 2 maart kondigde wethouder Jaimi van Essen in het vragenkwartier aan dat het besluit van B&W over de Hogeboekelweg langer geduurd had vanwege het inwinnen van juridisch advies. Hij gaf ook aan dat ze nu direct opdracht zouden geven tot uitvoering van werkzaamheden. Dit houdt in aanbrengen rode coating (als het weer het toelaat) en aanbrengen definitieve verkeersborden.

Wat doen de aanwonenden 

Een aantal aanwonenden, die het niet met de verkeersbesluiten eens zijn, gaan eerst de zienswijzenota van B&W  grondig laten bestuderen door hun juristen, alsmede het materiaal van een half jaar aan aanvullende onderzoeken, die door hun gedaan zijn bij diverse instanties. Dit kan resulteren in een rechtzaak tegen de gemeente Losser.

Auteur: Theo Kip
Geplaatst in: Archief, Gemeente, Nieuws
Scroll naar boven
Ga naar de inhoud