Nieuws & Agenda

Hogeboekelweg fietsstraat

Het "Overlegorgaan Hogeboekelweg" blijft strijden tegen de 30 km maatregel en de gedeeltelijke afsluiting van de Hogeboekelweg.

Hogeboekelweg (Losser)

De Hogeboekelweg is volledig ingericht als fietsstraat en de maximumsnelheid is teruggebracht van 60 naar 30 km/uur. Vanaf de kruising met de Zoekerweg tot de Lonneker Markeweg is de weg afgesloten voor gemotoriseerd verkeer met één uitzondering "Uitgezonderd aanwonenden en exploitatie aanliggende percelen". Op 1 september heeft de feestelijke opening van de Hogeboekelweg als fietsstraat plaatsgevonden.

Bezwaren aanwonenden

De zienswijzen van de aanwonenden, alsmede hun later ingediende bezwaren zijn door Burgemeester & Wethouders van Losser ongegrond verklaard. Er is op 8 juli een hoorzitting geweest van de Commissie van bezwaren. 

Op 22 september heeft de commissie haar conclusies gepubliceerd. De commissie schrijft onder andere : “De commissie adviseert het college de bezwaren gegrond te verklaren en de genomen verkeersbesluiten in te trekken”, en verder “het college de proceskosten te laten vergoeden conform het Besluit proceskostenvergoeding bestuursrecht”.

Het college van B&W heeft echter besloten deze conclusies naast zich neer te leggen.

Bezwaren politie 

Zoals al eerder gemeld heeft de verkeersadviseur van de politie aangegeven bezwaar te hebben tegen de voorgenomen verkeersmaatregelen. In het kort komt het erop neer dat er bij de inrichting geen sprake is van een verblijfsgebied waar een 30 km zone van toepassing op kan zijn en dat er daarom niet handhavend opgetreden kan en mag worden.

Hoe nu verder

De in de ogen van aanwonenden starre handelswijze van B&W heeft er inmiddels toe geleid dat een rechtszaak zal worden aangespannen tegen de gemeente Losser om de verkeersbesluiten in te trekken.

Het lijkt er op dat het college van B&W alles uit de kast trekt om de 30 km maatregel door te zetten en handhaafbaar te maken, mede waarschijnlijk vanwege het feit dat de "fietsstraat" tot stand gekomen is met € 239.397 subsidie van de provincie Overijssel. 

 

 

 

Het "Overlegorgaan Hogeboekelweg" blijft strijden tegen de 30 km maatregel en de gedeeltelijke afsluiting van de Hogeboekelweg.

Hogeboekelweg (Losser)

De Hogeboekelweg is volledig ingericht als fietsstraat en de maximumsnelheid is teruggebracht van 60 naar 30 km/uur. Vanaf de kruising met de Zoekerweg tot de Lonneker Markeweg is de weg afgesloten voor gemotoriseerd verkeer met één uitzondering "Uitgezonderd aanwonenden en exploitatie aanliggende percelen". Op 1 september heeft de feestelijke opening van de Hogeboekelweg als fietsstraat plaatsgevonden.

Bezwaren aanwonenden

De zienswijzen van de aanwonenden, alsmede hun later ingediende bezwaren zijn door Burgemeester & Wethouders van Losser ongegrond verklaard. Er is op 8 juli een hoorzitting geweest van de Commissie van bezwaren. 

Op 22 september heeft de commissie haar conclusies gepubliceerd. De commissie schrijft onder andere : “De commissie adviseert het college de bezwaren gegrond te verklaren en de genomen verkeersbesluiten in te trekken”, en verder “het college de proceskosten te laten vergoeden conform het Besluit proceskostenvergoeding bestuursrecht”.

Het college van B&W heeft echter besloten deze conclusies naast zich neer te leggen.

Bezwaren politie 

Zoals al eerder gemeld heeft de verkeersadviseur van de politie aangegeven bezwaar te hebben tegen de voorgenomen verkeersmaatregelen. In het kort komt het erop neer dat er bij de inrichting geen sprake is van een verblijfsgebied waar een 30 km zone van toepassing op kan zijn en dat er daarom niet handhavend opgetreden kan en mag worden.

Hoe nu verder

De in de ogen van aanwonenden starre handelswijze van B&W heeft er inmiddels toe geleid dat een rechtszaak zal worden aangespannen tegen de gemeente Losser om de verkeersbesluiten in te trekken.

Het lijkt er op dat het college van B&W alles uit de kast trekt om de 30 km maatregel door te zetten en handhaafbaar te maken, mede waarschijnlijk vanwege het feit dat de "fietsstraat" tot stand gekomen is met € 239.397 subsidie van de provincie Overijssel. 

 

 

 

afbeelding van Theo Kip

Door: Theo Kip

Woon sinds 1982 in Losser. Verzorg voor Hallo Losser "Sport en Hobby" en Duurzaamheid / Energietransitie.