Hogeboekelweg en Hoge Boekelerweg

Hogeboekelweg en Hoge Boekelerweg

In dit artikel een korte samenvatting aangaande de ontwikkelingen rond Hogeboekelweg (Losser) en de Hoge Boekelerweg (Enschede). 

Hogeboekelweg (Losser)

De Hogeboekelweg is inmiddels volledig ingericht als fietsstraat en de maximumsnelheid is teruggebracht van 60 naar 30 km/uur. Vanaf de kruising met de Zoekerweg t/m grens met Enschede is de weg afgesloten voor gemotoriseerd verkeer met een uitzondering “Uitgezonderd aanwonenden en exploitatie aanliggende percelen”.

Handhaving 30 km/u 

Burgerforum kwam in het bezit van een brief van de politie Eenheid Oost-Nederland, afdeling infrastructuur inzake een verkeersadvies Hogeboekelweg Losser, gedateerd 22.12.20/28.6.2021. In de brief geeft de verkeersadviseur aan bezwaar te hebben tegen de voorgenomen verkeersmaatregelen. In het kort komt het erop neer dat er bij de inrichting geen sprake is van een verblijfsgebied waar een 30 km zone van toepassing op kan zijn en dat er daarom niet handhavend opgetreden kan en mag worden. In een artikel van Tubantia zegt de politie geeft bij monde van woordvoerster Chantal Westerhoff, „wij kunnen niet handhaven als een boete niet stand kan houden bij de rechter.” Ook de rode deklaag in het midden van de fietsstraat heeft volgens haar geen rechtskracht: „Fietsers moeten er dus rechts rijden en niet midden op de weg.” 

Hoe nu verder

Burgerforum heeft naar aanleiding van bovenstaande op 17 juli vragen gesteld aan het college van B&W:

  1. Wat is de reactie van het college op deze brief?
  2. Waarom is de raad hier niet over geïnformeerd?
  3. Waarom heeft het college het advies terzijde geschoven en is toch met de werkzaamheden door gegaan?
  4. Is c.q. wordt de inrichting zodanig aangepast dat er wel gehandhaafd kan worden?

Op navraag van Hallo Losser bij de gemeente Losser kregen we als reactie dat wegens vakantie de beantwoording niet eerder zal plaatsvinden dan begin september.

Hoge Boekelweg (Enschede)

Vlak voor de vakantie zijn de asfalteringswerkzaamheden van de Hoge Boekelweg in Enschede afgerond. Op de website van de gemeente Enschede https://www.enschede.nl/oost/herinrichting-hoge-boekelerweg Op deze website staat o.a. “Zo wordt de Hoge Boekelerweg in de toekomst geschikter als fietsroute. We voeren deze werkzaamheden tegelijkertijd uit. Omdat de Hoge Boekelerweg een fietsstraat wordt, verandert er een aantal dingen:

  • We passen het straatprofiel aan volgens de landelijke richtlijnen
  • We verlagen de maximumsnelheid naar 30 km per uur, waar de auto “te gast” is

Het gekozen straatprofiel staat in principe vast. Het is nog wel mogelijk dat de gemeente extra verkeersmaatregelen toevoegt. Hierbij kunt u denken aan het toevoegen van een landbouwsluis en/of verkeersdrempels.

Hallo Losser heeft de verkeersdeskundige van de gemeente Enschede gevraagd of deze op de hoogte is van het advies van de politie aangaande uitvoering van de weg als fietsstraat en verlaging van de maximumsnelheid tot 30 km/u. Gezien de vakanties zal hierover ook pas in september een antwoord te verwachten zijn.

 

Auteur: Theo Kip
Geplaatst in: Archief, Gemeente, Nieuws
Scroll naar boven
Ga naar de inhoud