Hoeveel windturbines plaatst Losser tot 2030?

Hoeveel windturbines plaatst Losser tot 2030?

Naar aanleiding van het bericht van 30 maart dat Noordoost Twente tot 2030 in plaats van 18 nu 9 grote windturbines gaat plaatsen, heeft Hallo Losser de gemeente Losser gevraagd hoeveel windturbines van deze 9 in de gemeente Losser komen. Het was de bedoeling dat 3 windturbines. Nu het aantal gehalveerd wordt zou dit 1,5 zijn (1 of 2 dus). Echter Jaimi van Essen heeft ooit gezegd dat er minimaal 3 bij elkaar worden geplaatst. 

Antwoord van de gemeente Losser

Je beredenering kan ik volgen, maar zo strikt kun je het niet stellen. Het klopt dat het bod van de 4 Noordoost Twentse gemeenten naar beneden toe is bijgesteld. Het gaat daarbij om een verlaging van 335 naar 225 GWh voor de hele regio, tot aan 2030. Dat laat zich doorvertalen naar een vermindering van 9 windmolens, als we de zonnepanelen op dak en in veld gelijk laten. Dit wordt onderdeel van de RES, een richtinggevend document tot aan 2030 dat periodiek herijkt wordt. Het zijn geen exacte cijfers, kan er namelijk in de komende jaren nog van alles gebeuren dat effect kan hebben op aantallen molens en zonnevelden. Het hangt bijvoorbeeld af van de initiatieven die zich melden, er kunnen effectievere molens ontwikkeld worden, er kan gekozen worden voor lagere molens, allemaal actoren die effect hebben op de mix van zon en wind in Noordoost Twente en in Losser.

Voor het aandeel in Losser is aansluiting gezocht bij het geldende coalitieakkoord 2018 – 2022 en de Toekomstvisie Duurzaam Losser 2024. Daarin staat onder andere 6 á 7 windmolens. Na herberekening is het gezamenlijke bod van de NOT-gemeenten naar beneden bijgesteld, naar ongeveer 57 GWh per gemeente. Dat geldt ook voor Losser. De gemeente Losser kijkt of er in de loop van de jaren, richting einddoel, wat meer gedaan kan worden, om zo lokaal aansluiting te houden met ons coalitieakkoord.

Conclusie Hallo Losser

Geen idee hoeveel er komen, iets tussen de 0 en 7 windturbines?

Auteur: Theo Kip
Geplaatst in: Archief, Gemeente, Nieuws
Scroll naar boven
Ga naar de inhoud