Nieuws & Agenda

Gezondheid Centrum Overdinkel (GCO)

De plannen voor de verbouwing van de protestante kerk en de pastorie in Overdinkel zijn na beoordeling door de gemeentelijke monumenten commissie en het Oversticht aangepast.

Plannen aangepast

De aanvraag voor de verbouwing van de protestante kerk en de pastorie in Overdinkel zijn in november 2020 ingediend. Omdat het over gemeentelijk monumenten gaat werd de aanvraag beoordeeld door de gemeentelijke monumenten commissie en het Oversticht. Men vond dat de nieuwbouw te dicht bij beide monumentale panden geplaatst waren. Derhalve is er een wijziging aangebracht. In februari 2021 zijn de gewijzigde tekeningen positief bevonden. De afdeling vergunningen werkt nu aan de afronding richting college.

Leefbaar Platteland

In oktober 2020 is vanuit de Provincie Overijssel een video opgenomen in het kader van Leefbaar Platteland. Door hun was dit initiatief in positieve zin opgevallen. Huisarts Ton Boermans doet in de film zijn verhaal over onder andere het tot stand komen van dit initiatief. 

FILM

Commissaris van de Koning

De commissaris van de Koning Overijssel, Andries Heidema, kreeg naar aanleiding van de film van Leefbaar Platteland ook belangstelling voor dit unieke project. Hij heeft woensdag 10 februari een online gesprek gehad met Ton Boermans en enkele leden van GCO gehad. In hoeverre dit eventuele positieve financiële gevolgen heeft in de toekomst voor het GCO is nu nog niet bekend.

De plannen voor de verbouwing van de protestante kerk en de pastorie in Overdinkel zijn na beoordeling door de gemeentelijke monumenten commissie en het Oversticht aangepast.

Plannen aangepast

De aanvraag voor de verbouwing van de protestante kerk en de pastorie in Overdinkel zijn in november 2020 ingediend. Omdat het over gemeentelijk monumenten gaat werd de aanvraag beoordeeld door de gemeentelijke monumenten commissie en het Oversticht. Men vond dat de nieuwbouw te dicht bij beide monumentale panden geplaatst waren. Derhalve is er een wijziging aangebracht. In februari 2021 zijn de gewijzigde tekeningen positief bevonden. De afdeling vergunningen werkt nu aan de afronding richting college.

Leefbaar Platteland

In oktober 2020 is vanuit de Provincie Overijssel een video opgenomen in het kader van Leefbaar Platteland. Door hun was dit initiatief in positieve zin opgevallen. Huisarts Ton Boermans doet in de film zijn verhaal over onder andere het tot stand komen van dit initiatief. 

FILM

Commissaris van de Koning

De commissaris van de Koning Overijssel, Andries Heidema, kreeg naar aanleiding van de film van Leefbaar Platteland ook belangstelling voor dit unieke project. Hij heeft woensdag 10 februari een online gesprek gehad met Ton Boermans en enkele leden van GCO gehad. In hoeverre dit eventuele positieve financiële gevolgen heeft in de toekomst voor het GCO is nu nog niet bekend.

afbeelding van Sietse Smit

Door: Sietse Smit

Redacteur, schrijver en regisseur.