Geurmeij : Wethouder Prins biedt excuses aan

Geurmeij : Wethouder Prins biedt excuses aan

Vandaag meldt Tubantia dat het college van Burgemeester en Wethouders donderdag in een extra collegevergadering bijeen komt om het besluit tot verkoop van de circa 70 resterende kavels in het nieuwbouwplan De Geurmeij in Overdinkel aan te passen. Wethouder Prins gaat alsnog eerst in gesprek met de raad.

 

Wat ging er aan vooraf?

Op 17 november 2020 heeft de raad met wethouder Prins van gedachten gewissseld over de ontwikkeling van het nieuwbouwplan De Geurmeij. Tijdens dit overleg zijn 4 opties besproken:

  • De grond afboeken
  • Doorgaan op de huidige voet
  • Knooperf-constructie (woningen bij elkaar gegroepeerd)
  • Verkoop aan SprenghenParc.

Raad en college zouden de opties samen tegen het licht houden en op basis daarvan een keus maken.

Stichting SprenghenParc

Op 10 december 2020 heeft de stichting SprenghenParc op verzoek van de raad een presentatie gehouden, waarbij zij haar plannen nader heeft toegelicht. Tijdens deze presentatie is de indruk gewekt dat de raad gecharmeerd is van deze plannen omdat deze niet alleen duurzaam en toekomstig bestendig zijn, maar ook in de behoefte van woningzoekenden uit de gemeente Losser zouden kunnen voorzien. Wel is daarbij aangegeven dat het gewenst is om minimaal 10 starterswoningen in de Geurmeij te realiseren.

Geen besluit maar voornemen

In het artikel in Tubantie geeft wethouder Prins aan dat er alleen sprake was van een voornemen tot verkoop aan de stichting SprenghenParc. In de communicatie leek het alsof er sprake was van een besluit tot verkoop. Volgens de wethouder zijn er geen verplichtingen aangegaan. De onderhandelingen met de stichting SprenghenParc staan nu “on hold”.

Is nu de verkoop aan de Stichting SprenghenParc van de baan?

De verkoop is niet van de baan. Wethouder Prins gaat nu eerst in gesprek met de raad om de opties te bespreken. Daarna wordt er een besluit genomen. Dat besluit kan nog altijd verkoop aan de Stichting SprenghenParc als resultaat hebben.

Auteur: Theo Kip
Geplaatst in: Archief, Gemeente, Nieuws
Scroll naar boven
Ga naar de inhoud