Nieuws & Agenda

Gemeente Losser trekt in 2022 meer geld uit voor subsidies

De gemeente Losser verhoogt in 2022 het jaarbudget voor incidentele en waarderingssubsidies ten opzichte van 2021 met 10%, een verhoging van 32.000 euro. Dit bedrag loopt in 2023 nog verder op.

Alle verenigingen in de gemeente Losser die nu een subsidie per lid ontvangen, krijgen met ingang van 2022 daarnaast een vast subsidiebedrag van minimaal 500 euro. Carnavalsverenigingen vallen daar nu ook onder. Daarnaast zijn er, op aanvraag, incidentele subsidies beschikbaar voor specifieke activiteiten. De voorgestelde wijzigingen moeten bij de vaststelling van de voorjaarsnota en de programmabegroting nog definitief worden bekrachtigd.

De gemeente heeft een overzicht opgesteld van de verschillende beschikbare subsidies.

Dit overzicht, de aanvraagprocedure, aanvullende informatie en contactpersonen zijn terug te vinden op www.losser.nl/Inwoners/Recreatie_sport_en_cultuur/Subsidies

De gemeente Losser verhoogt in 2022 het jaarbudget voor incidentele en waarderingssubsidies ten opzichte van 2021 met 10%, een verhoging van 32.000 euro. Dit bedrag loopt in 2023 nog verder op.

Alle verenigingen in de gemeente Losser die nu een subsidie per lid ontvangen, krijgen met ingang van 2022 daarnaast een vast subsidiebedrag van minimaal 500 euro. Carnavalsverenigingen vallen daar nu ook onder. Daarnaast zijn er, op aanvraag, incidentele subsidies beschikbaar voor specifieke activiteiten. De voorgestelde wijzigingen moeten bij de vaststelling van de voorjaarsnota en de programmabegroting nog definitief worden bekrachtigd.

De gemeente heeft een overzicht opgesteld van de verschillende beschikbare subsidies.

Dit overzicht, de aanvraagprocedure, aanvullende informatie en contactpersonen zijn terug te vinden op www.losser.nl/Inwoners/Recreatie_sport_en_cultuur/Subsidies

afbeelding van Nieuwsredactie Hallo Losser

Door: Nieuwsredactie Hallo Losser