Gemeente Losser krijgt 1,3 miljoen minder uit gemeentefonds

Gemeente Losser krijgt 1,3 miljoen minder uit gemeentefonds

Het gemeentefonds is de belangrijkste inkomstenbron voor gemeenten. Het Rijk heeft nu de voorlopige uitkomsten van de herverdeling van het gemeentefonds gepresenteerd. De voorlopige effecten van de herverdeling zijn uitgedrukt in een bedrag per inwoner. De herverdeling gaat in vier jaarlijkse stappen vanaf het jaar 2023. Deze herverdeling zou betekenen dat Losser in 2026 uiteindelijk € 58 per persoon per jaar minder ontvangt uit het gemeentefonds. Dat komt neer op een nadeel van ongeveer € 1,3 miljoen per jaar. Uit een eerste beeld blijkt dit nadeel vooral te liggen binnen het zogenoemde ‘Sociaal domein’ van het gemeentefonds. 

Wethouder financiën Harry Nijhuis: “Het is een eerste doorrekening van de beoogde herverdeling. Maar als dit cijfer uiteindelijk de definitieve uitkomst is, wordt onze gemeente onaangenaam getroffen. € 1,3 miljoen is voor onze gemeente veel geld. Je ziet een aantal trends bij de herverdeling van het geld. Het geld verschuift: a) van kleine naar grote gemeenten, b) van het platteland naar de stad en tenslotte c) van het oosten en noorden van ons land naar het westen. Dat pakt allemaal in het nadeel uit van Losser.”

Nijhuis vervolgt: “Rond de uiteindelijke uitkomst zijn ook nog veel onzekerheden. De Raad voor het Openbaar Bestuur en de VNG moeten nog advies uitbrengen. De uiteindelijke beslissing is over de verkiezingen getild en wordt overgelaten aan het nieuwe kabinet. Daarnaast zijn de Nederlandse gemeenten al geruime tijd met het Rijk in gesprek over structureel meer geld voor de zorg. Dat is een landelijk erkend probleem. Alle gemeenten moeten in het Sociaal domein flink geld bijleggen. De uitkomst van dat overleg heeft ook invloed op de uiteindelijke uitkering die onze gemeente uit het gemeentefonds gaat krijgen. Als college verkennen we hoe wij zo effectief mogelijk invloed kunnen uitoefenen. Hoe we dit negatieve effect nog (zoveel mogelijk) kunnen keren.”

Overgangsregeling

Een mogelijke herverdeling van het gemeentefonds wordt hoogstwaarschijnlijk in vier stappen ingevoerd. De eerste stap is in 2023, de vierde en laatste stap in 2026.

Auteur: Nieuwsredactie Hallo Losser
Geplaatst in: Archief, Gemeente, Nieuws
Scroll naar boven
Ga naar de inhoud