Fietspad achter de Pol bij Raad van State

Fietspad achter de Pol bij Raad van State

Gisteren heeft Siebe van der Woude in een spoedprocedure bij de Raad van State ernstig bezwaar aangetekend tegen verlegging van de Dinkel achter het industrieterrein de Pol. Hij eist dat het project geschorst wordt. Hij heeft geen bezwaar tegen de rest van het plan Dinkeldal Zuid vanaf de Zoekerbrug tot de Duitse grens. De provincie Overijssel en het waterschap brengen de Dinkel weer terug zoals het voor 1976 was.  

Dinkel achter de Pol laten zoals het is

Tegenover RTV Oost verklaarde Siebe van der Woude: “Met mijn verzoek probeer ik te voorkomen dat een historisch en waardevol deel van het stroomdal wordt vernietigd, In het plan van de provincie wordt een min of meer recht stuk van ongeveer 200 meter rivier gedempt. De rivier wordt op enkele tientallen meters van het oude rivierbed omgeleid en meer geschikt gemaakt voor de vorming van natuurlijke oeverwallen. Het gaat om een oud stroomdalgebied waar bijzondere graslanden ontstaan door overstromingen van de rivier. Dit overstromingsgebied moet worden beschermd“.

LAGA fietspad

De gemeente Losser heeft de doortrekking van het LAGA fietspad, van de Zoekerbrug achter de Pol langs tot de Hoofdstraat, in het plan Dinkeldal Zuid van provincie Overijssel en het waterschap “gefietst”. Dit tot ongenoegen van veel leden van de Provinciale Staten. Losser betaalt het fietspad zelf. De 200 meter van de Dinkel dat gedempt wordt, is noodzakelijk voor het fietspad.  

Oordeel Raad van State

De Raad van State doet over 3 weken uitspraak

Auteur: Theo Kip
Geplaatst in: Archief, Gemeente, Nieuws
Scroll naar boven
Ga naar de inhoud