Nieuws & Agenda

Fantastisch initiatief:  Leefstijlinterventie SLIMMER groots aangepakt

Vanaf juni start diëtistenpraktijk Eet Bewust een leefstijl interventieprogramma, genaamd SLIMMER.  Dit is een traject van 2 jaar waarbij cliënten worden begeleid door een diëtist/leefstijlcoach, een fysiotherapeut en de buurtsportcoach. Het doel is om een blijvende gedragsverandering te creëren met als uiteindelijk resultaat een gezonde levensstijl en een gezond lichaam.

Basiszorgverzekering vergoedt alles

Om dit project voor een ieder toegankelijk te maken zullen alle ziektekosten verzekeringen, ongeacht het pakket, dit leefstijlprogramma vergoeden.  Ook zal dit niet onder het eigen risico vallen. Voorwaarde is wel dat er een verwijzing van de huisarts is.

Hoe gaat het een en ander nu in zijn werk?

Hallo Losser had een interview met Maartje Rinket ( diëtiste bij Eet Bewust) , Jorieke Munsterman ( fysiotherapeut team Fysio), Jurgen  Schiphorst ( buurtsportcoach gemeente Losser) en Anja Prins ( wethouder in Losser) .

 

Maartje: “Vanuit onze praktijk hebben wij gemerkt dat vele cliënten met onderliggende medische problemen, zoals overgewicht of diabetes,  behoefte hebben aan een gezondere leefstijl. Maar vaak is de stap naar een gezondere leefstijl heel lastig. In onze praktijk werken we vooral aan dit aspect. Daarbij is bewegen ook heel belangrijk”.

Jorieke: “Deelnemers die een verwijzing hebben en goed gemotiveerd zijn krijgen bij ons gratis 24 sportlessen, afhankelijk van hun conditie. We beginnen met een intake en maken dan op de persoon gericht sportlessen. De bedoeling is om uiteindelijk met plezier te sporten”.

Jurgen: “Uit cijfers van de GGD is gebleken dat 52% van de inwoners in Losser te maken heeft met overgewicht. En overgewicht is er al als je een BMI hebt van boven de 25. Daarom is het van belang dat je je bewust bent van je eigen eetgedrag. Het maken van andere keuzes kan je hierbij enorm helpen”.

Anja Prins: “De grootste ziektekosten verzekeraar in onze regio, Menzis,  heeft dit project opgepikt. Zij zijn er van overtuigd dan een gezonde levensstijl uiteindelijk ook leidt tot vermindering van de zorgkosten. De gemeente Losser onderschrijft deze stelling en heeft de uitvoering van dit project mede mogelijk gemaakt”.

Conclusie: Alle partijen zijn het er over eens dat een verandering van eetgewoontes en leefstijl bijdraagt tot een betere levensverwachting. Dit unieke project is inmiddels al een succes. Ruim 60 inwoners hebben zich inmiddels gemeld voor deze actie en de verwachting is dat dit aantal snel zal uitgroeien.

Wat zijn de voorwaarden?

Vanaf de leeftijd van 18 jaar is deelname mogelijk. Deelnemers  moeten een BMI van boven de 25 hebben en ook te maken hebben met onderliggende gezondheidsproblemen.  Met een BMI van boven de 30 is dit geen vereiste. Een verwijzing van de huisarts is daarbij wel nodig.

Voor aanmeldingen en informatie over dit project kan men contact opnemen met de diëtistenpraktijk van Eet Bewust ( 06-248580010 ) of met de huisarts. Een uitgebreide uitleg is te vinden op www.nogslimmer.nl

 

 

 

 

Vanaf juni start diëtistenpraktijk Eet Bewust een leefstijl interventieprogramma, genaamd SLIMMER.  Dit is een traject van 2 jaar waarbij cliënten worden begeleid door een diëtist/leefstijlcoach, een fysiotherapeut en de buurtsportcoach. Het doel is om een blijvende gedragsverandering te creëren met als uiteindelijk resultaat een gezonde levensstijl en een gezond lichaam.

Basiszorgverzekering vergoedt alles

Om dit project voor een ieder toegankelijk te maken zullen alle ziektekosten verzekeringen, ongeacht het pakket, dit leefstijlprogramma vergoeden.  Ook zal dit niet onder het eigen risico vallen. Voorwaarde is wel dat er een verwijzing van de huisarts is.

Hoe gaat het een en ander nu in zijn werk?

Hallo Losser had een interview met Maartje Rinket ( diëtiste bij Eet Bewust) , Jorieke Munsterman ( fysiotherapeut team Fysio), Jurgen  Schiphorst ( buurtsportcoach gemeente Losser) en Anja Prins ( wethouder in Losser) .

 

Maartje: “Vanuit onze praktijk hebben wij gemerkt dat vele cliënten met onderliggende medische problemen, zoals overgewicht of diabetes,  behoefte hebben aan een gezondere leefstijl. Maar vaak is de stap naar een gezondere leefstijl heel lastig. In onze praktijk werken we vooral aan dit aspect. Daarbij is bewegen ook heel belangrijk”.

Jorieke: “Deelnemers die een verwijzing hebben en goed gemotiveerd zijn krijgen bij ons gratis 24 sportlessen, afhankelijk van hun conditie. We beginnen met een intake en maken dan op de persoon gericht sportlessen. De bedoeling is om uiteindelijk met plezier te sporten”.

Jurgen: “Uit cijfers van de GGD is gebleken dat 52% van de inwoners in Losser te maken heeft met overgewicht. En overgewicht is er al als je een BMI hebt van boven de 25. Daarom is het van belang dat je je bewust bent van je eigen eetgedrag. Het maken van andere keuzes kan je hierbij enorm helpen”.

Anja Prins: “De grootste ziektekosten verzekeraar in onze regio, Menzis,  heeft dit project opgepikt. Zij zijn er van overtuigd dan een gezonde levensstijl uiteindelijk ook leidt tot vermindering van de zorgkosten. De gemeente Losser onderschrijft deze stelling en heeft de uitvoering van dit project mede mogelijk gemaakt”.

Conclusie: Alle partijen zijn het er over eens dat een verandering van eetgewoontes en leefstijl bijdraagt tot een betere levensverwachting. Dit unieke project is inmiddels al een succes. Ruim 60 inwoners hebben zich inmiddels gemeld voor deze actie en de verwachting is dat dit aantal snel zal uitgroeien.

Wat zijn de voorwaarden?

Vanaf de leeftijd van 18 jaar is deelname mogelijk. Deelnemers  moeten een BMI van boven de 25 hebben en ook te maken hebben met onderliggende gezondheidsproblemen.  Met een BMI van boven de 30 is dit geen vereiste. Een verwijzing van de huisarts is daarbij wel nodig.

Voor aanmeldingen en informatie over dit project kan men contact opnemen met de diëtistenpraktijk van Eet Bewust ( 06-248580010 ) of met de huisarts. Een uitgebreide uitleg is te vinden op www.nogslimmer.nl

 

 

 

 

afbeelding van Henri Schuite

Door: Henri Schuite