Drempel bij oversteek Pets & Co, maar geen zebrapad

Drempel bij oversteek Pets & Co, maar geen zebrapad

Tussen De Brink en parkeerplaats Langenkamp komt een duidelijkere oversteekplaats voor voetgangers. De huidige onderbroken witte strepen op de weg maken plaats voor een drempel. Met deze aanpassing worden beide delen van het centrum voor voetgangers beter aan elkaar verbonden. De drempel moet ervoor zorgen dat autoverkeer afremt en voetgangers met een veiliger gevoel kunnen oversteken. Er komt echter geen zebrapad.

Waarom deze drempel?

Deze aanpassing is gedaan aan de hand van de uitkomsten van een tevredenheidsonderzoek. Afgelopen najaar kwam uit het tevredenheidsonderzoek van Centrumplan Losser naar voren dat voetgangers een duidelijke oversteek vanaf De Brink naar parkeerplaats Langenkamp misten. De gemeente heeft daarom een verkeerskundig bureau mee laten kijken. Die kwam tot de conclusie dat er inderdaad een verbetering nodig is.

Duidelijke overgang van 50 km naar 30 km-zone

Een ander advies was om de overgang van de 50 km naar 30 km zone duidelijker te maken. Daarom komen er in het straatwerk witte strepen op de weg. Zo kunnen weggebruikers beter zien dat zij een 30 km-zone inrijden. De drempel en de strepen worden, als de weersomstandigheden meezitten, in de tweede helft van februari gemaakt.

Auteur: Nieuwsredactie Hallo Losser
Geplaatst in: Archief, Gemeente, Nieuws
Scroll naar boven
Ga naar de inhoud