Nieuws & Agenda

Contract plasticafval met half jaar verlengd

De Twentse gemeenten en Nedvang B.V. (uitvoeringsorganisatie van Afvalfonds Verpakkingen) zijn voornemens de lopende (tijdelijke) pilot-overeenkomst over de verbetering van de inzameling van pmd verpakkingenafval met een half jaar te verlengen t/m 31 december 2021 (pmd staat voor plastic, metalen en drankenverpakkingen). Dat betekent dat gemeenten hun inzamelprestaties zullen blijven verbeteren en daarbij een tijdelijk aangepaste vergoeding krijgen voor het ingezamelde pmd-afval, tenzij de vervuiling in een vracht meer dan 35% bedraagt.

Steeds meer vrachten pmd-afval afgekeurd

In de voorgaande maanden werden in Twente steeds meer vrachten met ingezameld pmd-afval afgekeurd vanwege een te hoge mate van vervuiling in een vracht (meer dan 15% vervuiling). Daardoor gaan waardevolle grondstoffen verloren en moeten gemeenten kosten betalen voor het verbranden van dit afval.

Dit voorjaar hebben de Twentse gemeenten en Nedvang een overbruggingsafspraak gemaakt. Op basis van deze afspraak mag er tijdelijk pmd-afval worden aangeleverd met een vervuilingspercentage tot maximaal 35%. Voor de categorie met 15-35% vervuiling krijgen de gemeenten een aangepaste vergoeding. Deze afspraak had een looptijd tot 1 juli 2021.

Verbeteracties

Om het vervuilingspercentage zo laag mogelijk te krijgen, zijn de Twentse gemeenten en de inzamelaars, zoals Twente Milieu, al enige tijd bezig met het uitvoeren van verbeterplannen. Bijvoorbeeld het intensiveren van de voorlichting over afvalscheiding aan inwoners, voorloopacties en het verbeteren van de inzamelmethoden door de inzamelaars.

Wethouder Jaimi van Essen (namens de Twentse gemeenten): ‘’De focus moet van kwantiteit - zoveel mogelijk ophalen - naar kwaliteit. Dat moet echter wel op een manier die wij met onze inwoners kunnen bijbenen. De verlengde afspraken met Nedvang geven ons samen de tijd om te zorgen dat we zo zuiver mogelijk verpakkingenafval ophalen. En dat met behoud van een vergoeding. Afval scheiden moet blijven lonen.’’

Hester Klein Lankhorst, algemeen directeur van het Afvalfonds Verpakkingen: “Wij zijn blij met de aanpak en de verbeteringen die we zien in de Twentse gemeenten. De stappen die worden gezet, geven ons vertrouwen om de afspraken te verlengen. We werken zo gezamenlijk toe naar zoveel mogelijk recycling van verpakkingen.” Verlenging overbruggingsperiode De Twentse gemeenten hebben met Nedvang de evaluatie van de overbruggingsperiode en de verbeterplannen besproken. De conclusie hieruit is, dat de reeds bestaande overbruggingsperiode wordt verlengd tot en met 31 december 2021

De Twentse gemeenten en Nedvang B.V. (uitvoeringsorganisatie van Afvalfonds Verpakkingen) zijn voornemens de lopende (tijdelijke) pilot-overeenkomst over de verbetering van de inzameling van pmd verpakkingenafval met een half jaar te verlengen t/m 31 december 2021 (pmd staat voor plastic, metalen en drankenverpakkingen). Dat betekent dat gemeenten hun inzamelprestaties zullen blijven verbeteren en daarbij een tijdelijk aangepaste vergoeding krijgen voor het ingezamelde pmd-afval, tenzij de vervuiling in een vracht meer dan 35% bedraagt.

Steeds meer vrachten pmd-afval afgekeurd

In de voorgaande maanden werden in Twente steeds meer vrachten met ingezameld pmd-afval afgekeurd vanwege een te hoge mate van vervuiling in een vracht (meer dan 15% vervuiling). Daardoor gaan waardevolle grondstoffen verloren en moeten gemeenten kosten betalen voor het verbranden van dit afval.

Dit voorjaar hebben de Twentse gemeenten en Nedvang een overbruggingsafspraak gemaakt. Op basis van deze afspraak mag er tijdelijk pmd-afval worden aangeleverd met een vervuilingspercentage tot maximaal 35%. Voor de categorie met 15-35% vervuiling krijgen de gemeenten een aangepaste vergoeding. Deze afspraak had een looptijd tot 1 juli 2021.

Verbeteracties

Om het vervuilingspercentage zo laag mogelijk te krijgen, zijn de Twentse gemeenten en de inzamelaars, zoals Twente Milieu, al enige tijd bezig met het uitvoeren van verbeterplannen. Bijvoorbeeld het intensiveren van de voorlichting over afvalscheiding aan inwoners, voorloopacties en het verbeteren van de inzamelmethoden door de inzamelaars.

Wethouder Jaimi van Essen (namens de Twentse gemeenten): ‘’De focus moet van kwantiteit - zoveel mogelijk ophalen - naar kwaliteit. Dat moet echter wel op een manier die wij met onze inwoners kunnen bijbenen. De verlengde afspraken met Nedvang geven ons samen de tijd om te zorgen dat we zo zuiver mogelijk verpakkingenafval ophalen. En dat met behoud van een vergoeding. Afval scheiden moet blijven lonen.’’

Hester Klein Lankhorst, algemeen directeur van het Afvalfonds Verpakkingen: “Wij zijn blij met de aanpak en de verbeteringen die we zien in de Twentse gemeenten. De stappen die worden gezet, geven ons vertrouwen om de afspraken te verlengen. We werken zo gezamenlijk toe naar zoveel mogelijk recycling van verpakkingen.” Verlenging overbruggingsperiode De Twentse gemeenten hebben met Nedvang de evaluatie van de overbruggingsperiode en de verbeterplannen besproken. De conclusie hieruit is, dat de reeds bestaande overbruggingsperiode wordt verlengd tot en met 31 december 2021

afbeelding van Nieuwsredactie Hallo Losser

Door: Nieuwsredactie Hallo Losser