Nieuws & Agenda

College Losser stemt in met veiligheidsplan voor komende vier jaar

Het college van de gemeente Losser heeft ingestemd met het Integraal VeiligheidsPlan voor 2021-2024. Om de gemeente Losser veilig te houden is gerichte en structurele samenwerking met maatschappelijke partners en met justitie en politie essentieel. 

Daarbij hanteert de gemeente de volgende prioriteiten: veilige woon- en leefomgeving met als specifieke punten woonoverlast en jeugdoverlast en alcohol- en drugsgebruik onder jongeren, ondermijning en weerbare samenleving en de aanpak van High Impact Crimes zoals inbraken en internetfraude. Deze zijn in samenspraak met politie en justitie tot stand gekomen. Naast deze prioriteiten zijn ook aandachtsvelden die continu aandacht behoeven, zoals veiligheid bij evenementen en verkeersveiligheid.

Burgemeester Cia Kroon: “We zetten in op voorkomen waar het kan, optreden waar het moet. We werken aan het vergroten van de weerbaarheid en alertheid van onze inwoners en gemeenschap.”

Na instemming van het college wordt het Integraal Veiligheidsplan aangeboden aan de Gemeenteraad ter vaststelling.

 

Het college van de gemeente Losser heeft ingestemd met het Integraal VeiligheidsPlan voor 2021-2024. Om de gemeente Losser veilig te houden is gerichte en structurele samenwerking met maatschappelijke partners en met justitie en politie essentieel. 

Daarbij hanteert de gemeente de volgende prioriteiten: veilige woon- en leefomgeving met als specifieke punten woonoverlast en jeugdoverlast en alcohol- en drugsgebruik onder jongeren, ondermijning en weerbare samenleving en de aanpak van High Impact Crimes zoals inbraken en internetfraude. Deze zijn in samenspraak met politie en justitie tot stand gekomen. Naast deze prioriteiten zijn ook aandachtsvelden die continu aandacht behoeven, zoals veiligheid bij evenementen en verkeersveiligheid.

Burgemeester Cia Kroon: “We zetten in op voorkomen waar het kan, optreden waar het moet. We werken aan het vergroten van de weerbaarheid en alertheid van onze inwoners en gemeenschap.”

Na instemming van het college wordt het Integraal Veiligheidsplan aangeboden aan de Gemeenteraad ter vaststelling.

 

afbeelding van Nieuwsredactie Hallo Losser

Door: Nieuwsredactie Hallo Losser