Nieuws & Agenda

Burgemeester Cia Kroon in gesprek met Raymond Breukers

Raymond is dirigent. In de gemeente Losser dirigeert hij 3 koren. Hooge Noodt, Dynamique en het Plechelmuskoor uit de Lutte. Hij vertelt wat corona allemaal teweeg heeft gebracht in zijn werkzaamheden als dirigent.

Kerk gebonden koren

Het koor Hooge Noodt ligt al anderhalf jaar stil. Men hoopt na de vakantie weer aan de slag te mogen. De beide andere koren zijn kerk gebonden. Per repetitie en per kerkdienst mogen 4 zangers dan wel zangeressen een koor vormen. Dat betekent iets voor het repertoire. Vrijwel alle stukken worden meerstemmig gezongen. Met een veel kleinere bezetting kan dat problemen opleveren. Sommige stukken zijn geschrapt omdat ze op deze manier niet uit te voeren zijn.

Mariaschool Beuningen

Raymond is ook vakleerkracht muziek op de Mariaschool in Beuningen. In overleg met het RIVM zijn de nodige aanpassingen gedaan om op een veilige manier muziekles te geven. Een maatregel is onder meer dat geen instrumenten gebruikt mogen worden, tenzij ze steeds schoon gemaakt worden. Omdat dat een zeer werkzaam gebeuren is, is men hier van afgestapt. Via de iPad kan de piano wel een rol spelen.

 

Raymond is dirigent. In de gemeente Losser dirigeert hij 3 koren. Hooge Noodt, Dynamique en het Plechelmuskoor uit de Lutte. Hij vertelt wat corona allemaal teweeg heeft gebracht in zijn werkzaamheden als dirigent.

Kerk gebonden koren

Het koor Hooge Noodt ligt al anderhalf jaar stil. Men hoopt na de vakantie weer aan de slag te mogen. De beide andere koren zijn kerk gebonden. Per repetitie en per kerkdienst mogen 4 zangers dan wel zangeressen een koor vormen. Dat betekent iets voor het repertoire. Vrijwel alle stukken worden meerstemmig gezongen. Met een veel kleinere bezetting kan dat problemen opleveren. Sommige stukken zijn geschrapt omdat ze op deze manier niet uit te voeren zijn.

Mariaschool Beuningen

Raymond is ook vakleerkracht muziek op de Mariaschool in Beuningen. In overleg met het RIVM zijn de nodige aanpassingen gedaan om op een veilige manier muziekles te geven. Een maatregel is onder meer dat geen instrumenten gebruikt mogen worden, tenzij ze steeds schoon gemaakt worden. Omdat dat een zeer werkzaam gebeuren is, is men hier van afgestapt. Via de iPad kan de piano wel een rol spelen.

 

afbeelding van Sietse Smit

Door: Sietse Smit

Redacteur, schrijver en regisseur.