Bezwaar tegen fietspad achter de Pol door Raad van State afgewezen

Bezwaar tegen fietspad achter de Pol door Raad van State afgewezen

Zoals Hallo Looser 17 maart schreef, heeft Siebe van der Woude in een spoedprocedure bij de Raad van State ernstig bezwaar aangetekend tegen verlegging van de Dinkel achter het industrieterrein de Pol. Dit bezwaar is vandaag afgewezen.

Bezwaar

Siebe van der Woude verklaarde indertijd tegen RTV Oost : “Met mijn verzoek probeer ik te voorkomen dat een historisch en waardevol deel van het stroomdal wordt vernietigd, In het plan van de provincie wordt een min of meer recht stuk van ongeveer 200 meter rivier gedempt. De rivier wordt op enkele tientallen meters van het oude rivierbed omgeleid en meer geschikt gemaakt voor de vorming van natuurlijke oeverwallen. Het gaat om een oud stroomdalgebied waar bijzondere graslanden ontstaan door overstromingen van de rivier. Dit overstromingsgebied moet worden beschermd“.

Waarom is het bezwaar afgewezen

De Raad van State geeft aan dat Siebe van der Woude zich met zijn betoog beroept op de normen van de Wet Natuurbescherming tot bescherming van de natuurwaarden van het Natura 2000-gebied “Dinkelland”. Dit gebied ligt echter op een afstand van ongeveer 1,7 km van zijn woning, waardoor hij geen bezwaar kan maken. Bovendien kan hij als persoon zich niet kan beroepen op het algemene belang. Het lijkt er op dat als het bezwaar ingediend was door IVN Losser-Oldenzaal er meer kans op succes was geweest.

Auteur: Theo Kip
Geplaatst in: Archief, Gemeente, Nieuws
Scroll naar boven
Ga naar de inhoud