Beschikbaar budget voor startersleningen verhoogd

Beschikbaar budget voor startersleningen verhoogd

Er komt € 250.000 extra beschikbaar voor het verstrekken van startersleningen voor de koop van een woning.

Het college heeft besloten de raad voor te stellen om het beschikbare budget voor Blijversleningen, waarvoor in de praktijk vrijwel geen belangstelling was, over te hevelen naar het Fonds Startersleningen. 

Sinds de Blijverslening gemeente Losser in 2017 is vastgesteld zijn er geen concrete Blijversleningen verstrekt. Aan de starterslening is wel behoefte. Door het overhevelen van budget komt er weer een extra budget van € 250.000 bij.

Wethouder Anja Prins: “In de onlangs vastgestelde Woonvisie 2021 – 2031 heeft de gemeente het belang van het instrument startersleningen nog maar eens onderstreept. Juist in de huidige moeilijke woningmarkt is het goed dat de gemeente zich maximaal inzet zodat starters op de woningmarkt een woning kunnen kopen”. 

Auteur: Nieuwsredactie Hallo Losser
Geplaatst in: Archief, Nieuws
Scroll naar boven
Ga naar de inhoud