Woningcorporatie Domijn, Huurders Belangen Losser en Gemeente Losser maken nieuwe prestatieafspraken

Woningcorporatie Domijn, Huurders Belangen Losser en Gemeente Losser maken nieuwe prestatieafspraken

Woningcorporatie Domijn, gemeente Losser en Stichting Huurders Belangen Losser (SHBL) hebben samen de ‘prestatieafspraken’ voor 2021 getekend.
Wethouder Anja Prins: “We willen graag dat mensen zich thuis voelen in hun woning en in de buurt. Via het maken van prestatieafspraken zorgen we ervoor dat het aanbod en de kwaliteit van huurwoningen zoveel mogelijk aansluiten op de behoeften van de bewoners, zowel op het fysieke als op het sociale vlak. Als samenwerkende partijen maken we gebruik van elkaars kennis en inzet om de huurders in Losser een goed thuis te bieden.

Binnen 8 maanden een huurwoning

Op 15 december hebben Domijn, Stichting Huurders Belangen Losser en Gemeente Losser de nieuwe prestatieafspraken voor 2021 ondertekend. Daarnaast werd gekeken naar de behaalde resultaten in 2020. In de lopende afspraken staat dat actieve woningzoekenden in de gemeente Losser binnen twaalf maanden een huurwoning moeten kunnen vinden. Deze afspraak wordt gehaald: in 2020 duurde het gemiddeld acht maanden om bij Domijn in de gemeente Losser een huurwoning te krijgen.

Voorrang voor ouderen en jongeren

Een tweede lopende afspraak is dat in de gemeente Losser wonende ouderen van boven de 65 jaar voorrang hebben op het krijgen van een aantal geselecteerde woningen in de gemeente. Bovendien bouwt Domijn een nieuw appartementencomplex met 16 woningen aan de Langenkamp, ook bestemd voor deze doelgroep. Deze duurzame, gelijkvloerse woningen zijn klaar in het najaar van 2021. Ook jongeren tussen de 18 en 23 jaar krijgen voorrang. In maart 2020 is gestart met een proef voor deze twee doelgroepen. Inmiddels zijn er 7 seniorenwoningen verhuurd die geselecteerd waren voor de seniorenvoorrang, allemaal in Losser. En 6 woningen die geselecteerd waren voor jongerenvoorrang, zijn ook aan jongeren verhuurd. Dat is bijna 12 % van het totaal vrijgekomen bezit in deze periode. De proef wordt in 2021 voortgezet.

16 nieuwe appartementen voor ouderen op ‘t Zijland

Op het Zijland bouwt Domijn komend jaar 16 nieuwe appartementen. Deze worden met voorrang  verhuurd aan ouderen boven de 65 jaar. Dit is in lijn met het verzoek van de gemeenteraad. Een uitbreiding van het aantal woningen waarvoor jongeren voorrang hebben, komt er nu nog niet. Domijn wil eerst, samen met de gemeente en de SHBL, monitoren wat de effecten op de omgeving zijn van specifieke huurwoningen voor jongeren. Een verhoging van de leeftijdgrens (van 18-30 jaar in plaats van 18-23 jaar) wordt afgeraden. De betreffende woningen zijn juist bedoeld voor jongeren tot 23 jaar, omdat die in deze huurcategorie nog aanspraak kunnen maken op huurtoeslag. 

Goede samenwerking

De lijntjes tussen huurders, Team Zorg, Veiligheid, Politie en woningcorporatie Domijn zijn kort.

De bijdrage die de Stichting Huurdersbelangen Losser (SHBL) hieraan levert, wordt als zeer waardevol ervaren door alle partijen. Een goede communicatie tussen partijen is van groot belang. Voorzitter Aloys Veekamp SHBL: “Plan was om in 2020 meer bekendheid te geven aan wat de gemeente, Domijn en de SHBL voor de huurders in Losser kunnen betekenen. Dit is voor een deel geslaagd, maar vanwege corona is het fysieke contact lastig gebleken. Daarom wordt dit plan in 2021 nadrukkelijk voortgezet.” Lucas Fransen, manager Wonen bij Domijn: Samenwerken tussen gemeente, SHBL en Domijn brengt ons en dus Losser verder zo blijkt. Dat is mooi om te ervaren! We vertalen onze visie zoveel mogelijk naar acties op korte termijn, waarbij we de stip op de horizon nauwlettend in de gaten houden.

Verduurzamen van woningen

In 2020 verduurzaamde Domijn al 99 woningen. In de periode 2021-2025 verduurzaamt de corporatie weer 130 woningen. Een nieuwe afspraak is dat Domijn woningen die zij verkoopt, eerst goed isoleert. Hoe deze verduurzaamde verkoop precies vorm wordt gegeven, werkt Domijn in een pilot verder uit.

Domijn en gemeente Losser gaan ook intensiever afstemmen over de verduurzamingsopgaven binnen de gemeente Losser. In het bijzonder naar aanleiding van het in 2021 op te leveren Wijkuitvoeringsplan Losser-West Aardgasvrij. Daarbij zal ook breder dan alleen naar energie gekeken worden: ook thema’s als leefbaarheid en klimaatadaptatie komen aan de orde.

Verbeteren bestaande woningen en investeren in leefbaarheid van buurten

De komende jaren ligt de focus in Losser en Overdinkel vooral op de bestaande voorraad woningen. Domijn verwacht op middellange termijn ingrepen uit te voeren in Losser-Oost die noodzakelijk zijn voor de kwaliteit van het gebied. Domijn en SHBL zien verder dat hier en daar het straatbeeld verslechterd door slechte erfafscheidingen. De in 2020 gestarte pilot om bij verhuizingen aan nieuwe huurders een goede en betaalbare schutting aan te bieden, wordt daarom voortgezet. Daarnaast besteedt Domijn, net als in voorgaande jaren, een bedrag van € 131,37 per huurwoning aan investeringen in de leefbaarheid.

 

Auteur: Nieuwsredactie Hallo Losser
Geplaatst in: Archief, Gemeente, Nieuws
Scroll naar boven
Ga naar de inhoud