Wijziging reservering zondagdienst H. Maria Geboortekerk

Wijziging reservering zondagdienst H. Maria Geboortekerk

Tijdens kerkdiensten mogen niet meer dan 30 personen in de kerk aanwezig zijn: dit is zoals de Rijksoverheid heeft bepaald en niet werd bedacht door het parochiebestuur of het pastorale team

Reserveren noodzakelijk

Om dit aantal -van 30 personen- niet te overschrijden is reserveren noodzakelijk. Helaas zijn er personen die menen dat reserveren niet nodig is. Vooral hen willen we vragen, dit voortaan wel te doen. Reserveren kan -behalve telefonisch en digitaal- ook schriftelijk, middels een briefje in de brievenbus van het parochiecentrum met vermelding van naam en telefoonnummer. Hierbij wordt vooral gevraagd niet álle zondagen en géén maanden vooruit te reserveren.

Niet elke week

De locatieraad bemerkt dat feitelijk veel meer dan 30 personen de eucharistieviering op zondag bij willen wonen. Om alle belanghebbenden tegemoet te willen komen, wordt iedereen gevraagd niet iedere zondag de kerkdienst bij te wonen, maar bijv. 2-3 keer in de maand. Dit is een verzoek op basis van ‘onderlinge solidariteit’. Wanneer aan dit verzoek gehoor gegeven wordt, kan een bredere groep de zondagsdienst bijwonen. Thuisblijvers kunnen via het YouTube-kanaal op de website MariaVlucht de eucharistieviering volgen. Dit geldt ook voor degenen die geabonneerd zijn op de kerkradio. Een mogelijk alternatief voor de zondagsdienst is de kerkdienst op woensdag om 9.30u.

Reserveren tot donderdagmiddag 12 uur mogelijk

Eén belangrijke wijziging ten aanzien van het reserveren: was eerder reserveren tot vrijdagmiddag mogelijk, nu niet meer. Reserveren is met ingang van 15 november slechts mogelijk tot iedere donderdagmiddag 12 uur. Nadien kan de reservering niet meer verwerkt worden.

De locatieraad erkent dat het gevraagde eigenlijk “ongewenst” is, echter de situatie laat geen andere keus. Samen met u, wordt gehoopt op betere tijden. De locatieraad wenst u vooral ‘gezondheid’

Auteur: Nieuwsredactie Hallo Losser
Geplaatst in: Archief, Nieuws
Scroll naar boven
Ga naar de inhoud