Nieuws & Agenda

Verzet tegen windturbines in Noord Oost Twente groeit

De Stichting Behoud Twents Landschap (SBTL) heeft een nieuwe fase ingeluid in het verzet tegen de voorgenomen plaatsing van grote windturbines in het Nationaal Landschap Noordoost-Twente. Op 16 juni is een petitie begonnen vooralsnog op Facebook en Twitter die in korte tijd al tientallen steunbetuigingen kreeg.

Regionale Energiestrategie

In het kader van de Regionale Energiestrategie voor Twente wil de Provincie de plaatsing van 54 zeer grote windmolens (meer dan 230 meter) mogelijk maken. Hiervan zouden er 18 in het Nationaal Landschap NO-Twente moeten komen. De huidige status Nationaal Landschap verhindert dat en werkt beschermend.

Petitie

De petitie richt zich op iedereen die het Noordoost Twentse  Nationaal Landschap waarderen en daarin geen windturbines willen zien.  SBTL stelt dat de plaatsing van grote windturbines (230 meter) alsmede van zogenaamde "dorpsmolens" (ook nog meer dan 100 meter hoog) in het Nationaal Landschap Noordoost Twente een ernstige visuele aantasting oplevert die tot in lengte van jaren bewoners en bezoekende toeristen nadeel oplevert. Ze constateren verder dat de loyaliteit van gemeentes en de bevolking in Noordoost Twente onterecht wordt gekocht door het vooruitzicht van delen in de opbrengsten van deze windturbines.

SBTL richt zich met de petitie niet alleen op  Provinciale Staten van Overijssel om niet akkoord te gaan met de door Gedeputeerde Staten voorgenomen opheffing van de status Nationaal Landschap Twente en verzoekt de vier NOT-gemeenten (Losser, Oldenzaal, Tubbergen, Dinkelland) te zoeken naar alternatieven voor energieproductie door windturbines en dorpsmolens, die landschappelijk wel aanvaardbaar zijn en daar hun Regionale Energie Strategie op aan te passen. Wie tekenen wil, kan dat doen middels  https://behoudtwentslandschap.petities.nl

Foto bij dit artikel is van Nicky Wagenvoort.

De Stichting Behoud Twents Landschap (SBTL) heeft een nieuwe fase ingeluid in het verzet tegen de voorgenomen plaatsing van grote windturbines in het Nationaal Landschap Noordoost-Twente. Op 16 juni is een petitie begonnen vooralsnog op Facebook en Twitter die in korte tijd al tientallen steunbetuigingen kreeg.

Regionale Energiestrategie

In het kader van de Regionale Energiestrategie voor Twente wil de Provincie de plaatsing van 54 zeer grote windmolens (meer dan 230 meter) mogelijk maken. Hiervan zouden er 18 in het Nationaal Landschap NO-Twente moeten komen. De huidige status Nationaal Landschap verhindert dat en werkt beschermend.

Petitie

De petitie richt zich op iedereen die het Noordoost Twentse  Nationaal Landschap waarderen en daarin geen windturbines willen zien.  SBTL stelt dat de plaatsing van grote windturbines (230 meter) alsmede van zogenaamde "dorpsmolens" (ook nog meer dan 100 meter hoog) in het Nationaal Landschap Noordoost Twente een ernstige visuele aantasting oplevert die tot in lengte van jaren bewoners en bezoekende toeristen nadeel oplevert. Ze constateren verder dat de loyaliteit van gemeentes en de bevolking in Noordoost Twente onterecht wordt gekocht door het vooruitzicht van delen in de opbrengsten van deze windturbines.

SBTL richt zich met de petitie niet alleen op  Provinciale Staten van Overijssel om niet akkoord te gaan met de door Gedeputeerde Staten voorgenomen opheffing van de status Nationaal Landschap Twente en verzoekt de vier NOT-gemeenten (Losser, Oldenzaal, Tubbergen, Dinkelland) te zoeken naar alternatieven voor energieproductie door windturbines en dorpsmolens, die landschappelijk wel aanvaardbaar zijn en daar hun Regionale Energie Strategie op aan te passen. Wie tekenen wil, kan dat doen middels  https://behoudtwentslandschap.petities.nl

Foto bij dit artikel is van Nicky Wagenvoort.

afbeelding van Nieuwsredactie Hallo Losser

Door: Nieuwsredactie Hallo Losser