Nieuws & Agenda

Veel regenwater Losser stroomt niet meer in vuilwaterriool

Regenwater van meer dan 40.000 m2 daken en straten stroomt niet meer in het vuilwaterriool naar de zuivering.

Afkoppelen van regenwater.

De meeste inwoners en ondernemers wisten voor de start van het Centrumplan Losser niet wat dat inhield. Daar is flink verandering in gekomen! Regenwater van meer dan 16.000 m2 daken, 7.000 m2 particulier straatwerk en al ruim 20.000 m2 openbare straten is afgekoppeld. Afkoppelen betekent dat het regenwater van daken en straten niet in het riool terechtkomt, maar via de tuin of het schoonwaterriool de grond inzakt. 

Droge voeten voor Losser

Bij hevige regenbuien stond Losser op sommige plekken snel onder water. Dit kwam doordat regenwater en vuil water van het toilet, de douche en wasmachine beide in het riool terecht kwamen. Tijdens een flinke regenbui komt er dan ineens heel veel extra water in het riool terecht, waardoor het riool overstroomt en de straten blank komen te staan. De gemeente Losser besloot deze wateroverlast aan te pakken. Door het water van de straatkolken en regenpijpen aan te sluiten op een nieuw schoonwaterriool, verkleinen we de kans dat water op straat komt te staan. 

Hermione Naberhuis koppelde de voor- en achterkant van haar woning af

Hermione Naberhuis woont aan de Gronausestraat en heeft de regenpijpen van haar woning laten afkoppelen en aansluiten op een infiltratiekolk. Het regenwater zakt via deze infiltratiekolk gedeeltelijk in de grond. Als de grond geen water meer kan opnemen, stroomt het water de straat op en komt het in het schoonwaterriool terecht. Hermione: “Het is goed dat de gemeente Losser haar inwoners stimuleert om de regenpijpen af te koppelen. Zelf heb ik in en rondom mijn woning nooit last gehad van wateroverlast, maar ik heb geregeld de parkeerplaats bij de Jumbo tegenover mijn woning blank zien staan. Het bouwteam kwam bij mij langs om de afkoppelopties te bespreken. De voorkant afkoppelen hoort bij het Centrumplan project, dus natuurlijk doe ik dan mee!”. 

Ook aan de achterkant besloot Hermione om de regenpijpen af te koppelen. “Met de actie van het bouwteam kon ik voordelig een regenton aanschaffen. Deze staat nu onder de regenpijp en dat is ook handig voor de droge periodes in de zomer. Dan kan ik het opgevangen regenwater weer gebruiken voor de tuin.”

“Gewoon doen!” 

Naast Hermione hebben vele andere bewoners en ondernemers, die een pand hebben aan de straten waar het bouwteam aan werkt, het regenwater van hun pand afgekoppeld van het riool. Samen zorgen we er zo voor dat Losser droge voeten houdt. Hermione: “Het voelt goed om hieraan mee te doen. Alles werd geregeld, dus je hebt er alleen tijdelijk een beetje troep van. Mijn advies is dan ook aan iedereen, gewoon doen!” 

Afkoppelen is ook goed voor droge tijden 

Met het afkoppelen van regenwater zorgen we er niet alleen voor dat de straat minder snel blank staat, maar we ontlasten er ook de rioolwaterzuivering mee. Het is niet nodig om regenwater te reinigen, dat is schoon genoeg. Nu het regenwater in het schoonwaterriool terechtkomt, zakt het via de kleine gaatjes in de rioolbuizen in de bodem. Hierdoor houden we ook het grondwaterpeil in stand. Dat is weer erg belangrijk voor de bomen en planten die water nodig hebben tijdens de extreem droge zomerperiodes.

bron: Mariëlle Schrijver, Omgevingsmanager Bouwteam, Centrumplan Losser

Regenwater van meer dan 40.000 m2 daken en straten stroomt niet meer in het vuilwaterriool naar de zuivering.

Afkoppelen van regenwater.

De meeste inwoners en ondernemers wisten voor de start van het Centrumplan Losser niet wat dat inhield. Daar is flink verandering in gekomen! Regenwater van meer dan 16.000 m2 daken, 7.000 m2 particulier straatwerk en al ruim 20.000 m2 openbare straten is afgekoppeld. Afkoppelen betekent dat het regenwater van daken en straten niet in het riool terechtkomt, maar via de tuin of het schoonwaterriool de grond inzakt. 

Droge voeten voor Losser

Bij hevige regenbuien stond Losser op sommige plekken snel onder water. Dit kwam doordat regenwater en vuil water van het toilet, de douche en wasmachine beide in het riool terecht kwamen. Tijdens een flinke regenbui komt er dan ineens heel veel extra water in het riool terecht, waardoor het riool overstroomt en de straten blank komen te staan. De gemeente Losser besloot deze wateroverlast aan te pakken. Door het water van de straatkolken en regenpijpen aan te sluiten op een nieuw schoonwaterriool, verkleinen we de kans dat water op straat komt te staan. 

Hermione Naberhuis koppelde de voor- en achterkant van haar woning af

Hermione Naberhuis woont aan de Gronausestraat en heeft de regenpijpen van haar woning laten afkoppelen en aansluiten op een infiltratiekolk. Het regenwater zakt via deze infiltratiekolk gedeeltelijk in de grond. Als de grond geen water meer kan opnemen, stroomt het water de straat op en komt het in het schoonwaterriool terecht. Hermione: “Het is goed dat de gemeente Losser haar inwoners stimuleert om de regenpijpen af te koppelen. Zelf heb ik in en rondom mijn woning nooit last gehad van wateroverlast, maar ik heb geregeld de parkeerplaats bij de Jumbo tegenover mijn woning blank zien staan. Het bouwteam kwam bij mij langs om de afkoppelopties te bespreken. De voorkant afkoppelen hoort bij het Centrumplan project, dus natuurlijk doe ik dan mee!”. 

Ook aan de achterkant besloot Hermione om de regenpijpen af te koppelen. “Met de actie van het bouwteam kon ik voordelig een regenton aanschaffen. Deze staat nu onder de regenpijp en dat is ook handig voor de droge periodes in de zomer. Dan kan ik het opgevangen regenwater weer gebruiken voor de tuin.”

“Gewoon doen!” 

Naast Hermione hebben vele andere bewoners en ondernemers, die een pand hebben aan de straten waar het bouwteam aan werkt, het regenwater van hun pand afgekoppeld van het riool. Samen zorgen we er zo voor dat Losser droge voeten houdt. Hermione: “Het voelt goed om hieraan mee te doen. Alles werd geregeld, dus je hebt er alleen tijdelijk een beetje troep van. Mijn advies is dan ook aan iedereen, gewoon doen!” 

Afkoppelen is ook goed voor droge tijden 

Met het afkoppelen van regenwater zorgen we er niet alleen voor dat de straat minder snel blank staat, maar we ontlasten er ook de rioolwaterzuivering mee. Het is niet nodig om regenwater te reinigen, dat is schoon genoeg. Nu het regenwater in het schoonwaterriool terechtkomt, zakt het via de kleine gaatjes in de rioolbuizen in de bodem. Hierdoor houden we ook het grondwaterpeil in stand. Dat is weer erg belangrijk voor de bomen en planten die water nodig hebben tijdens de extreem droge zomerperiodes.

bron: Mariëlle Schrijver, Omgevingsmanager Bouwteam, Centrumplan Losser

afbeelding van Peter Langela

Door: Peter Langela

Peter Langela (1962) is nieuwsredacteur en bestuurslid van Hallo Losser en van RTV-Losser. Hij is ondernemer en werkt daarnaast als start-up coach voor Universiteit van Twente, Novel-T en imec. istart. nl. Peter is actief op Twitter, Instagram en LinkedIn.