Nieuws & Agenda

Vastgestelde PIP Dinkeldal Zuid handhaaft fietspad achter de Pol

In het kader van Natura 2000 is op 28 januari 2020 het "Provinciaal InpassingsPlan (PIP) Dinkeldal Zuid" vastgesteld. Dit beschrijft de aanpak van de Dinkel tussen de Duitse grens en weg Losser - Overdinkel. In dat kader wordt de Dinkel meer vrijheid gegund om te slingeren (meanderen). Tevens wordt het LAGA pad verlegd en verlengd achter de Pol om tot de weg Losser - Overdinkel. De PIP lag van 18 februari tot en met 30 maart 2020 ter inzage. In deze periode zijn 39 zienswijzen ingediend.

Gewijzigde PIP

Op basis van de 39 zienswijzen is de PIP aangepast en op 23 september 2020 door Provinciale Staten vastgesteld.

In de week van 12 oktober stond er een advertentie in de "Week van Losser" waarin aangekondigd werd dat de PIP Dinkeldal Zuid ter inzage zou liggen van 20 oktober t/m 1 december. Fysiek op het gemeentehuis van Losser en het Provinciehuis in Zwolle. en digitaal via https://www.ruimtelijkeplannen.nl/documents/NL.IMRO.9923.ipDinkeldalzuid-va01/ Echter bij het raadplegen van deze website bleek de link niet te werken. Navraag bij de provincie wees uit dat er sprake was van een technisch probleem met het  certificaat om te kunnen publiceren op ruimtelijkeplannen.nl. De plannen zijn vanaf 18 november te raadplegen op ruimtelijkeplannen.nl en de beroepstermijn loopt nu van 24 november tot en met 5 januari 2021.

Indienen beroep gewijzigd vastgesteld PIP

Belanghebbenden kunnen in beroep gaan. Echter de PIP treedt in werking na afloop van de beoepstermijn. Met andere woorden er kan gestart worden met de werkzaamheden op 6 januari 2021. Belanghebbenden kunnen wel een voorlopige voorziening vragen om te voorkomen dat door werkzaamheden onherstelbare schade wordt aangericht, voordat het beroep heeft gediend.

Vastgestelde PIP

De nu vastgestelde PIP bevat Bijlage 3 : "Nota van Antwoord". Hierin worden alle zienswijzen besproken en er wordt aangegeven of de zienswijze heeft geleid tot aanpassing PIP. Op pagina 9 staat onder 1.3.2. dat het fietspad achter de Pol gehandhaafd wordt, maar de doorsteek naar het bedrijventerrein komt te vervallen (wens gemeenteraad Losser). 

 

 

In het kader van Natura 2000 is op 28 januari 2020 het "Provinciaal InpassingsPlan (PIP) Dinkeldal Zuid" vastgesteld. Dit beschrijft de aanpak van de Dinkel tussen de Duitse grens en weg Losser - Overdinkel. In dat kader wordt de Dinkel meer vrijheid gegund om te slingeren (meanderen). Tevens wordt het LAGA pad verlegd en verlengd achter de Pol om tot de weg Losser - Overdinkel. De PIP lag van 18 februari tot en met 30 maart 2020 ter inzage. In deze periode zijn 39 zienswijzen ingediend.

Gewijzigde PIP

Op basis van de 39 zienswijzen is de PIP aangepast en op 23 september 2020 door Provinciale Staten vastgesteld.

In de week van 12 oktober stond er een advertentie in de "Week van Losser" waarin aangekondigd werd dat de PIP Dinkeldal Zuid ter inzage zou liggen van 20 oktober t/m 1 december. Fysiek op het gemeentehuis van Losser en het Provinciehuis in Zwolle. en digitaal via https://www.ruimtelijkeplannen.nl/documents/NL.IMRO.9923.ipDinkeldalzuid-va01/ Echter bij het raadplegen van deze website bleek de link niet te werken. Navraag bij de provincie wees uit dat er sprake was van een technisch probleem met het  certificaat om te kunnen publiceren op ruimtelijkeplannen.nl. De plannen zijn vanaf 18 november te raadplegen op ruimtelijkeplannen.nl en de beroepstermijn loopt nu van 24 november tot en met 5 januari 2021.

Indienen beroep gewijzigd vastgesteld PIP

Belanghebbenden kunnen in beroep gaan. Echter de PIP treedt in werking na afloop van de beoepstermijn. Met andere woorden er kan gestart worden met de werkzaamheden op 6 januari 2021. Belanghebbenden kunnen wel een voorlopige voorziening vragen om te voorkomen dat door werkzaamheden onherstelbare schade wordt aangericht, voordat het beroep heeft gediend.

Vastgestelde PIP

De nu vastgestelde PIP bevat Bijlage 3 : "Nota van Antwoord". Hierin worden alle zienswijzen besproken en er wordt aangegeven of de zienswijze heeft geleid tot aanpassing PIP. Op pagina 9 staat onder 1.3.2. dat het fietspad achter de Pol gehandhaafd wordt, maar de doorsteek naar het bedrijventerrein komt te vervallen (wens gemeenteraad Losser). 

 

 

afbeelding van Theo Kip

Door: Theo Kip

Woon sinds 1982 in Losser. Verzorg voor Hallo Losser "Sport en Hobby" en Duurzaamheid / Energietransitie.