Toneelspelers in nood 

Toneelspelers in nood 

Op dinsdag 18 augustus waren Marietje Noordkamp en Marijke Hovestad in gesprek met het redactielid van Hallo Losser, Sietse Smit. Het onderwerp van het gesprek was de onmogelijkheid om in Losser te repeteren voor toneel en om een podium te krijgen voor de uitvoering van toneel, nu de gemeente de daarvoor liggende voorzieningen heeft gesloten. Denk hierbij onder andere aan de muziekschool.

Kladjes en krantenknipsels

De dames gaven mij een krantenknipsel van een artikel in de Tubantia, betreffende een interview met Henri Brookhuis over eerder genoemde tekortkoming van ruimten voor cultuur. https://www.tubantia.nl/losser/een-theaterzaal-voor-losser-noodzaak-of-m… Verder overhandigden de dames mij enkele kladjes waarin zij hun mening en mogelijkheden hadden neergeschreven. Ze vertelden onder andere dat ze zelf, persoonlijk als toneelspeelsters, Marietje staat al 60 jaar op de planken en Marijke 25 jaar, eens duidelijk willen maken wat dat met hun doet. 

Citaat 1 algemeen

“Hoe Henri Brookhuis het bij het rechte eind heeft. Dat er in Losser geen cultuur kan zijn. Ze hebben geen enkel begrip voor wat de Losserse bevolking graag wil en verdient. Weet je nog….. Losser het mooiste dorp van Overijssel. Zoveel campagne gevoerd, mensen hebben massaal gestemd, verenigingen haalden alles uit de kast om ons te promoten. Ik zelf (Marijke red.)was de presentatrice met TV-Oost om ons op de kaart te zetten. We werden 3e en nu????? Door de actie van de gemeente om ons de muziekschool af te nemen is er geen mogelijkheid meer om voor onze dorpsbewoners en ook van ver daarbuiten om naar een concert of toneelvoorstelling te gaan. Wat een gemis in dit “bijna” mooiste dorp van Overijssel. Natuurlijk hebben we het openluchttheater, maar dat is beperkt qua mogelijkheden. En alleen in de zomertijd. Juist die lange winteravonden willen de mensen ontspanning. Nog maar te zwijgen wat dat met Marietje en mij doet nu we onze hobby niet meer kunnen uitoefenen. Toneel spelen. Hoe veel leuke avonden hebben we de mensen al bezorgd met ons toneelspel. Deze hobby maakt ook dat ook wij onze zorgen, voor zover die er zijn, even aan de kant kunnen zetten. Hoe mooi is het voor ons om in de huid van iemand anders te kruipen en daar dan ook nog eens andere mensen mee te vermaken.”

Citaat 2 beklag

 “Wij doen beklag bij de gemeente Losser. Wij worden in het dorp aangesproken door onze vaste toneelbezoekers met de vraag: Wat is er toch aan de hand met de Rommelpot? We horen jullie niet meer. En dan zeggen wij dat er met de Rommelpot niets aan de hand is, maar met de gemeente Losser. Die heeft niets meer voor de Losserse cultuur over En wij en jullie zijn de dupe.”

Citaat 3 hoop en ideeën

“Wij hopen dat de lezers en cultuurliefhebbers van onder andere muziek en toneel ons willen steunen. We denken aan een petitie te moeten straten om dit te kunnen bereiken. We hebben twee goede opties.

Knap de muziekschool weer op en verhuur deze. Nu maakt er niemand gebruik van en staat ie te verpauperen.

Onze “Nieuwe kerk” die nu leeg staat. Hoe mooi zou het zijn om hier een Lossers cultuurhuus van te maken. Zoveel verenigingen die hier gebruik van kunnen maken. Ons dorp verdient dit gewoon.

We zullen uitleggen dat deze 2e plek eigenlijk van ons allemaal is. Het zit namelijk zo, in 1965-1966 toen de kerk werd gebouwd hebben heel veel inwoners van Losser en omgeving mee betaald. Het was pastoor Driever die persoonlijk bij de mensen, bedrijven en boerderijen langs ging om geld te vragen voor deze nieuwe kerk. Dus is dit in feite onze eigen erfenis. Laat nu onze gemeente Losser de bijdrage doen voor het geld dat te kort is. Het gaat dan om een bedrag van € 200 000.-. Wij zouden zeggen kom op met de knip. De rente is momenteel uitzonderlijk laag. En de gelden zijn na een paar jaar door de opbrengsten van verhuur weer opgebracht. https://reliwiki.nl/index.php/Losser,_Kloppenstraat_75_-_Martinus#Geschi…

Wethouder Harry Nijhuis

“Ik begrijp de noodkreet van de dames toneelspeelsters. Echter de bewering dat de gemeente Losser niets over heeft voor de cultuur bestrijd ik. Onder andere door de gemeente is aangedrongen bij Columbus junior om de Rommelpot oefenruimte te blijven bieden in de Markeschool. Bovendien staat in vele gemeentelijke beleidsstukken hoezeer wij de cultuur een warm hart toedragen. We ondersteunen de cultuur ook in financiële zin waar dat mogelijk is. Ik heb gesprekken gevoerd met onder meer de Rommelpot en samen van gedachten gewisseld over alternatieve locaties voor repetities en uitvoering. Er zijn verschillende pogingen gedaan om de nieuwe kerk te verwerven om er een cultuurcentrum van te maken. Onder andere door Jan Peters van de Rommelpot en Henk Filipsen van Sempre Crescendo en met Harry Bloemen en Andre Winkelman van de stichting Martinuskerk i.o. Uiteindelijk heeft dit niet tot een gewenst resultaat geleid. Deze burgerinitiatieven liepen vast op de financiën en de tijd die nodig was om de financiën te waarborgen bij eventuele sponsoren. Bovendien was er geen goed onderbouwd plan over een duurzame exploitatie van het gebouw, wat minstens even belangrijk is als de aankoop van de kerk. Naderhand is er nog een particulier geweest die plannen had voor de ontwikkeling van deze locatie en wilde onderzoeken of er ook een culturele functie kon worden ondergebracht, maar dat is ook op niets uitgelopen. De kans om van de kerk iets te maken voor de cultuur acht ik uiterst klein. Maar mocht er een goed onderbouwd idee betreffende de financiering, de exploitatie en draagvlak van de verenigingen zijn in welk onderkomen dan, dan staat de gemeente Losser altijd open voor een gesprek en een dergelijk kansrijk initiatief steunen” 

Henk Filipsen voorzitter Sempre Crescendo

“Samen met onder andere Jan Peters is getracht een deal te maken met het kerkbestuur betreffende de verwerving van de nieuwe kerk om er een cultuurcentrum van te maken. We waren een eind op weg om de financiering rond te krijgen. We kregen echter niet de tijd om dit te realiseren. En het is heel jammer dat dit niet gelukt is want, vooral het toneel in Losser, krijgt zo een zware dobber te verwerken en zou zo maar kunnen verdwijnen.” 

Harry Bloemen

“André Winkelman en ik hebben, in de rol van zeer betrokken burgers, de mogelijkheden laten onderzoeken om de nieuwe kerk te verwerven en er een cultureel centrum van te maken. We zijn daarvoor zelfs bij het Bisdom geweest. In het gesprek wat wij gevoerd hebben met Hr.(Ruud) van Heyst van het Bisdom Utrecht gaf hij aan, dat alles wat wij minder betalen dan de vraagprijs een bijdrage van het bisdom zou zijn aan de bevolking van Losser. Wij hebben onderbouwde plannen gemaakt. De exploitatie werd het probleem. De schattingen zijn dat we dan jaarlijks ongeveer 20 a 25 duizend euro te kort komen. Het grote probleem is de vraagprijs. De kerk wil 3 ton voor de nieuwe kerk. Dat bedrag is te hoog om er een goed lopend theater van te maken. De kerk heeft, zoals de dames Noordkamp en Hovestad geschonken gekregen van de bevolking. Pastoor Driever heeft zich daar destijds voor ingezet. De vraagprijs zou nul moeten zijn. Men zou de kerk moeten schenken aan de bevolking.”

Jan Olde Heuvel 

“Ik ben vicevoorzitter van Maria Vlucht, de Rooms Katholieke Parochie waar ook de geloofsgemeenschap Katholiek Losser deel van uitmaakt. In deze hoedanigheid heb ik samen met andere bestuursleden van onze parochie gesprekken gevoerd met belangstellenden die de nieuw kerk aan de Kloppenstraat willen kopen. Samen met het Bisdom en een makelaar is de prijs vastgesteld die de kerk moet opbrengen. Een prijs waarin bijvoorbeeld ook rekening is gehouden met de staat van onderhoud. Denk bijvoorbeeld aan het noodzakelijk vervangen van leien dak van Kerk in Losser en Lonneker. Potentiële kopers zijn tot op heden niet in staat gebleken om deze marktprijs op te brengen, dat wij als parochie ook ons steentje wilden bijdragen aan de exploitatie maakte daarbij geen verschil. Dat er voor het bouwen van de kerk ook geld is geschonken door de bevolking en het bedrijfsleven is een feit. Maar we staan er als parochie voor om de resterende kerken te laten voortbestaan en de financiën op orde te krijgen. Alleen dan kunnen wij ook voor Losser zorgen dat in Losser ter kerke kan worden gegaan.” 

Jan Peters Rommelpot

“Samen met Henk Filipsen heb ik getracht de nieuwe kerk te verwerven met als doel er een cultureel centrum van te maken. Helaas is dit niet gelukt vanwege de tijd die we niet kregen om de financiën te waarborgen. Ik ben het met Marietje en Marijke eens dat de gemeente veel te weinig voor de cultuur in Losser doet. Vooral financieel gezien komen we heel veel te kort. Ook ben ik het met ze eens dat de vraagprijs voor de kerk te hoog is en in feite geschonken zou moeten worden aan de bevolking. Als we niet verder komen, en geen podium en oefenruimte krijgen voor een redelijk bedrag, is een jarenlange cultuur van toneel ten dode opgeschreven. En dat doet pijn. Tot 1 november kunnen we gebruik maken van onze oefenruimte bij Columbus voor een redelijke huurprijs. Daarna zouden we de ruimte moeten huren tegen een marktconforme prijs, wat betekent dat we dan rond een huurprijs van rond de 500 euro komen te zitten. Dat kunnen we niet betalen. Het is intens triest dat we geen oplossing kunnen vinden.”

Sietse Smit (Redactie Hallo Losser)

“Een patstelling die naar het lijkt niet doorbroken wordt. Er zou een denktank samengesteld moeten worden om de partijen dichter bij elkaar te krijgen. Een kerk die 5 jaar leeg staat heeft het bisdom niets aan. Het gebouw en de omgeving gaan verpauperen. Onderhoud wordt niet of minimaal gepleegd.” 

 

Auteur: Sietse Smit
Geplaatst in: Archief, Nieuws
Scroll naar boven
Ga naar de inhoud