Tablets voor verminderen eenzaamheid en bevordering zelfredzaamheid 

 Tablets voor verminderen eenzaamheid en bevordering zelfredzaamheid 

Een knuffel, een arm om je heen. Daar hebben we allemaal behoefte aan. Door de coronamaatregelen is dit voor ouderen niet meer vanzelfsprekend. “We zien dat vooral kwetsbare ouderen steeds meer geïsoleerd raken, nu het contact met de buitenwereld sterk verminderd,” zegt wethouder Anja Prins. Om hun eenzaamheid te verminderen start de proef Memory Lane in de gemeente Losser.

Memory Lane is een  samenwerking tussen de gemeente Losser, Home Instead en Zorggroep Sint Maarten. De ondertekening van de samenwerkingsovereenkomst gebeurde in ’t Lossers Hoes. “Memory Lane is een proef, waarbij we dertig tablets beschikbaar stellen met functies die ontwikkeld zijn om eenzaamheid te verminderen en de zorg te ondersteunen. Bijvoorbeeld bij de dagindeling, lichaamsbeweging of de inname van medicijnen. En natuurlijk kunnen ouderen zo contact leggen met familie of een zorgverlener. Een extra mooie functie vind ik dat je een fotoalbum kunt aanmaken om samen herinneringen op te halen”, vertelt de wethouder.

Het doel van de proef is de zelfredzaamheid van ouderen te stimuleren, éénzaamheid te verminderen en mantelzorgers te ondersteunen. Aan dertig kwetsbare ouderen, waarvan vijftien thuiswonend en vijftien in een verpleeghuis, wordt een tablet uitgereikt. De tablets worden gefaseerd uitgereikt over een periode van drie maanden. De deelnemers worden geselecteerd door de integraal consulenten van Werk Inkomen en Zorg (gemeente Losser) in overleg met de wijkverpleegkundige, de beoogde inwoner, diens mantelzorger en Zorggroep Sint Maarten. 

De pilot heeft een looptijd van één jaar. Het eerste jaar worden de tablets gratis geleverd door Home Instead. Na afloop zijn er geen verplichtingen richting Home Instead. “Na negen maanden bekijken we welk effect de pilot heeft op de ondersteuning van kwetsbare ouderen. In het bijzonder kijken we of Memory Lane daadwerkelijk effect heeft gehad met betrekking tot de zelfredzaamheid, verminderen van éénzaamheid en ondersteuning van mantelzorger(s)”, aldus wethouder Prins.

Auteur: Nieuwsredactie Hallo Losser
Geplaatst in: Archief, Gemeente, Nieuws
Scroll naar boven
Ga naar de inhoud